Nedskjæringer er farlige for mor og barn

Våren 2011 sendte vi en pressemelding om Liv lagas nye styre til nesten alle landets redaksjoner. Sammen med meldingen la vi en kronikk, som flere aviser trykket. I kronikken kritiserer vi nedskjæringer som vi mener kan få fatale følger for mor og barn. Les kronikken her, og fortell oss gjerne om dine erfaringer:

Fødestuer og -avdelinger legges ned. Fødende avvises på sykehuset fordi kapasiteten er sprengt. Barselomsorgen skjæres til beinet, barna sulter og foreldrene fortviler. Følgetjenesten forsvinner. Ventelista hos kommunejordmora er lang. Er det dette politikerne kaller «en gledelig begivenhet»? Er det dette fagfolk kaller «et trygt fødetilbud»?

For fem år siden startet vi kampen for bedre fødselsomsorg i Norge. Liv laga har vunnet flere slag, men taper vi – brukerne – krigen?

«En gledelig begivenhet»

I 2009 håpet Liv laga at stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» skulle føre til tryggere og bedre fødsler. Nå er vi redde for at den i stedet fører til en dårligere svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg: Tilbudet raseres av folk som henter legitimitet i meldingen. Brukerne er redde.

I 2010 laget Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene rapporten «Et trygt fødetilbud». Den kunne vært en god erstatning for tidligere ødeleggende tallkrav. I stedet fikk vi en rapport som bærer tydelig preg av hastverksarbeid, av at sentrale involverte jobbet ut fra doktrinen om at «stort automatisk gir bedre kvalitet enn smått», og av at arbeidet manglet en god redaktør som kunne systematisert kvalitetskravene, seleksjonskriteriene og kvalitetsindikatorene.

Helsetilsynet

Vårt inntrykk av Helsetilsynet er at viljen til å lete etter feil ved de små fødeavdelingene er større enn ved de store – dét er i så fall farlig for brukerne: Gravide langt fra storbyen risikerer at deres lokale fødetilbud forsvinner uten grunn. Gravide i byene risikerer at deres fødetilbud er av dårlig kvalitet – uten at Helsetilsynet griper inn.

 Vi har ropt varsko lenge: nedskjæringer i barselomsorgen er farlig for både mor og barn. Fagfolk har vært enige. Likevel har vi ikke blitt hørt. Liv laga er glade for at Helsetilsynet endelig har tatt tak i problematikken. Rapporten «Kort liggjetid gir risiko for mor og born» viser det vi egentlig alle allerede vet. Kanskje pengetellerne i helseforetakene nå vil lytte. Eller lytter de bare til tilsynet når budskapet derfra kan brukes til å skjære ned?

Andre trenger ressursene mer?

Liv laga kjemper for at svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal gjøre det tryggest mulig å føde. Når vi insisterer på opprustning heller enn nedskjæring, kommer motargumentene raskt. Gravide er ikke syke. Andre trenger ressursene mer. Samfunnet bruker allerede store ressurser på permisjon og barnehage. Norske kvinner er bortskjemt, se hvilke forhold kvinner føder under i Somalia.

Vi vet at det brukes mye offentlige midler på småbarnsforeldre, Norge investerer mye for at vi skal ville få barn. Da blir det et millionparadoks at den samme staten ikke investerer i de månedene, for ikke å si timene, vi trenger offentlige tjenester mest! Hvorfor skal staten bruke millioner på å «overtale» oss til å få barn, og så spare noen tusener på å ikke bringe dem trygt til verden?

Foretak

Da sykehusene ble foretak ble visst inntjening og regnskapsbalanse rettesnorer framfor hva som er faglig riktig. På foretaksnivå kan fødsels- og barselomsorg virke som et egnet sted å spare penger. I et samfunnsperspektiv er det høl i huet. Denne delen av helsevesenet er den eneste som faktisk går i overskudd på samfunnsnivå. Alle andre intervensjoner er skadebegrensende, fødsel er det eneste som skaper mer penger i statskassa.

Mange par tør ikke få flere barn etter traumatiske fødsler. Å sørge for tryggest mulig fødsler vil øke fødselstallet. I tillegg vil skadeutbetalingene etter fødsler gå ned fordi færre fødsler vil ende i tragedier. I prioriteringsdebatten bør barn og mødre vinne: til beste for dem selv og samfunnsøkonomien.

Cathrine Lyngbø, nestleder  og Ingeborg Altern Vedal, tidligere leder i Liv laga.

Se også Nedleggelser gir ikke tryggere fødsler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *