Årsmelding 2009

Årsmeldingen for 2009 ble behandlet av styret 21. mars og vedtatt slik den står her på årsmøtet søndag 9. mai 2010.

 

1. Innledning

Årsmøtet 2009

Liv laga avholdt årsmøte søndag 19. april 2009. Ni personer inkludert styret møtte opp. Samtlige av de oppmøtte hadde tale- og stemmerett. I tillegg til valg og behandling av arbeidsplan og budsjett ble det gjort enkelte endringer i vedtekts-tekstene. Årsmøteprotokoll ligger på nettsidene. Reviderte vedtekter ligger også der..

Arbeidsplan for 2009

Arbeidsplan for 2009 ble vedtatt på årsmøtet 19. april. Vi hadde frem til april fått lite penger i offentlig støtte, og visste ikke hva som ville bli utfallet av årets søknader. Vi valgte likevel å sette opp arbeidsplanen med konkrete mål, og med utgangspunkt i at vi ville få driftstilskudd. Årsmøtet valgte å sette målene i prioritert rekkefølge, med tanke på at vi eventuelt ikke ville få driftstilskudd og måtte omprioritere ressurser deretter. Evaluering av enkeltmål i arbeidsplanen presenteres under eget avsnitt.

Regnskap for 2009

Regnskapet (pdf) presenteres i egen sak på årsmøtet. Vi har i år valgt å få profesjonell hjelp til føring av regnskap via regnskapsfører Hans Petter Nissen i Ideell Økonomi. Vi innhentet prisforslag og vurdering fra tre ulike regnskapsførere før styret valgte å gå for Ideell Økonomi. Ingeborg Altern Vedal og Siv-Lise Bendixen Stærk hadde møte med Hans Petter Nissen for å gå gjennom konkrete betingelser for avtalen mellom Ideell Økonomi og Liv laga. Siv-Lise fortsatte i funksjonen som økonomiansvarlig i styret, og har sammen med Ingeborg hatt god dialog med regnskapsfører. Regnskapsfører har lang erfaring med økonomi i frivillige organisasjoner, og har i tillegg til regnskapsføring fungert som en viktig og nyttig rådgiver for styret.

For å kunne søke om offentlig støtte fra Bufdir er det et krav om at regnskapet revideres av offentlig godkjent revisor. Regnskapet ble oversendt revisor K-team 4. mars. Revidert regnskap presenteres på årsmøtet.

Styrets arbeid

Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fem personer, leder: Ingeborg Altern Vedal, nestleder: Eva Vassdal Sørensen, økonomiansvarlig: Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlemmer: Lene Slungård Fundtaunet og Susanne Kleppa. I tillegg har styret hatt et varamedlem: Live Glesne Kjøstad. Med dette er alle landets fire helseregioner representert blant styrets medlemmer.

Alle styremedlemmene er i jobb og har små barn som også krever sin oppmerksomhet. Siden mye av arbeidet drives frivillig, har det gått litt i rykk og napp, og styret har måttet prioritere bort enkelte oppgaver. I juli ble det klart at vi denne gangen fikk driftstilskudd fra Bufdir og vi har derfor hatt mulighet til å lønne Ingeborg timesvis for noe av det arbeidet hun har gjort.

Styremøter

Styret har i perioden avholdt til sammen 5 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet. Dette året har styreforumet i større grad enn tidligere vært brukt til styremøter. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *