ambulanse.jpg

Dårligere følgetjeneste?

Følgetjeneste – at jordmor eller lege følger en fødekvinne til sykehuset – er viktig for kvinner med lang reisevei. Fra nyttår er det helseforetakene som har ansvaret for følgetjenesten. Liv laga frykter et dårligere tilbud. Regjeringen kom med falske påstander i juni. Hvorfor skal vi stole på myndighetene nå?

 

Ei kvinne med lang reisevei til fødestedet bør ha mulighet til følgetjeneste slik at hun kan få hjelp underveis. Der hvor det er lokale tilbud om følgetjeneste kan kvinnen undersøkes før avreise slik at fagfolk kan vurdere om hun bør reise til sykehuset eller ikke. Kanskje går fødselen så sakte at hun bør vente hjemme en stund til for å unngå bomtur. Kanskje er hun kommet så langt at det ikke er forsvarlig å legge ut på veien – i hvert fall ikke uten kvalifisert følge.

Følgetjeneste gir trygghet

Følgetjeneste betyr trygghet for kvinnene når de er i fødsel – de slipper fødsel uten kvalifisert hjelp. I tillegg gir tilbudet om følgetjeneste trygghet for gravide – de slipper å grue og engste seg unødig i månedene før nedkomst.

Dårligere tilbud?

Regjeringen har bestemt at fra 1. januar 2010 skal ansvaret for følgetjenesten overføres fra kommunene til helseforetakene. Liv laga synes det er underlig at dette skjer et halvt år før kommunene og helseforetakene skal inngå langsiktige planer for fødselsomsorgen i sitt område. Siden planene ikke er på plass havner følgetjenesten i et vakuum.

Mange er engstelige – vil kvinner som i dag har følgetjeneste miste denne? Kommer følgetjenesten til å bli dårligere? I følge Jordmorforeningen har fylkeskommuner og kommuner truet med å si opp avtaler med jordmødre om følgetjeneste fordi det ikke lenger er deres ansvar. Imidlertid understreket Helsedepartementet før jul at følgetjeneste opprettholdes fra 1. januar 2010 slik at ikke endringene i ansvarsforhold rammer brukerne. Vi er imidlertid ikke beroliget.

Per i dag er det så godt som ingen informasjon på helseforetakenes sider. Har de informert brukerne om hvordan tilbudet blir om få dager? Vi har søkt etter følgetjeneste på sidene nedenfor, uten å finne noe relevant tekst utover en PowerPoint-presentasjon hos Helse Midt. Vi minner om at gravide i følge Pasientrettighetsloven har rett på informasjon om relevant helsehjelp, inklusiv følgetjeneste!

Helse Nord

Helse Midt – Avtalene som inngås vil kunne være videreføring av dagens ordninger eller være en beredskap ut fra de lokale fødeavdelinger

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Regjeringen feilsiterer Nasjonalt råd

Intensjonen i Stortingsmelding 12, «En gledelig begivenhet» var å styrke følgetjenesten. Likevel ville ikke regjeringspartiene lovfeste kvinners rett til følgetjeneste. De framstilte det som de i saken fulgte råd fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Det gjorde de ikke! Både fagfolk og brukere i rådet har i lang tid kjempet for at kvinner skal ha rett til følgetjeneste – sist i organisasjonenes høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg var rådgivere for regjeringen i arbeidet med stortingsmeldingen. Helsedepartementet spurte «Hvilken kompetanse er nødvendig for en faglig forsvarlig følgetjeneste?» Regjeringen ville vite om ambulansepersonell er kvalifisert følge for kvinner som kan komme til å føde på vei til fødestua. Rådet svarte at følgetjenesten skal både sikre medisinskfaglig forsvarlighet, og å skape trygghet for den gravide. Den må ha kompetanse i grunnleggende fødselshjelp, det forutsetter kunnskap om faresignaler, forløsning, komplikasjoner, samt ta seg av den nyfødte.

Rådet ble ikke spurt om tjenesten bør lovfestes. At Sonja Mandt-Bartholsen (Ap) i Stortingssalen framstiller det som om de rød-grønne, i motsetning til de borgerlige, lytter til Rådet i spørsmålet om følgetjeneste er hårreisende. Det ble ikke bedre av at statssekretær Dagfin Sundsbø gjentok framstillinga i Dagsnytt atten samme kveld.

Idealistiske jordmødre

De rød-grønne hadde mulighet til å sikre fødekvinner i distriktene et godt og trygt tilbud. I stedet skal hver enkelt sak behovsprøves av helseforetaket. Hvordan kan ei jordmor på sykehuset to timer unna vurdere hvorvidt en kvinne i fødsel trenger følgetjeneste? På hvor ofte og høyt hun skriker?

Fødekvinner i områder uten følgetjeneste må fortsatt frykte en fødsel uten kvalifisert fødselshjelper. De heldige trygges litt av idealistiske jordmødre som gir brukerne mobilnumrene sine. Kvinnene får ringe sin jordmor døgnet rundt, og hun blir med som følge om hun kan. Jordmora får ikke betalt for en slik døgnkontinuerlig vakt. Likevel tar hun det nødvendige ansvar for de fødende. Hadde bare regjeringspartiene vært like kloke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *