Demonstrasjon i Narvik i 2008

1. april 2008 var det demonstrasjon i Narvik på grunn av varslet sommerstenging.

Invitasjon

I regi av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga.

Dato: 1. april 2008
Klokken: 18.00
Sted: Rådhusplassen
Innleder og ordstyrer: Dagny Pettersen – Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Appellanter:

  • Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus og styremedl. Liv Laga Eva Vassdal (se appell lenger ned)
  • Varaordfører i Narvik kommune Tore Nysæter
  • Narvik Næringsforum Åsunn Lyngedal
  • Ordfører i Ballangen Kommune Anne-Rita Nicklasson
  • LO i Ofoten og Aksjonskomm. For Narvik Sykehus Anita Fjellfoss
  • ÅPEN MIKROFON
  • Narvik Sykehus Tillitsvalgt Leger Stein Johansen

Vi vil samles på Rådhusplassen i en protestdemonstrasjon mot sommerstengt fødeavdeling i Narvik. I år skal fødeavdelingen stenges i fem uker tiltross for at Brustad uttalte i fjor at ingen fødeavdelinger/-stuer skulle stenges av økonomi alene.

Vi vet at Narvik fødeavdeling hadde fått vikarene på plass og sommerturnusen ordnet, med en gynekolog for alle fem ukene. Det blir for oss derfor ubegripelig at man velger å stenge fødeavdelingen vår i også.

Tatt i betraktning av at besparelsene i fjor kom på kun 239.000 kroner så blir det enda vanskeligere å forstå hensikten…

Vi oppfordrer alle i Narvik og nabokommunene til å møte opp!

Vis at vi ikke finner oss i slik håndtering av Ofotregionens blivende mødre, fedre og deres ufødde barn!

Det er vår fødeavdeling og vårt sykehus! Vi er stolte av de menneskene som jobber der og som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det!

Eva Vassdals appell

Det å vente et barn og det å få bli forelder er et stort øyeblikk i livet. Det er det største man kan få oppleve. Ingenting betyr vel mer for oss enn ongan vårres og det allerde fra de er i mors liv.
Det burde være en selvfølge at den tiden ei kvinne går gravid og den tia når ho skal føde sku være  prega av mest mulig trygghet, ro og forutsigbarhet.
Sommerstenging av fødeavdeling skaper i alle fall ikke trygghet – tvert i mot, det øke stress, utrygghet og usikkerhet for både mor og barn. 
Det er heldigvis ikke så ofte ting går galt, men dessverre vet vi alle at det av og til gjør det. Snakke man med folk er historian mange, og ikke sjelden har minutta og små marginer vært avgjørende for utfallet.
Æ kan derfor ikke med mitt sunne fornuft forstå korsn noen våge å sett en prislapp på sommerfødende og demmes barn – korsn kan man mene at det er i orden å gje disse gravide et adskillig dårligere tilbud enn ellers om året?
Ka om nåkka går galt
Går det galt med en eneste er det en før mye og det menneskelige tapet eller lidelsene kan man ikke sette en pris på.
Ved å øke avstand til fødselshjelp og mulighet til akutthjelp så fjerne man ”sikkerhetsnettet”.
Æ stille mæ undrende til at ei håndfull menneska i ledelsen til UNN kan begrunne ei sommerstenging med at det er ”faglig forsvarlig”  å sende ei kvinne i fødsel på en ekstratur på 12 mil –  det betyr at fra Kjøpsvik blir reisen på godt over 20 mil …Det er langt det…
Æ sku ha likt å sett dem ta den turen sjøl i samme tilstand eller sendt sine nærmeste av gårde.
I evalueringa fra i fjor kom det frem at sommerstenginga gikk greit.
Kem gikk det greit førr – vi som fødte blei nu i alle fall ikke spurt.
At det ikke er greit førr ei  kvinne i fødsel å måtte belage sæ på en ekstra kjøretur på 12 mil sir sæ vel sjøl.
Alle som har født og alle med en smule innlevelsesevne skjønne jo at man ikke ønske å sitt fastspent i en bil lenger enn nødvendig når rian kommer. Det å bagatellisere ei kvinne i fødsel sine smerte er førr mæ uhørt.
Spesielt ikke når vi har ei fullgod fødeavdeling her i Narvik med et dyktig personell. Ei fødeavdeling som er åpen alle de andre månan i året…
At det er greit å stenge sommerstenge fødeavdelinga førr UNN ledelsen kan æ nu egentlig ikke heller forstå – for det å være med på å kalkulerer inn en ekstra risiko på vegne av andre sine ufødte barn burde ikke gje dem ei god nattesøvn eller ei god samvittighet. 
Stenginga i år er vedtatt til tross for at det fra i fjor viste seg å være lite penger å spare og at fødeavdelinga vårres i år allerede hadde ferieturnusen klar.
Æ stille mæ svært undrende til kor Helseministeren er oppi det hele – kor er ho nu når helseforetakan tydeligvis gir blaffen i de føringan ho kom m i fjor – nemlig at ingen fødeavdelinger skulle sommerstenges av økonomi alene.
Æ synes det er svakt at vi ikke får svar fra Helseminister på alle vårres henvendelsa og at ho velge å ikke gripe inn. I år har det absolutt ikke stått om tid.
Æ er meget skuffet siden æ personlig opplevde ho som engasjert og forståelsesfull i fjor. I min naivitet var æ sikker på at det ikke ville bli en gjentakelse i år…
Vi har mista tilliten til Helseforetakan, kan vi da ha tillit til vårres Helseminister når ho lar dem få fritt spillerom?
En ting er i alle fall sikkert at ord uten handling har ikke nåkka betydning.
Til sist vil æ bare si at hensikta mi er ikke å sykeliggjøre et svangerskap og en fødsel, men vi vet alle at en fødsel er en form for en akutt situasjon, og at ei kvinne i fødsel er fullstendig avhengig av hjelp fra andre.
Det at vi har så lave tall på død og skade på mor og barn i forbindelse med svangerskap og fødsel er nettopp fordi at vi har et svært godt fødetilbud i Norge.
Er det da rimelig at vi skal finne oss i å se på at man bygge ned et eksisterende godt tilbud og øke avstanda til fødselshjelp – og det i et land med SÅ god økonomi?
Det skal være trygt å bli født her nord
Det skal være godt å vokse opp her
Det skal være mulighet til hjelp når vi treng det –  som ung og som gammel!
Ønske vi befolkningsvekst og at unge skal etablere sæ og blii her så  må vi kjempe videre førr å bevare det gode lokalsykehuset vårres  – for det er en av bærebjelkan her i Ofoten!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *