Bilde av Susanne

En slagkraftig nasjonal organisasjon

Liv laga vedtok på årsmøtet å utvide styret med to nye representanter, fra Trøndelag og Rogaland. Dermed er alle helseregioner representert i styret. Styret og lokallag vil fortsette arbeidet for å gjøre Liv laga til en slagkraftig, nasjonal organisasjon.

Bilde av Lene

– Vi er veldig glade for å få med Lene Slungård Fundtaunet fra Stjørdal og Susanne Kleppa fra Stavanger. Dette er svært dyktige og engasjerte kvinner, som med sine erfaringer og evner styrker styret, sier leder Ingeborg Altern Vedal.

I det nye styret har hun med seg tre fra 2008: nestleder Eva Vassdal fra Narvik, Siv-Lise Bendixen Stærk fra Oslo og Live Glesne Kjølstad (vara) fra Oslo.

Frivillig arbeid

Liv laga er bare 1 år, men har allerede oppnådd mye i sin kamp for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

– Vi har fram til nå arbeidet mest med sentrale myndigheter i forbindelse med stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet», samt tatt tak i lokale problemer der det har vært nødvendig og vi har hatt mulighet. Dette arbeidet vil fortsette, med Fødeloftet som den mest aktuelle saken akkurat nå. I tillegg er det viktig for oss å få flere medlemmer, for å styrke Liv laga som en demokratisk organisasjon og gi oss et bedre økonomisk grunnlag, forteller Altern Vedal.

Arbeidet er drevet på frivillig basis og organisasjonen håper nå på driftstilskudd.

– Vi har satt opp tre ulike budsjett (pdf), utfra hvor mye inntekt vi får. Ambisjonsnivået i arbeidsplanen er høyt, men vi må senke det om vi ikke får støtte. Hvis noe av administrasjonen av Liv laga blir lønnet arbeid kan vi opprettholde og øke dagens aktivitetsnivå. Det er mye å ta tak i, men dessverre ikke mulig å rekke alt mellom jobb og familieliv, sier Ingeborg Altern Vedal.

To-kulturelle kvinner

Hun håper flest mulig av målene for 2009 blir nådd.

Illustrasjonfoto: Nasir Kahn– Vi ønsker å styrke lokalt arbeid gjennom blant annet å danne lokallag og bli med i brukerutvalg. Vi har etablert kontakt med ulike organisasjoner og nettsamfunn, og vil gjerne videreutvikle dette samarbeidet. Dessuten håper vi å starte et doulakurs for innvandrerkvinner, forteller hun.

En doula er en støttespiller under fødselen og Liv laga har tatt initiativ til et prosjekt der to-kulturelle kvinner kan fungere som språklig og kulturell tolk for sine medsøstre før, under og etter fødselen.

Bedriftsmedlemskap

Nytt i år er at nå kan også organisasjoner og bedrifter bli medlemmer i Liv laga.

– Vi håper at bedrifter vil støtte arbeid vårt gjennom medlemskap og annonser, sier Altern Vedal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *