Dokument nr. 8:106 (2007-2008)

Våren 2008 fremmet Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen et representantforslag om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.

Den 6. november 2008 var det en høring i Helse- og omsorgskomiteen på Storinget. Vi sendte på forhånd inn et notat (pdf) der vi gjorde rede fir vårt syn på forslaget. På den muntlige høringen la vi fram vår sak:

Vårt innlegg

Takk for at vi fikk komme hit i dag. Vi er engasjert i Liv laga fordi vi vil at alle i Norge skal få en best mulig start – både nye verdensborgere og familiene deres.

Vi regner med at dere i komiteen har lest notatet vi sendte og vi vil derfor kun ta opp ett tema nå og så åpne for diskusjon.

Når foretaksledere kun tenker bedriftøkonomi søker de høyest mulig inntekter og lavest mulig utgifter, på sitt eget budsjett. Det er sikkert områder i spesialisthelsetjenesten der det er mulig å effektivisere og spare, men før eller siden vil tiltakene komme til et punkt der kvaliteten forringes utover det akseptable – slik som fødsels- og barselomsorgen er i flere foretak nå. Når DRG-finansieringen i tillegg ikke belønner de gode, normale fødslene, blir fødslene som tar lang tid dyre for foretakene. Intervensjon og komplikasjoner gir høyere refusjon. Dette systemet må gjøres om!

Vi er svært glade for at forslagstillerne skriver: «Det er uakseptabelt at fødetilbudet svekkes av økonomiske årsaker, og at de fødende dermed opplever mer stress og større utrygghet.»

Hvis dette var gjengs politikk i dag, der de foretak som brøt bestemmelsene ble kraftig sanksjonert ville følgende beslutninger vært umulig:

  • nedleggelsen av fødestua Lykkeliten på Rjukan
  • halv stenging på St Olav
  • sommerstenging i Narvik 2007 – der de offentlige besparelsene var mindre enn jeg fikk utbetalt i foreldrepenger samme år. Prisen betalte de 20-30 gravide som den våren og sommeren engstet seg i stedet for å glede seg til fødselen.

Ikke minst vil det bli umulig for Helse Sør-Øst å lage én stor fødefabrikk i Oslo innnen tre år. For snart fem år siden ble føden på Aker nedlagt. Den hadde fornøyde brukere og ansatte. Nedleggelsen og den varslete befolkningsveksten førte til kaos i hovedstaden, men nedleggelsen har så vidt vi vet ikke blitt evaluert. Nå arbeider krefter for å gjøre samme feilen igjen: legge ned en velfungerende avdeling (Riksen) og flytte den til det sykehuset vi får mest klager på: Ullevål.

Vi appelerer derfor nå til komiteen: Hjelp oss hindre at effektivitet går foran kvalitet, omsorg, trygghet – det å gi familien en god start. Hjelp oss å hindre at bedriftsøkonomi går foran samfunnsøkonomi: god svangerskaps- fødsels- og barselomsorg er en investering i god helse for generasjoner og vil forebygge en rekke, dyre problemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *