Sommerstenging i Narvik

 

Erfaringer fra Narvik viser at det nytter å kjempe. Sommeren 2007 ble fødeavdelingen stengt. I 2008 var vi med på å hindre stenging.

 

Sommeren 2007 opplevde vordende foreldre i Narvik at fødeavdelinga ble feriestengt. Dette til tross for iherdig kamp og motstand fra brukere, og etter hvert fra lokal- og fylkespolitikere.

Brustad på banen

Jeg og en annen sommerfødende fikk i juni et kort møte med daværende helseminister Sylvia Brustad. Etter møtet kom hun med føringer om at «ingen fødeavdelinger skulle sommerstenges pga økonomi alene». Hun var også i dialog med Helse Nord og ba dem gjøre hva de kunne for å holde sommeråpent i Narvik, eller i det minste redusere stengetiden. Narvik ble trukket spesielt frem bl.a. pga svært manglende informasjon og dialog med brukerne.)

Uttalelsene fra Brustad ble en halv seier for oss, men kom dessverre for sent til at ledelsen i UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge som eier Narvik sykehus) fant det forsvarlig å snu. For fødekvinnene den sommeren innebar det at de måtte forholde seg til en ekstra reisevei på ca 14 mil.

UNN ville stenge i 2008

Innsatsen ga viktige erfaringer for oss som deltok. Ikke minst opplevde vi at det faktisk nytter å stå på, det nytter å kjempe, mase, ringe bruke media, politikere, næringsliv m.m. for alt det er verdt. Dette var erfaringer som kom godt med i vår, da ledelsen i UNN nok en gang la frem et forslag om at fødeavdelingen skulle stenges i fem uker: Styret i UNN stemte for forslaget, selv om erfaringene fra året før viste at der knapt var noe å spare, samt at Brustad hadde gitt føringer om at fødeavdelinger ikke skulle stenges for å spare penger.

Ledelsen i UNN brukte skiftende og muligens vikarierende argumenter for stenging, alt fra økonomi til vikarmangel.

Arbeidet mot stenging

Allerede tidlig i februar kontaktet vi helseministeren, stortingspolitikere og media. I april ble det avholdt en protestdemonstrasjon i Narvik med bred politisk støtte, og representanter fra berørte nabokommuner. Blant arrangørene av demonstrasjonen var representanter fra næringslivet, LO, tillitsvalgte fra sykehuset, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga. Samarbeidet var overveldende!

Demonstrasjonen gav ny giv for alle involverte – sms, e-post og brev ble sendt, og presset ble stort både på helseminister og på helseforetaket. Beskjeden fra Brustad var klar: Så lenge avdelingen kunne drives forsvarlig gjennom sommeren skulle den ikke stenges. Hun hadde en tett dialog med Helse Nord, og gjennom det kom de fram til at Helse Nord skulle be UNN forsøke å holde åpen fødeavdelingen i sommeren 2008.

Forsvarlig

Det viktigste argumentet overfor helseforetaket var å vise at det virkelig var mulig å få en forsvarlig turnus. De tillitsvalgte var uvurderlige i denne prosessen. Straks ledelsen ved UNN reverserte sommerstengingsvedtaket klarte lokal ledelse å sette sammen en forsvarlig turnus, og de klarte å få tak i trygge og gode vikarer.

Med dokumentasjon på en forsvarlig turnus, og i lys av Brustad uttalelser og føringer, måtte ledelsen i UNN bøye av og holde sommeråpent i sommer. Vi vant!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *