Styret

årsmøtet 13. februar 2011 ble nesten hele styret byttet ut. Kun leder Guro tok gjenvalg. Det er gledelig at det var mange som ønsket å fylle de tomme plassene, og styret består nå av seks kvinner. 

styret-2011

Vi er engasjert i Liv laga fordi vi vil at alle i Norge skal få en best mulig start – både nye verdensborgere og familiene deres. Vi jobber for at andre skal få oppleve det gode vi har opplevd og for at de skal slippe å oppleve det vi vonde vi har gjennomlevd når helsetjenestene har sviktet.

Du kan ta kontakt med oss på vår felles adresse: styret@liv-laga.no eller direkte med en av oss, se under.

(Klikk på bildene for store versjoner til bruk på trykk).

Bilde av Guro Alvorlig bilde av Guro Se også pressebilder nederst på siden.

Leder: Guro Kjølstad Røste, Oslo

guro@liv-laga.no
mobil: 94 05 03 18

Født i 1981, har 2 barn født i 2005 og 2009 på hhv Ullevål og Føderiket.
Sertifisert Doula gjennom Norsk Doulaforening i 2010.

Kampsaker:

 • Informasjon til gravide
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Alle gravide, fødende og barselkvinner skal tilbys kontinuitet og støtte

cath

Nestleder og mediekontakt: Cathrine Lyngbø, Sandnes

cathrine@liv-laga.no

mob: 45 40 75 32

Født i 1985, har født to barn – ett av dem på Fødeloftet på SUS, jobber som frilansjournalist og driver eget foretak innen informasjon- og samfunnsarbeid.

Kampsaker:

 • Bedre oppfølging av kvinner etter abort
 • Større fokus på psykisk helse hos gravide

kristine kristine-alvorlig

Kasserer og medlemskontakt:

Kristine Børsum Stenstad, Oslo

kristine@liv-laga.no

mobil: 95 03 11 66

Født i 1979, har to barn født i 2004 og 2010 på Ullevål sykehus. Har tidligere studert psykologi ved UiO, studerer nå sykepleie ved Diakonhjemmet høgskole.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg, og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Fars rettigheter
 

adriana

Sekretær: Adriana Sertic, Oslo

adriana@liv-laga.no 

Har båret fram tre barn. Tvillingene døde i 2008, mens en sønn ble født i 2009.

lillfrid lillfrid-alvorlig

Lillfrid Sakshaug, Trondheim

lillfrid@liv-laga.no
mobil: 99 03 68 70

Født i 1978. Et barn født med ønsket keisersnitt på Orkdal sykhus i 2009. Gravid med nr. 2.

Kampsaker:

 • At alle som lider av fødselsangst skal møtes med respekt. Dersom alle gravide følte seg trygg på at de ville bli hørt og ivaretatt under en fødsel
  ville de som ønsker keisersnitt bli en mindre gruppe.
 • Mot sentralisering av fødeavdelinger.
 • At sykehusene må ha plass og kapasitet til å ta seg av alle de som faktisk skal føde i regionen, selv om det topper seg i sommerferien. De må også få rom på barsel eller sykehushotell.
 

sarah

Sarah Lindqvist, Oslo

sarah@liv-laga.no

Utdanning: cand. med.

Kampsaker:

 • Far-barn rettigheter
 • Forskning på graviditet, fødsel og barselstiden
 • De to kravene til forsvarlig helsehjelp jmfr. Helsepersonellovens paragraf 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet (1) og omsorgsfull hjelp(2) som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»
Bilde av Ingeborg Alvorlig bilde

Vara: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

ingeborg@liv-laga.no
mobil: 94 13 18 16

 Født i 1976, to barn, født på Aker og ABC, Ullevål.

Utdannet cand. mag med bl.a. statsvitenskap, utviklingsstudiet og Prosjektforum.

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg 2008-2010.

Tok initiativ til Aksjon mot fødekaos i 2006.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg
 • God kapasitet & høy kvalitet
 • Svangerskaps- og barselomsorg = livslang forebygging

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Tidligere styre

2008

styret

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk, nesteleder
 • Eva Vassdal
 • Live Glesne Kjølstad

2009

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Eva Vassdal Sørensen, nesteleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Live Glesne Kjølstad
 • Lene Slungård Fundtaunet
 • Susanne Kleppa 

2010

styret-2010-smil-500

 • Guro Glesne Kjølstad, leder
 • Ingeborg Altern Vedal, nestleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Susanne Kleppa
 • Live Glesne Kjølstad, vara

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *