Store kutt i Bergen?

Det er foreslått store kutt ved Kvinneklinikken på Haukeland. Disse skal behandles og eventuelt vedtas av styret i Helse Bergen 30.januar 2009.

Liv laga er bekymret for hvilke konsekvenser slike kutt som er foreslått vil få for de gravide og fødende i Bergen og omegn. Det er vanskelig å se at det ikke vil gå ut over dagens tilbud, og vi er redd for at brukerne vil få et adskillig dårligere tilbud enn det de har i dag.

Vi er opptatt av at brukernes rettigheter oppfylles i forhold til pasientrettighetsloven, og vi forventer at Helse Bergen tar ansvar og ikke lar økonomiske besparelser gå på bekostning av de gravide og fødende.

Dette er en sak som Liv laga vil følge nøye med på, og vi finner det uakseptabelt dersom kvaliteten på dagens fødetilbud vil bli svekket. Tilbudet må heller styrkes.

I denne sammenheng vil vi minne på om Helseforetakenes formål: «…er å yte gode og likeverdige spesialhelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn…»

Kontaktpersoner: Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal

Etterlysning!

Vi ønsker kontakt med lokale brukere. For å nå flest mulig ber vi folk i Bergen henge opp plakater i butikker, helsestasjoner osv. Plakat i A4 (pdf)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *