Årsmelding 2009


Langsiktige mål

1) Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

2) Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel (I samarbeid med etablerte tilbud drevet av andre f.eks. Vi som har et barn for lite).

3) Egen samtalegruppe for fedre om fødsel, i samarbeid med Reform

4) Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim, gjerne i samarbeid med Home-Start

Det har skjedd lite i forhold til de langsiktige målene. Vi får stadig tips om mastergradoppgaver og enkelte forespørsler om informasjon om våre prosjekter og våre høringssvar. Vi bidrar med dette så langt vi har kapasitet. Det er et mål at aktuelle forskningsprosjekter og kommentarer til disse kan omtales på våre nettsider.

Vi ser i evalueringen av årets arbeid at arbeidet vårt per i dag er mer politisk rettet. Som organisasjon er vi per i dag for små til selv å drive slike tiltak som er omtalt i mål 2-4, men Liv laga jobber aktivt opp mot aktuelle myndigheter for å sikre at dette skal bli et tilbud innenfor de offentlige tjenestene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *