ambulanse

Endringer i følgetjenesten

Følgetjeneste – at jordmor følger en fødekvinne til sykehuset i ambulanse – er viktig for kvinner med lang reisevei. Regjeringen overførte ansvaret for følgetjeneste fra kommunene til helseforetakene 1. januar 2010. Fortsatt er det mange steder uavklart hvordan tjenesten skal organiseres.

Liv laga kjempet for at kvinner skulle ha lovfestet rett til følgetjeneste. Regjeringspartiene gikk mot dette, fordi «syketransport allerede er en del av ansvaret for spesialisthelsetjenesten». Dette ansvaret er også grunn til at følgetjenesten ble overført fra kommunene, ansvarsplasseringen skulle bli tydelig. 

Regjeringen overførte ansvaret før områdeplanene og avtaler mellom helseforetakene og kommunene var klare. Dermed har følgetjenesten det siste året vært i et vakuum. Nå må partene bl.a. ta stilling til hvilken rolle kommunejordmødrene skal ha, hvordan vakter skal settes opp og lønnes, og hvilke kvinner som skal få følgetjeneste.

Kvalitetskravene sier at «Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller jordmor på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge.» Det skal finnes lokaler «der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det vurderes at det ikke vil være tid til å transportere den fødende».

Behovet for følgetjeneste må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Liv laga mener at alle kvinner med fare for transportfødsel skal kunne få følge. F.eks. vil en kvinne som tidligere har hatt styrtfødsler ha behov for følgetjeneste selv om avstanden «bare» er én time. Vi vil også kjempe for at foretakene beregner reisevei fra kvinnens hjem, ikke fra kommunesentrum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *