cath

Kjemper mot nedskjæringer i fødsels- og barselomsorgen

Cathrine Lyngbø bretter nå opp ermene som nyvalgt nestleder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps,- fødsels- og barselomsorg. Det første hun tar tak i, er den manglende oppfølgingen av nybakte mødre.

En nylig foretatt undersøkelse av Helsetilsynet viser store sprik i barselomsorgen i Norge.

 – I dag blir kvinner med nyfødte babyer sendt hjem ofte altfor tidlig, noe som kan føre til store problemer for mor og barn i den første tiden hjemme. I tillegg er oppfølgingen fra helsestasjonene altfor dårlig. Tallene fra undersøkelsen viser at det faktisk kun er 57 av 98 mødre som får besøk av helsesøster og det holder ikke mål, sier Lyngbø.

dehydrert baby

Nytt styre

årsmøtet 13. februar ble det valgt nytt styre. Ingeborg Altern Vedal trekker seg tilbake som nestleder mens Guro Kjølstad Røste fortsetter som leder. I tillegg har organisasjonen fått øvrige fire nye krefter i styret: Kristine Stenstad, Lillfrid Sakshaug, Adriana Sertic og Sarah Lindqvist.

føderiket

Nedleggelser

Det er mye Liv laga ønsker å bruke sine krefter og ressurser på i året som kommer. Organisasjonen fortsetter å jobbe mot nedleggelser av fødestuer- og avdelinger.

Mange mindre byer står i fare for å miste fødetilbudet sitt og i de store byene er kapasiteten sprengt. Mange mindre avdelinger, som Orkdal, har avlastet de store klinikkene, som St. Olav.

I sommer er det neppe plass til alle hovedstadens fødende på sykehusene i Oslo og Akershus, og likevel legger Oslo universitetssykehus ned Føderiket.

– Vi spør hvorfor helseforetakene legger ned mindre fødeavdelinger og -stuer når sykehusene allerede har sprengt kapasitet. Fødende må nærmest snu i døra, og finne seg et annet sted å føde. Det er hårreisende og farlig, sier Cathrine Lyngbø.

Problemene i storbyene og på de mindre stedene henger sammen mener hun.

– Det må være mange nok jordmødre på vakt og mange nok føderom til at alle kvinner kan føde trygt under kyndig omsorg. Når de små avdelingene stenger øker trykket andre steder. I tillegg må mange kvinner reise mye lenger og lang reisevei kan innebære høyere risiko.

Følgetjeneste

ambulanse

Hun legger til at følgetjenesten er viktig for at vordende mødre og deres partnere skal føle seg trygge.

– Følgetjenesten skulle bli bedre etter stortingsmelding 12, men i stedet ser vi at kvinner som tidligere har hatt mulighet til at jordmor følger dem til sykehuset nå, mister denne tryggheten.

Liv laga representerer brukere både nasjonalt og lokalt, og organisasjonens tre kjernesaker er:

–          Krav på informasjon

–          Full jordmordekning

–          Trygghet, respekt og omsorg

For mer informasjon, ta kontakt med nestleder, Cathrine Lyngbø, mob: 45 40 75 32 eller e-post: cathrine@liv-laga.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *