logo

Saksliste årsmøte 2009

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 19. april, se mer informasjon om årsmøtet. Saksliste er nå klar, med lenker til de aktuelle sakene.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

4. Godkjenning av årsmelding for 2008.

5. Godkjenning av regnskap for 2008 (pdf).

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009.

7. Godkjenning av budsjett for 2009. (Budsjettet er ikke godkjent av styert og må derfor sees på som en kladd.)

8. Innkomne saker

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

b. retningslinjer for lokallag

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen (kommer inn under arbeidsplan og budsjett)

d. sponsor

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

9. Valg av styre

10. Valg av valgkomité

11. Valg av revisor

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *