Valdres er redda!

Fredag 28. november rett over klokka 12 kom gladmeldingen fra Fagernes: Sykehuset Innlandet har snudd og legger ikke ned Valdres fødestogo! Lokalt engasjement og intens lobby var viktig i snuoperasjonen.

Mandag 10. november la ledelsen ved Gjøvik sykehus fram en kuttliste for de ansatte. Ett av sparetiltakene var å legge ned Valdres fødestogo. Anita Wisth, avdelingssjef på gynekologisk fødeavdeling på sykehuset Gjøvik, reiste til Fagernes 12. november for å informere de ansatte der om at arbeidsplassen deres kom til å forsvinne sommeren 2009. Saken vakte naturligvis oppsikt i lokalt media og hos befolkningen. Allerede mandag kveld opprettet Aina Renate Jordet en Facebookgruppe mot nedleggelsen.

Fjesbokgruppa fikk raskt mange medlemmer, etter ei uke var medlemstallet kommet opp i drøyt 1200. Aina startet også en underskriftsaksjon, både på opprop og rundt om i de berørte kommunene. Fredag 29. november overleverte hun over 9.000 underskrifter til ledelsen for Gjøvik sykehus. Imponerende, innbyggertallet i Valdres er under 18.000!

Liv laga på banen

Ei jordmor ved fødestua varsla søndag 16. november Liv laga om nedleggelsen. Vi begynte straks å samle informasjon og å skrive en sak. I løpet av uka ble saken ferdig og da de nye nettsidene vår kom på lufta tirsdag 25. november var «Valdres fødestogo trues» hovedoppslag.

Sykehuset Innlandet argumenterte med at det både var faglige og økonomiske grunner til å legge ned Valdres fødestogo. Hovedbudskapet i vår sak var at det ikke fantes faglige grunner til nedleggelse – tvert imot, og at de økonomiske grunnene også var usikre, spesielt på grunn av arbeidet med ny stortingsmelding, dokument 8 og samhandlingsreformen.

Vi sendte saken til alle våre kontakter i departementet, på Stortinget, i media og andre organisasjoner. I tillegg sendte vi den til Sykehuset Innlandet.

Leieavtalen sies opp

Ei uke før nedleggelsen skulle styrebehandles sa Sykehuset Innlandet opp leieavtalen med Nord-Aurdal kommune. Vi søkte juridisk ekspertise: hadde administrasjonen i et helseforetak anledning til å i praksis legge ned ei fødestue uten et styrevedtak? Konklusjonen var: Å si opp leieavtalen av fødestua før vedtak om nedleggelse foreligger fra styret, kommer iallfall i strid med det ulovfestete prinsippet i alminnelig forvaltningsrett om forsvarlig saksbehandling – mulig også er det brudd på lov/forskrifter.

Vi sendte saken på nytt til ledelse og styret ved sykehuset, med kommentarer om den siste utviklingen. Vi ba om å få en fullstendig økonomisk analyse tilsendt da sakspapirene var ikke lagt ut på nettsiden, og ba også om å få talerett ved styremøtet.

Møte på Fagernes

Fredag 28. november møtte ledelsen fra sykehuset de ansatte fra fødestua og ordførerne fra kommunene i Valdres. Mange var spente og gleden var stor da ledelsen annonserte at de trakk forslaget om nedleggelse! Det lokale engasjementet hadde vært avgjørende for beslutningen.

Samme ettermiddag fikk vi svar fra Sykehuset Innlandet, ved Administrerende direktør Torbjørn Almlid:

«Administrerende direktør vil informere om at jeg i samråd med divisjonsdirektør ved SI Gjøvik har kommet til at Sykehuset Innlandet i denne omgang ikke vil legge fram orienteringssak for styret om framtidig drift av Valdres fødestogo. (…) Begrunnelsen for dette er at Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en ny stortingsmelding om fødselsomsorgen som forventes å komme på ny-året. Foretaksledelsen har funnet det riktig å avvente denne stortingsmeldingen som vil kunne gi nye føringer for drift av fødeenheter.»

En inspirerende seier!

Både denne saken og hindringen av feriestenging i Narvik sommeren 2008 viser at lokalt engasjement kombinert med lobbyvirksomhet nytter – vi «små menigmenn» har makt til å endre beslutninger når vi står sammen og kjemper for noe vi synes er viktig! Liv laga vil takke for alle gode krefter som dro i riktig retning, både de mange i Valdres, på Løvebakken, i departementet, osv. Vi gratulerer Valdresingene og takker ledelsen ved helseforetaket for at de lyttet til fornuft! 🙂

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *