Brukerne blir hørt sentralt

For første gang har brukerne av omsorgen fått anledning til å påvirke myndighetene direkte. Hanne Julie Nygård Berg i Ung sanitet i Brønnøysund og Ingeborg Altern Vedal i Liv laga taler brukernes sak i Nasjonalt råd for fødselsomsorg.

 

I 2001 behandlet Stortinget akuttmeldingen. Da vedtok tinget at det skulle opprettes et Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Etter fem års arbeid trakk rådet seg i protest høsten 2007. Medlemmene mente de ikke ble hørt ved helsedepartementets arbeid med en nasjonal strategi for fødselsomsorgen.

I april 2008 ble et nytt råd utnevnt.

– Enhver fødsel er en stor og viktig begivenhet for alle familier. Gode og likeverdige helsetjenester til gravide og fødende er derfor av stor betydning for mange. Brukernes erfaringer er vesentlige bidrag til helsevesenets samlede kompetanse, og jeg vil derfor ha med brukere i rådet. Dette er et tydelig signal på at regjeringa legger vekt på å ivareta brukerperspektivet i alt det arbeidet vi gjør, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Det nye rådet har i sommer og høst bistått departementet i arbeidet med en ny stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de andre i rådet på våre innspill. Mange av våre forslag er tatt med i anbefalingene rådet har oversendt departementet. Representanter fra departementet har observert under møtene og fått med seg våre innspill både der og skriftlig, forteller Ingeborg Altern Vedal.

– I Aksjon mot fødekaos skrev vi et stort høringssvar høsten 2007 og vi tror dette og andre dokumenter fra oss har blitt lest grundig.

Hun understreker at ingen kan være sikre på innholdet i den nye stortingsmeldingen før den er lansert i januar, men hun er optimist.

– Signalene vi har fått viser at vi har blitt lyttet til. Bare tittelen på meldinga, «En gledelig begivenhet», gjorde meg glad. Jeg tror politikerne og byråkratene forstår at et svangerskap og en fødsel ikke bare handler om at mor og barn skal overleve, men at familien skal få en god start!

Stortingsmeldinga vil legge premisser for det videre arbeidet, men rådet vil gjerne arbeide mer med bl.a. kvalitetssystemer og -kriterier.

– Gi oss gjerne innspill på e-post eller aller helst meld deg inn i forumet til Liv laga. Vi ønsker oss forslag og meninger fra både enkeltbrukere og andre organisasjoner.

Du kan også gi innspill under denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *