Guro Kjølstad Røste

Ny styreleder

 

Guro Kjølstad Røste er valgt til ny leder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Hun har allerede tatt fatt på oppgaven med å tale brukernes sak i møte med myndigheter og media.

Farlig overtid?

– Brukerne, både enkeltpersoner og brukergruppene, må bli hørt i møte med helsevesenet. Altfor ofte opplever vi at dette ikke skjer. Enten det er i svangerskapsomsorgen, der de føler seg uviktige, tilsidesatt og engstelige, under fødselsforløp der mors ønsker blir overkjørt av helsepersonells kjepphester, eller i barseltiden der både mor og barn er sårbare og ofte blir overlatt til seg selv. Familienes ønsker og behov må bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, enten de trenger medisinsk hjelp eller «bare» omsorg og støtte. Når fagfolk ikke lytter risikerer de å sette morens og barnets helse på spill.

– Fagfolkene diskuterer nå når det er riktig å igangsette fødsler på overtid, hva som er farlig og ikke. Liv laga kan ikke si hva som er medisinsk riktig, men det vi er helt sikre på er at kvinnene må bli hørt i større grad enn det som ofte er tilfelle i dag. For eksempel har mange kvinner to ulike termindatoer: en fastslått på ultralydkontroll og en basert på hennes syklus. Noen kvinner vet når unnfangelsen skjedde eller de kjenner at noe er galt med barnet, og da må fagfolk lytte til kvinnen og hennes følelser og intuisjon – som påfallende ofte stemmer bedre enn det som er mulig å måle medisinsk og teknologisk.

Lobby står sentralt

Liv laga er en to år gammel brukerorganisasjon. På årsmøtet 9. mai ble et nytt styre valgt. Ingeborg Altern Vedal gikk av som leder, men fortsetter i styret sammen Siv-Lise Bendixen Stærk og Susanne Kleppa. På agendaen for 2010 står videre lobbyvirksomhet for best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.Styret  2010

– Vi vil følge opp arbeidet som Helsedirektoratet og helseforetakene er i gang med. Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» som kom i fjor har satt i gang prosesser som krever at vi som skal representere brukerne er årvåkne, påpeker Kjølstad Røste. Den nyvalgte lederen sier det er mye å sette seg inn i, men tror at hun sammen med resten av styret og andre aktive medlemmer skal klare brasene.

– I mai skriver vi høringsvar til rapporten «Et trygt fødetilbud· Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner». Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å fjerne tallkravene til fødeinstitusjoner. Nå jobber vi for at tallkravene blir erstattet av egnede kvalitetskrav, forteller hun.

Brukerrepresentanter

Liv laga representerer brukerne både nasjonalt og lokalt.

– Kommunene og helseforetakene skal i sommer lage flerårige planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. På nasjonalt nivå er myndighetene flinke til å bruke oss, Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Dessverre ser vi at man lenger ned i systemet ikke er like flinke til å finne relevante brukerrepresentanter. Heldigvis har vi fått representanter inn i en del av utvalgene, og vil også forsøke å følge opp der vi ikke har sete, sier Kjølstad Røste.

– I tillegg skal vi komme med innspill til både nytt helsekortet for gravide og til en stor spørreundersøkelse som skal kjøres i vinter. Til høsten håper vi å bli involvert i Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for barselomsorgen. Barseltilbudet er skremmende dårlig mange steder og vi presser på for at standarden heves. Gi familien trygghet og omsorg, og møt dem med respekt – det er god forebygging!

Kontaktpersoner:

  • Guro Kjølstad Røste, telefon 93 82 37 05
  • Ingeborg Altern Vedal, telefon 94 13 18 16

Klikk på bildene over for store versjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *