igangsettelse

På overtid – igangsettelse

Når en kvinne ikke føder til termin skal hun få hjelp til å starte fødselen med medisiner og/eller andre tiltak. Men fagfolk er uenige om hvor lenge hun bør gå før dette skjer.


I en kronikk i Dagens Medisin i desember i fjor argumenterte Frederik Frøen, avdelingsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, for at kvinnens ønsker skal telle mer ved igangsettelse av fødsel. Han trekker frem nyere forskning som han mener taler for tidligere igangsettelse enn hva som er dagens praksis.

Forebygge?

Norsk gynekologisk forening (NGF) har definerte anbefalinger for når svangerskap skal igangsettes, men faktisk håndtering varierer. Frøen viser til studier fra St. Olavs hospital i Trondheim der kvinnene selv ønsker igangsettelse tidligere enn NGFs veileder anbefaler.

Jo lengre svangerskapet varer, desto større barn og økende komplikasjoner for både mor og barn, og desto flere keisersnitt. Kan man forebygge ved å indusere? spør Frøen. Han viser til studier som viser at tidligere igangsetting fører til færre komplikasjoner og at keisersnitt kan unngås, og at resultatene kan tyde på at kvinnene bør tilbys igangsetting mellom en og to uker etter termin.

Dialog med kvinnen

Fødselshjelpere trenger ikke være enige med alt i disse kunnskapsoppsummeringene. Enighet om at det finnes tydelig tvil, er nok. Ved tvil om hva som er best, er dialog med kvinnen eneste farbare vei, mener Frøen. Han avslutter sin kronikk med å utfordre NGF til å bidra aktivt i utvikling av nye retningslinjer.

Gynekologene kritiske

Frøen fikk raskt svar. NGF fremhever at igangsetting av fødsel ikke er risikofritt og hevder at det ikke er vist at eventuelle fordeler ved igangsetting oppveier ulempene. NGF mener Frøen er på kollisjonskurs med dagens viten dersom hans forslag er at alle skal tilbys igangsetting ved 41 uker.

At kvinnen skal tas med på råd er selvsagt mener NGF, men legen må stå med den endelige beslutningen og det faglige ansvaret. Å overlate avgjørelsen til kvinnen er å fraskrive seg dette ansvaret.

Andre land

Frøen forsvarer sin kronikk i et svar til NGF: «Vi har alle et ansvar for å tilby kvinner kunnskapsbasert svangerskapsomsorg, og kunnskapsgrunnlaget indikerer i dag at induksjon kan bidra til redusert risiko for død, komplikasjoner og keisersnitt, og at de fleste fødende er mest fornøyd med induksjon». Han påpeker videre at flere land har laget nye nasjonale retningslinjer for igangsetting av fødsler basert på den nye kunnskapen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *