Arbeidsplan 2010

Liv laga har mange planer for 2010! Les mer om dem i arbeidsplanen og finn ut her hvordan du kan bli med og påvirke framtidens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Arbeidsplanen for 2010 ble behandlet av styret 21. mars, og vedtatt på årsmøtet søndag 9. mai 2010. De første fem er konkrete mål 2010, mens det sjette punktet er mer langsiktige mål.

1. Hjertesaker

Årsmøtet utfordrer sentralstyret til å definere 2-3 hjertesaker for å tydeliggjøre Liv lagas profil.

2. Organisasjon og informasjon

2.1 Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer

  1. Gi ut et nytt nummer av medlemsbladet
  2. Sende ut medlemsblad evt. brosjyre, til helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m.
  3. Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt.

2.2 Rekruttering av flere aktive medlemmer

  1. Verve nye medlemmer og givere
  2. Etablere flere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats
  3. Jobbe videre for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes og kommunenes brukerutvalg
  4. Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.

2.3 Være pådrivere for et eget doulatilbud til flerkulturelle kvinner som sikrer dem språklig og kulturell tolk, trygghet og kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

2.4 Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.

2.5 Være synlige i media og ta initiativ til kontakt

2.6 Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet

3. Fag og politikk

Følge opp etterarbeidet til Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Engasjere seg i komiteer, samarbeidsutvalg der det er mulig og aktuelt. Særlig fokus på:

3.1 Nye retningslinjer

3.2 Nye kvalitetskriterier

3.3 Ny nettportal o.a. informasjonstjenester

3.4 Langsiktige planer

3.5 Barselomsorgen

3.6 Brukerundersøkelse

3.7 Nytt helsekort

4. Mål for sentralstyret

4.1 Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.

4.2 Støttelokallagene i deres arbeid

4.3 Sikre økonomi og drift av Liv lagas arbeid

5 Mål for lokallag

5.1 Arbeide for å sikre tilbudet lokalt.

5.2 Støtte lokale aksjoner.

5.3 Arbeide for en bedring av tilbudet

6 Langsiktige mål

6.1 Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

6.2 Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene

6.3 Bidra til å videreutvikle svangerskaps- og barseltilbudet, f.eks gjennom «svangerskapsgrupper», fedregrupper (i samarbeid med Reform) og samarbeide med Ammehjelpen om styrking av ammekompetansen lokalt.

6.4 Fortsette arbeidet opp mot myndighetene for å få etablert en ordning med «familieassistenter» – et tjenestetilbud for avlastning av nybakte familier i den første barseltiden.

Bidra?

Vil du bidra? Finn ut her hvordan du kan bli med og påvirke framtidens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *