Nå er det nok!

Vi venter med optimisme på en ny stortingsmelding som vi håper skal føre til et løft for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Men helseforetakene gir oss dystre nyheter: i stedet for et løft raserer de helsetjenestene for gravide, fødene og barselfamilier.

Liv laga ser med stor bekymring på at det er planlagt/vedtatt å gjøre store kutt og besparelsene i forhold til fødetilbud over store deler av landet. Vi er redde for konskvensene av at fødselsomsorg blir en salderingspost. Vil brukerne få den hjelp de trenger og har krav på?

Det er blant annet planlagt en rekke sommerstenginger og reduksjoner i helårstilbudet i Midt-Norge, sammenslåinger av fødeenheter i Oslo, og kutt i bemanning både i Bergen og i Stavanger.

Dette er forhold som med stor sannsynlighet vil få store konsekvenser for gravide og fødende. Vi er redd det vil svekke og redusere dagens tilbud til brukerne, og det er uakseptabelt.

Vi forventer at Helseforetakene nå tar ansvar og at de går inn for at fødetilbud ikke skal svekkes, legges ned eller endres med negativt utfall for brukerne. Fødselstallene stiger og behovet for gode helsetjenester øker. Tilbudet må ikke reduseres, men styrkes slik at kvaliteten blir opprettholdt eller forbedret. Fødselomsorgen trenger økte ressurser og ikke sparetiltak.

I stedet for å verne om og ta lærdom av de enhetene som kanskje har det beste tilbudet i form av kontinuitet og jordmødre som er tilstede, stikker foretakene kjepper i hjulet.

Dersom det ikke snarest settes en stopper for denne nedbyggingen av gode eksisterende fødetilbud, forventer vi at helseministeren kommer på banen. Nå er det grensen nådd, nå er det nok.

Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *