Innkalling årsmøte 2010

Hold av søndag 9. mai – da blir det årsmøte i Liv laga! Årsmøtet holdes i Oslo, kl 1230. Oppmøte fra kl 12. Sted: Frivillighet Norges lokaler i Storgata 10b. Se også saksliste.

Innkalling til årsmøte 2010

Årsmøtet holdes i år i Oslo søndag 9. mai. Det vil komme nærmere beskjed om adresse og tidsramme.

Årsmøtet omtales spesielt i §5 i vedtektene.
http://www.liv-laga.no/index.php/om/formell/vedtekter

Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni , og innkalling skal sendes senest 6 uker før møtetidspunktet.

Både støttemedlemmer og medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer har stemmerett. For å ha stemmerett må medlemskontingenten være betalt. Giro med kontingenten vil bli tilsendt per e-post i april. Det er også mulig å betale kontingenten nå, til 1254 05 43508. Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for, samt «kontingent 2010». Medlemskapet koster 100 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for vanlige medlemmer.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av representanter
  • Drøfte og godkjenne årsmelding
  • Drøfte og godkjenne regnskap
  • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
  • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
  • Innkomne saker, herunder også vedtektsendringer
  • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Dersom du har saker du ønsker skal behandles på årsmøtet må disse meldes senest 3 uker før møtetidspunkt, dvs innen 18. april. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2. mai, på våre nettsider.

Vi håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål kontakt oss på info@liv-laga.no eller per telefon 94 13 18 16.
http://www.liv-laga.no/index.php/om/kontakt

Vennlig hilsen

Styret i Liv laga

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *