Nye kvalitetskrav

I følge Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» skal Nasjonalt råd for fødselsomsorg være med å utarbeide nye kvalitetskrav til fødeinstitusjonene. Siden vi er representert i rådet, ber vi nå andre brukerorganisasjoner, enkeltbrukere, helsepersonell og fødeenhetene komme med innspill på hvilke nye krav som bør gjelde.

Vi støtter forslaget i meldinga om å gå bort fra en enhets volumtall som tegn på kvalitet. Både små og store enheter må jobbe med kvalitetsarbeid kontinuerlig.

Sitat fra kapittel 6.9.1

«De nåværende tallgrensene oppheves og erstattes av nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Slike kvalitetskrav kan bl.a. være kompetansekrav til ansatte, rotasjons- og hospiteringsordninger, kurs og trening på akutte situasjoner samt retningslinjer for hvilke gravide som bør føde ved de enkelte fødeenhetene. Kvalitetskravene utarbeides av Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Nasjonalt råd for fødselsomsorg trekkes inn i arbeidet.»

Hvilke krav synes dere er hensiktsmessig? Hvilke (målbare) kriterier skulle dere ønske deres enhet(er) ble målt etter, m.a.o. hvordan kan man måle kvaliteten ved en enhet og utviklingen av kvaliteten over tid? Ingen idé er dårlig, for en rar idé kan føre til knallbra idé! Så sleng ut alle tanker du måtte ha om emnet, enten i feltet under, på e-post eller i vårt Internettforum. Ta kontakt med oss for å bli medlem der.

 

Fortell oss gjerne også om hvilket kvalitets- og sikkerhetsarbeid som gjøres nå. Kanskje har andre noe å lære av «din» fødeenhet eller din arbeidsplass i en helt annen bransje?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *