Adressa april 2008

En forkortet versjon av innlegget ble trykket i Adresseavisas side 40, 4. april 2008.

Adressa skriver 29.03 om Ann Mari Almli som måtte bytte fødestue – og fødeavdeling – midt under fødselen.
Innsparingene i helsevesenet når nye høyder – eller bunnoteringer – når fødende sendes fra bygning til bygning under fødselen. Ved hvilke andre inngrep ville man flyttet pasienten fra bygg til bygg? Vi ser for oss en meniskoperasjon som trekker ut pga uforutsette forsinkelser. Dessverre skal operasjonsstua stenge for dagen, og pasienten frakobles alt utstyr, dekkes til og kjøres gjennom korridorer m.m i store smerter – for å komme over i nabobygget. I nabobygget er det fullt, men man klarer etter litt styr å få lediggjort en ny operasjonsstue hvor man kan fortsette inngrepet. Eller kanskje er det bare fødekvinner man kan gi en slik uverdig behandling?
I sommer blir det enda trangere. Da skal fødende fra flere andre sykehus stues inn sammen med alle Trondheimsfødende, på halv kapasitet. Dersom de når frem i tide. Dersom ferger og bruer holder åpne når det trengs, og dersom babyen har anstendighet til å melde sin ankomst i god tid før selve nedkomsten. Korridorplass er vel tross alt bedre en å føde alene i veikanten i nattemørket, med en panikkslagen pappa som eneste helsehjelp og trøst.
Korridorplasser innebærer alltid at noen får mindre omsorg og oppmerksomhet enn det som er satt som minstestandard ved avdelingen. Korridorplasser innebærer sjelden at man setter inn ekstra personell, de som er på jobb må bare jobbe hardere, mer effektivt og gjøre sitt beste for å få endene til å møtes faglig sett. En avdeling er bemannet og utstyrt for et visst antall senger/pasienter. Ethvert overbelegg er nettopp det, overbelegg. Hvilket innebærer at det ikke er plass til alle.
Hva er det som gjør at sykehusledelsen med god samvittighet kan si at kvelds-, natt- og sommerfødene kan avskrives med mindre faglig oppfølging og et dårligere tilbud? Er det færre eller mindre kompliserte fødsler om sommeren eller natten? Har de ansatte som tildeles kvelds- og nattevakter ekstra kvaliteter som gjør det mulig å yte mer omsorg på mindre tid? Eller handler kvaliteten på tilbudet kun om flaks eller ikke flaks? Hvor de heldige klarer å plassere hele fødselsforløpet mellom 8 og 20 på en hverdag utenom fellesferien?
Fødsels- og barselomsorgen skal trygge den nybakte mammaen i hennes nye rolle, enten det er første eller fjerde barnet. Amming skal etableres, og tilknytningen mellom mor og barn skal sikres på best mulig måte. Dersom man føder om sommeren eller natten er dette tydeligvis mindre viktig – eller lettere å få til på kort tid.
Man skulle tro at det var motsatt. At den nybakte mammaen som først møtes med usikkerhet og utrygghet om hvor hun skal føde, om det er plass til henne, om hun vil nå frem i tide, og om avdelingen i det hele tatt er åpen, får større behov for omsorg og faglig oppfølging. At stress og utrygghet og korridorplass gir enda større utfordringer i forhold til amming. At pappaen/partneren som desperat prøver å trøste og trygge, midt i sin egen usikkerhet, trenger enda mer bekreftelse på sin rolle som støtte for mor.
Dersom målet er å spare penger for enhver pris, blir det nettopp det man må betale. Enhver pris. Hvor mye koster fødselsskader og fødselsdepresjoner som kommer som følge av dårlig oppfølging?
Enda mer innsparende vil det kanskje være å forløse alle kvinner med planlagt keisersnitt mellom klokken 8 og 20, for så å administrere morsmelkerstatning og sende mor og barn hjem med lykke på reisen. Langt fra alle WHOs anbefalinger, men akk så økonomisk besparende! Eller?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *