Nektes naturlig fødsel?

Kvinner i Rogaland risikerer å bli nektet en naturlig fødsel i sommer. Fra høsten av kan de som ønsker kjemisk smertelindring bli nektet dette. Muligheten til å velge fødeavdeling og -«metode» kan komme til å forsvinne.

For å spare penger, vil ledelsen ved Stavanger Universitetssykehus frata 1200 kvinner muligheten til å velge en naturlig fødsel. Fødeloftet, «mykenheten» i Stavanger kan bli stengt i fire måneder. Dersom Fødeloftet åpnes igjen i september 2009, skal de fødende blir selektert ut ved innskrivning til fødsel – noe som skaper uforutsigbarhet i en situasjon der forutsigbarhet er sterkt ønsket. Ledelsen ved sykehuset opplyser at seleksjonene skal foregå i samarbeid med jordmødrene i kommunehelsetjenesten. Men det vil være en risiko for at dette blir imot den fødenes eget ønske.

Økonomiske hensyn

Ledelsen bekreftet 22.04.09 i et møte med Aksjonsgruppen for Fødeloftet i Stavanger at økonomiske hensyn går foran stortingsmelding nr 12 og WHO sine prinsipper for perinatal omsorg. Dette innebærer både at kvinner som ønsker en naturlig fødsel kan risikere å måtte føde på tradisjonell fødeavdeling, og at fødende som planlegger medikamentell smertelindring, som epidural, ikke får anledning til dette.

Dette bryter med alle politiske signaler om hvordan fødselstilbudet i Norge skal være, og det er på høy tid at helseminister Bjarne Håkon Hansen tar tak i saken.

Differensiert fødselstilbud

Fødeloftet er en kombinert føde- og barselenhet bestående av 3 koselige, lune fødestuer med dobbeltseng og badekar, og 3 familierom for barseloppholdet. Målet her er at fødekvinnen og den kommende pappa skal få en flott, frisk, og trygg fødeopplevelse.

Tilbudet gjelder for friske kvinner som har gjennomført uproblematiske svangerskap og hvor det er forventet en normal fødsel. Som smertelindring tilbyr Fødeloftet akupunktur, badekar og massasje. Det er ca 10-15 jordmødre ansatt på Fødeloftet – noe som gir kontinuitet og tett oppfølging av den gravide. Det er krav om mest mulig arbeidserfaring innenfor jordmoryrket før man får jobbe her, siden enheten er jordmorstyrt.

Den første tiden sammen etter fødselen er svært verdifull for familien. Det tilrettelegges for at far skal kunne være tilstede så mye som mulig i barseloppholdet etter at barnet er kommet til verden. Man tilbringer derfor de første dagene sammen på et familierom, og får tett oppfølging av dyktige barnepleiere og jordmødre. På denne måten blir både mor og far trygge i sine nye roller og kan lettere avlaste og støtte hverandre når familien kommer hjem.

Fakkeltog

Aksjonsgruppa for Fødeloftet og Liv laga vil i anledning Den Internasjonale Jordmordagen 5.mai arrangere et fakkeltog for å markere behovet for økt oppmerksomhet rundt fødeforholdene i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *