Gigantavdeling i Oslo?

Klassekampen hadde 12. mars 2010 et oppslag om sammenslåingene av fødeavdelingene i Oslo Universitetssykehus. Samme dag leverte en arbeidsgruppe «Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo». Liv laga frykter at en fysisk sammenslåing av Oslos fødetilbud vil få negative konsekvenser.

Gigantavdeling

Én ny fødeavdelingen må bli dimensjonert til minst 10.000 fødsler. Statistisk sentralbyrå spår en oppgang i fødselstallet. Til Klassekampen (pdf) uttalte vi:

– Man snakker mye om stordriftsfordeler, men lite om stordriftsulemper. En stor fødeavdeling kan være bra dersom man deler opp i små nok enheter til at man kan drive på en kvalitetsmessig skikkelig måte. Men hvis enhetene blir for store, blir det uoversiktlig både for fødende og for de ansatte, sier hun.

Liv laga støtter professor ved Oslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad sitert i Klassekampen:

– En fordel ved å ha mer enn en fødeavdeling i Oslo er at man har en avlastningsavdeling dersom det skulle oppstå en infeksjon på den ene fødeavdelingen.

Lavrisikotilbudet

Rikshospitalet og Ullevål har i dag hver sin jordmorstyrte fødestue for lavrisikofødende: Føderiket og ABC. Liv laga har vært med og representert brukerne i en arbeidsgruppe som skulle beskrive dagens og morgendagens tilbud til friske fødekvinner i Oslo.

I rapporten (pdf) skriver vi:

Brukerrepresentantene støtter innholdet i denne rapporten og vil presisere at siden forskjellige kvinner har forskjellige behov ønsker brukerne et så differensiert tilbud som mulig. Brukerrepresentantene ønsker at informasjon om lavrisikotilbudene blir bedre, slik at flere friske kvinner med friske fostre kan velge en lavrisikoenhet framfor tradisjonell fødeavdelingen. Kvinnene og deres evt. partnere må få veiledning slik at de kan ta et informert valg.

Liv laga ønsker at både ABC og Føderiket skal bestå. De gir ulike tilbud, Føderiket er et femårig prosjekt som bør fullføres, og de gir en unik mulighet for forskning på både vanlige fødsler og nye turnusordninger for jordmødrene.

Les bloggen Hei baby! Elin utdyper der hvorfor hun er kritisk til gigantavdeling og tilhenger av Føderiktet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *