Kutt i Stavanger

Det er er vedtatt at det skal kuttes i bemanningen til føde- og barsel i Stavanger. Allerede 2.mars vil disse kuttene tre i kraft, og det vil uten tvil få konsekvenser for det tilbudet de gravide og fødende i Stavangerområdet har i dag.

«Fødeloftet» i Stavanger får nå en ny turnus hvor det er varslet om det samme som i Bergen; en redusert jordmorstab. Resultatet av dette er at det ikke er jordmordekning og at det da ikke vil være kapasitet til å ivareta de fødende. Igjen betyr dette at fødende må avvises på fødeenhetene og henvises til vanlig fødeavdeling. Denne usikkerheten og uforusigbarheten innebærer stress for fødekvinnen. Det er fryktelig trist når vi vet at Fødeloftet er et meget godt tilbud for brukerne i Stavanger og omegn.

Far er med

Fødeloftet er en liten kombinert føde og barselenhet med fokus på naturlighet bestående av 3 koselige, lune fødestuer med dobbeltseng og badekar, og 3 familierom for barseloppholdet. Målet her er at fødekvinnen og den kommende pappa skal få en flott, frisk, og trygg fødeopplevelse. Tilbudet gjelder for kvinner som har gjennomført friske graviditeter og hvor det er forventet en normal fødsel. Som smertelindring tilbyr Fødeloftet akupunktur, badekar og massasje. Det er ca 10 – 15 jordmødre ansatt på Fødeloftet, noen som gir god kontinuitet og tett oppfølging for den fødende. Det er krav om mest mulig arbeidserfaring innenfor jordmoryrket før man får jobbe her, siden enheten er jordmorstyrt.

Den første tiden sammen etter fødselen er svært verdifull for familien, det tilrettelegges for at far skal kunne være tilstede så mye som mulig i barseloppholdet etter at barnet er kommet til verden. Familien får et familierom, og tett oppfølging av dyktige barnepleiere og jordmødre. På denne måten blir både mor og far trygge i sine nye roller og kan lettere avlaste og støtte hverandre når familien kommer hjem.

Populært

Tilbudet viste seg å bli svært godt mottatt; etter oppstarten i 2004 har antallet fødsler på Fødeloftet steget år for år. I 2008 ble hvert 10.barn født i Stavanger født nettopp på Fødeloftet. Noe av årsaken til dette er kanskje at man ved å føde på Fødeloftet får samme naturlighet rundt fødselen som om man skulle føde hjemme, samtidig som man har tryggheten i at man er på et sykehus med leger og annet kompetent helsepersonell tilstede dersom man skulle trenge mer hjelp enn jordmoren kan gi. Bare 0,6% av norske kvinner føder hjemme, til tross for at det regnes som trygt for dem som er forventet å ha en ukomplisert fødsel.

Differensiert omsorg

I stortingsvedtak om differensiert fødselomsorg har politikerne vedtatt at man skal beholde både fødestuer, mindre sykehus og de større institusjonene for å kunne ha et variert tilbud til de fødende. I Stortingsmelding nr. 43 1999-2000 samt i Statens helsetilsyns rapport om faglige krav til fødeinstitusjoner, anbefales at fødselomsorgen deles inn i tre ulike nivåer: kvinneklinikker med minst 1.500 fødsler per år, fødeavdelinger (minst 400-500 fødsler) og fødestuer (minst 40 fødsler per år).

Nedskjæringer

Fødeloftet i Stavanger får f.o.m. 2. mars 2009 en ny turnus hvor det er varslet om en redusert jordmorstab.

Resultatet av dette er at er ikke er jordmordekning og da heller ikke kapasitet til å ivareta de fødende, og disse må da avvises på fødeenhetene, og henvises til vanlig fødeavdeling. Denne usikkerheten og uforutsigbarheten innebærer stress for fødekvinnen.

Det kan virke som at Helseforetakene og deres styrer spekulerer i å få ned fødselstallene i de naturlige enhetene til under 400 fødsler i året, slik at de i neste omgang kan vise til at det ikke er nok fødsler for å opprettholde tilbudene. På denne måten kan de da avvikle driften. Men disse tilbudene er kjempepopulære, og har økende fødselstall år for år! Og når målet i Norge er å øke befolkningstallene må jo de fødende få et tilstrekkelig bra tilbud. Nedleggelse av de små naturlige fødeenhetene er IKKE måten å gi et godt tilbud på!

Kontakpersoner

Lokale brukere og medlemmer i Liv laga:

  • Maren A Goa tlf 976 27 212
  • Susanne Kleppa tlf 905 43 107

Og Silje Fjærtoft Hegerland tlf 40 24 79 34

Styret i Liv laga: Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Lenker

Facebookgruppe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *