keisersnitt

Differensiert fødselsomsorg

Differensiert fødselsomsorg vil si at kvinner får ulik type omsorg avhengig av deres ønsker, og av deres og barnas helse. Hvis det er høy risiko for at mor eller barn trenger hjelp under og etter fødselen må hun føde på øverste nivå: kvinneklinikk. Hvis risikoen er lav kan hun føde på laveste nivå: jordmordrevet fødestue. Se også kommentar: Desentralisert fødselshjelp?


Seleksjon

1. Kvinneklinikk: Alle kan føde

2. Fødeavdeling: Ikke høyrisiko

3. Fødestue og hjemmefødsel: Kun lavrisiko

Kvinnene selekteres til riktig nivå. Seleksjon vil si utvelgelse av gravide til det fødetilbudet som er best tilpasset kvinnens og fosterets behov. Hver fødeinstitusjon har seleksjonskriterier som definerer hvem som etter en faglig vurdering får lov, og hvem som ikke får lov, til å føde der.

Seleksjon foregår i svangerskapsomsorgen, rett før, og under fødselen.

Jordmødre og leger som gir svangerskapsomsorg må kjenne til de ulike aktuelle fødetilbudene og de ulike enhetenes seleksjonskriterier. De skal gi denne informasjonen videre til brukerne. Dette skjer dessverre ikke alltid i dag. Brukerne må derfor selv undersøke mulighetene og ikke stole blindt på fastlegen eller jordmoren sin.

Jordmødrene og legene må gjøre en grundig vurdering av kvinnen for å plassere henne i riktig gruppe: lav- mellom- eller høyrisiko. Deretter må de veilede kvinnen og evt. partner slik at de kan ta et informert valg om fødested. En kvinne som anses som lavrisiko vil ha flere valgmuligheter enn en med høy risiko. Kvinner med høy risiko vil trenge tett oppfølging i svangerskapet, mens for kvinner med lav risiko vil dette være personavhengig. En kvinne tilhørende

Oppfølging etter behov og ønsker

Kvinnene skal møte så få ulike personer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som mulig. Best er det når samme team følger opp kvinnen i alle tre fasene, dvs. kontinuitet i omsorgen. Kontinuitet vil bidra til at kvinnene blir tryggere, er bedre forberedt og har positive forventninger til fødselen. Dette er spesielt viktig for kvinner som har vonde fødselsopplevelser bak seg, og andre med ekstra behov. Kontinuitet og kvalitet i svangerskapsomsorgen virker forebyggende og helsefremmende.

Differensiert svangerskapsomsorg vil si at kvinnene får oppfølging etter behov og ønsker. Hun skal ha et reelt valg mellom jordmor og/eller lege i primærhelsetjenesten. Ved behov skal hun også følges opp av spesialisthelsetjenesten.

En vanlig vaginal fødsel kan ende i akutt keisersnitt. Keisersnitt er kun mulig ved kvinneklinikk og fødeavdeling. Kvinne på fødestue må overflyttes (fraktes til sykehus) hvis det oppstår komplikasjoner under fødsel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *