Arbeidsplan 2009

Arbeidsplanen for 2009 viser hvilke mål vil jobbe for å oppnå på kort og lang sikt.

Konkrete mål 2009

Målene er satt med utgangspunkt i at vi får driftstilskudd. Målene er i prioritert rekkefølge etter drøfting på årsmøtet 2009. Mål markert med stjerne* er høyt prioritert.

Organisasjon og informasjon

 1. Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer
  1. Sende brosjyrer o.l., evt. medlemsblad, til alle helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m. prioritert*
  2. Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt. *
  3. Oversette brosjyren til flere språk
  4. Gi ut ett nytt nummer av medlemsbladet
 2. Medlemsverving og rekruttering av flere aktive medlemmer
  1. Verve nye medlemmer ifht støtte er neste milepæl 200 betalende medlemmer innen 31.12.2009)*
  2. Etablere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats, jfr. Årsmelding 2008*
  3. Jobbe for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes brukerutvalg
  4. Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.
 3. Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.
 4. Være synlige i media og ta initiativ til kontakt
 5. Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 6. Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet, herunder oversette det viktigste av innholdet til flere språk

Fag og politikk

Følge opp Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Spesielt:

 1. Nye retningslinjer
 2. Nye kvalitetskriterier
 3. Ny nettportal o.a. informasjonstjenester
 4. Langsiktige planer
 5. Barselomsorgen

Mål for sentralstyret

 1. Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.
 2. Etablere Doulaprosjektet.
 3. Støtte lokallagene i deres arbeid

Mål for lokallag

 1. Arbeide for å sikre tilbudet lokalt ved å hindre feriestenging, nedgradering, stenging av enheter og avdelinger. Støtte lokale aksjoner.
 2. Arbeide for en bedring av tilbudet, spesielt i barselomsorgen.

Langsiktige mål

Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel (I samarbeid med etablerte tilbud drevet av andre f.eks. Vi som har et barn for lite).

Egen samtalegruppe for fedre om fødsel, i samarbeid med Reform

Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim, gjerne i samarbeid med Home-Start

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *