Plan for helhetlig omsorg 2007

Myndighetene startet våren 2007 arbeidet med en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi var aktive i prosessen.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) beskriver bakgrunnen for planen og prosessen med den..

Departementet hadde møter med alle involverte organisasjoner og fagmiljøer, i tillegg til at vi møttes til et seminar. Fødeaksjonen møtte departementet 12. april.

På seminaret 30. mai. 2007 (program, doc) holdt vi og Lokalsykehusaksjonen innlegg på vegne av brukerne. Ammehjelpen var også representert på seminaret.Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater).

Fødeaksjonen, med representanter fra Narvik, Oslo og Kristiansand, deltok også på et høringsmøte 16. oktober 2007.

Departementet sendte et problemnotat på høring 23. september, med svarfrist 4. november. Notatet og alle høringssvarene ligger på HODs nettsted.

Takk for alle innspill vi fikk i denne runden! Resultatet kan du lese i vårt høringssvar (pdf).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *