Illustrasjonsbilder, far som sover

Mannspanel – bli med!


Liv laga arbeider for alle brukere av svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen – også fedrene. Vi vil nå starte et mannspanel for å få vite mer om hvordan det oppleves å blir far. Vil du være med eller kjenner du noen som har lyst?

Per i dag er debatten rundt svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg sterkt dominert av kvinnepolitiske hensyn. Menns rolle blir oversett. I tidligere tider ble kvinnen ivaretatt av et kvinnenettverk. Det kan synes som mannen/partneren i stor grad har tatt over som kvinnens viktigste støttespiller. Dette burde reflekteres i praktisk politikk og i helsevesenets tilbud. Liv laga mener man må se på familien som en helhet. Det er ikke bare kvinners rettigheter som må ivaretas, men fedres rettigheter til sine barn og barns rettigheter til sine foreldre.

Det første steget blir å oppmuntre menn til å delta i debatten. Liv laga ønsker å opprette et mannspanel. Panelet kan gi verdifull innsikt i menns opplevelse av å bli fedre. Vi ønsker en bredt utvalg av menn med ulik bakgrunn, både flergansfedre og menn uten barn er velkomne. Ta kontakt med oss hvis du er interessert eller har forslag til kandidater!

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *