Årsmelding 2009


Mål for sentralstyret

1) Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.

Følgende høringssvar er levert:

2) Etablere Doulaprosjektet

Prosjektansvarlig Live Glesne Kjølstad har jobbet videre med Doulaprosjektet i samarbeid med Ingeborg Altern Vedal. Det har vært gjort flere utspill mot departement og myndigeter, blant annet gjennom oppmøte og presentasjoner i forbindelse med budsjetthøringer på Stortinget. Selv om flertallet i Helse-og omsorgskomiteen to ganger har omtalt prosjektet og sågar bedt regjeringen etablere det, er ikke finansieringen i boks per desember 2009. Vi håper likevel at det skal bli virkelighet i løpet av neste år.

3) Støtte lokallagene i deres arbeid

Det har vært lite kontakt fra lokallag til styret, og styret har ikke i ønsket grad kunne følge opp det arbeidet som ble startet våren 2009. Arbeidet har imidlertid fortsatt lokalt, og i Narvik har Aksjonskomiteen for Narvik sykehus nok en gang lyktes med å unngå sommerstenging av fødeavdelingen. Det er ønskelig å opprettholde og knytte tettere kontakt til lokallagene i neste periode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *