Rett til lønn: omsorgspermisjon og ammefri

I en høring om «Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri» ber Liv laga Barne- og likstillingsdepartementet sørge for at disse to ordningene blir allmenne.

Liv laga setter pris på regjeringens initiativ til å få mer likeverdige løsninger på begge områder notatet dekker. Både rett til betalt ammefri og betalt omsorgspermisjon er viktig for å legge best mulig til rette for en god start ved familieforøkelser. Begge deler kan virke positivt på likestillingen innad i familien. Flere mødre vil få mulighet til å starte betalt arbeid tidligere med lønnet ammefri.

Vi mener at det er viktig at ordningen er allmenn og omfatter alle, både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Det er viktig at det legges bedre til rette for unge voksne som ønsker å satse som gündere og/eller i primærnæringene. For mange vil rettigheter i forbindelse med svangerskap og småbarnstid være viktig.

Derfor går vi inn for følgende løsninger:

  • Rett til permisjon og fri hjemles i lov og finansieres av folketrygden
  • Begge rettigheter gjelder alle arbeidstakere og også selvstendig næringsdrivende
  • Mødre kan få ammefri inntil to timer ved behov.
  • Mødre kan få ammefri når barnet trenger det, uavhengig av om barnet har passert et år
  • Mødre i deltidsstillinger har reduserte tid til amming, men da basert på lengden på arbeidsdagen, ikke på antall arbeidstimer per uke.

Les hele vårt høringssvar (pdf) og følgebrevet (pdf)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *