Illustrasjon indisk kvinne

Doulaseminar høsten 2010

Liv laga vil høsten 2010 arrangere et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Seminaret skal være en idémyldring. Det skal være for fagfolk, doulaer, flerkulturelle brukere, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og andre som kunne tenkes å bidra. Vi ønsker innspill på hvordan doulaprosjektet kan gjennomføres og finansieres, og hvordan ordningen kan bli permanent i offentlig regi. Siste nytt: Seminaret blir tirsdag 23. november i Oslo.

Doulaprosjektet

For gravide som ikke behersker det norske språket, og/eller har liten kjenneskap til norsk kultur, kan det være vanskelig å få den helsehjelpen de og barna trenger. Dette kan få store følger for liv og helse. Vi vet at dødsraten er høyere for spedbarn født av innvandrerkvinner enn av etnisk norske. Kommunikasjonssvikt er en av årsakene til dette. Liv laga og Ammehjelpen ønsker å dra i gang et prosjekt der vi utdanner flerkulturelle kvinner til doula for sine medsøstre. En doula er opplært til å gi støtte og veiledning til kvinnen og hennes nærmeste under graviditet, fødsel og barseltid. Vi håper å starte dette prosjektet i 2011. Se oppdatert prosjektbeskrivelse. Seminaret er en del av forprosjektet.

Doulaseminaret

Illustrasjon far nyfødt

Seminaret vil bli en møteplass for mennesker og miljøer som sjelden eller aldri møtes. Vi håper at det kan øke kontakten mellom tradisjonelle norske organisasjoner og innvandrerkvinnenes organisasjoner og miljø. Vi håper at bånd vil knyttes mellom legfolk og fagfolk, etniske nordmenn og nordmenn med annet opphav.

Vi ønsker å løfte fram innvandrerkvinnenes behov i møte med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen – og gjerne skape debatt. Vi håper at deltakerne på seminaret kan utveksle erfaringer og ideer, og drøfte behov og løsninger.

Vi ønsker å veksle mellom foredrag og debatt, og vil gjerne ha med noen med personlige erfaringer. Er du eller kjenner du en far som har vært med på en fødsel sammen med en doula? Kanskje er du eller moren fra et annet land, og har opplevd utfordringer knyttet til kommunikasjon, språk og kultur?

Vi er også på jakt etter sponsorer til seminaret.  Ønsker dere å delfinansiere dette arrangementet og slik støtte arbeidet for trygge helsetjenester for gravide flyktninger, asylsøkere og innvandrerkvinner?

Seminaret vil bli arrangert i oktober, et sted i Oslo. Har du innspill til seminaret eller prosjektet? Skriv i forumet vårt eller ta kontakt.

Mer informasjon kommer her når brikkene faller på plass!

Se også artikkel om doula og intervju med doula Madeleine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *