Sonja Sjølie

For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt

Liv laga mener at for å få til gode løsninger lokalt må vi jobbe for best mulig betingelser nasjonalt. Derfor deltar vi i høringer, og fremmer vår sak så ofte vi kan i møte med myndighetene. Dette er spesielt viktig nå fordi svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen er i endring.

 

Arbeidet er krevende, men også givende fordi vi ser at det nytter! Sonja Sjøli i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skrøt av arbeidet vårt på en høring i november 2009.

– Jeg vil berømme dere for den jobben dere gjør. Jeg har jo fulgt dere noen år. Det er høy kvalitet på alt dere produserer av innspill. Det er virkelig imponerende. I forbindelse med stortingsmeldingen leverte dere et solid høringsvar som var meget godt gjennomarbeidet.

Takknemlig leder

Leder Ingeborg Altern Vedal er takknemlig for rosen.

– Det er hyggelig å få slike honnørord. Og enda bedre er det å se at arbeidet bærer frukter ved at våre innspill blir tatt med og endrer politiske prioriteringer, sier hun.

Hun påpeker at brukermedvirkning er i vinden i helsevesenet for tiden.

– Vi er heldige med timingen, og er glade for at politikere og fagfolk vil lytte til oss. De virker oppriktige interesserte i jobben vi gjør. Samtidig skulle jeg gjerne sett at anerkjennelsen ikke bare var ord, men at vi fikk nok økonomisk støtte til å fortsette arbeidet vårt, sukker Altern Vedal.

 

Hva er en høring?

Når stortinget og regjeringen ønsker innspill på saker inviterer de organisasjoner o.a. til høringer. Høringene er skriftlige og kan også være muntlige. Høringer vi har deltatt på.

Politisk saksgang

Departementet skriver et høringsnotat om en sak. Det holdes gjerne seminarer før og etter.

Organisasjoner o.a. skriver høringssvar, og møter ofte departementet i tillegg.

Departementet skriver så en stortingsmelding eller en proposisjon som sendes til stortinget.

Stortingskomiteen inviterer til skriftlig og muntlig høring. Komiteen diskuterer saken og skriver en innstilling om saken.

Innstillingen og meldingen/proposisjonen diskuteres i stortinget og flertallet i stortinget fatter vedtak om hvordan saken skal følges opp, f.eks. om regjeringen skal konsentrere arbeidet om visse områder.

Rekker ikke alt

– Liv laga er en fersk og liten organisasjon, og det er mange ting vi gjerne skulle tatt fatt i. Dessverre er ressursene knappe, og vi har derfor valgt å konsentrere oss om det som vil få positive virkninger for flest mulig, forteller lederen.

Hun sitter i Nasjonalt råd for fødselsomsorg og får gjennom det vervet mulighet til å påvirke myndighetene direkte.

– Vi ser at det nytter! «Våre saker» er flere ganger blitt tatt med i offentlige dokumenter. Men vi skulle gjerne hatt kapasitet til å arbeide mer regionalt og lokalt også. Jeg beklager at vi ikke rekker over alt, sier hun.

Se egen sak med eksempler på Liv lagas lobbyarbeid.

Vil du hjelpe oss slik at vi kan fortsette og utvide arbeidet vårt? Meld deg inn! Ditt medlemskap genererer offentlige driftstilskudd. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *