Fakkeltog i Stavanger

Liv laga og Aksjonsgruppa for Fødeloftet inviterer til fakkeltog i Stavanger tirsdag 5.mai kl 20.

Stavanger universitetssykehus står foran store nedskjæringer som vil ramme de fødende i Rogaland sterkt. I verste fall fratas kvinnene medbestemmelse over egen fødsel.

Ingen valgfrihet

Det er varslet at mykenheten Fødeloftet må stenge i flere måneder i sommer. Etter gjenåpning kan fødekvinner i Stavanger bli fratatt sin medbestemmelsesrett. De vil i så fall da ikke lenger kunne velge hvorvidt de ønsker å føde tradisjonelt med mulighet for epidural o.l. eller om de vil føde ved den alternative avdelingen Fødeloftet. På Fødeloftet tilbys smertelindring ved hjelp av varme, vann og akupunktur. Far får anledning til å spille en aktiv rolle før og etter fødselen.

Les mer om endringene.

Fakkeltog

Den internasjonale jordmordagen markeres i hele verden den 5. mai. I Stavanger vil fagfolk og brukere gå sammen i fakkeltoget og kreve bevaring av det gode tilbudet som eksisterer.

Appeller

Oppmøte blir på Ullanhaug skole kl 20, og det blir avgang til SUS kl 20.30. Fylkesleder i Jordmorforeningen Åshild Berg, og Susanne Kleppa i Liv laga vil holde appell.

Deltakere kan parkere i skolegården, foran skolen eller ved Bekketunet barnehage. Faklene vil koste 15 kr. Ta gjerne med nøyaktig beløp.

Ruten for fakkeltoget

Ullandhaug skole
Over veien til gåveien mellom Bakketunet barnehage og Bekkefaret bydelshuset
Forbi Bekkefaret Bydelshuset og ut på fortauet langs Ullandhaugveien
Langs Ullandhaugveien og over Svend Foyns gate
Gjennom undergangen og opp til venstre
Opp Fylkeslege Ebbellsgate og inn på SUS

Kontaktperson: Lena Aasberg, telefon 957 49 723

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *