Illustrasjonsbilde, jobb ved pc

Stilling ledig: frivillig

Liv laga har oppnådd mye på siden vi ble stiftet i 2008. Vi ser at arbeidet nytter og vil gjerne følge det opp! Til det trenger vi nye folk utenom styret, og håper flere har lyst å bidra med frivillig innsats.

Hvorfor bidra? Du hjelper Liv laga i arbeidet for en best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Du får være med på meningsfylt arbeid og får nye erfaringer. Du blir kjent med nye folk og blir del av et fellesskap.

Vi vil gjerne speile landets foreldre i mest mulig grad og vil derfor svært gjerne ha med flere menn og folk med flerkulturell bakgrunn. Din alder spiller ingen rolle, så lenge du har noe å bidra med!

Dine kvalifikasjoner

 • Er engasjert og har lyst til å jobbe for å oppnå Liv lagas visjon og mål
 • Er gjerne vant til å bruke Internett og pc ellers, gjerne sosiale medier som forum og Facebook
 • Har tid å gi til en god sak
 • Har erfaring, evner og/eller kompetanse som Liv laga har nytte av, f.eks. (lista er ment som eksempler, ikke krav!):
  • Tør å snakke med fremmede, holde foredrag, delta i utvalg etc.
  • Kan skrive artikler og/eller utredninger, lete fram informasjon (research), eller lese korrektur
  • Er journalist
  • Kan fotografere
  • Har politisk erfaring
  • Har et bredt nettverk
  • Har organisasjonserfaring
  • Har erfaring med formidling, informasjonsarbeid og medier
  • Har erfaring fra helsevesenet
  • Er god på motivasjonsarbeid, frivillig virksomhet o.l.
  • Kan arrangere seminar/konferanser og jobbe med andre typer prosjekter
  • Kan selge annonser
  • Er glad i å diskutere
  • Har lyst til å dra i gang tiltak i lokalt
  • Kan utvikle nettsider (html, css, php, Joomla!)

Illustrasjonsbilde, messenger

Arbeidet

Du bestemmer arbeidsmengden selv. Både behovet og din mulighet for å gjøre en innsats varierer gjennom året. Noen foretrekker faste oppgaver, andre å ta skippertak. Dette forventer vi av deg:

Se mer om hvilke oppgaver vi trenger hjelp til i Etterlysning!

Liv laga tilbyr

Å være frivillig i Liv laga kan gi deg organisasjonserfaring du vil ha nytte av i arbeidslivet og livet ellers. Du vil få utfordringer du kan vokse på og kanskje oppdage at du mestrer ting du ikke trodde du kunne eller turde. Du vil bli kjente med mange flotte mennesker både i Liv laga og blant våre samarbeidspartnere. Selv om du bor langt unna andre frivillige kan du bli del av et fellesskap forumet og Live messenger.

Deltakelse på forumet kan gi deg innflytelse over Liv lagas videre arbeid, og dermed også over framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Vi opplever at vår stemme blir hørt hos myndighetene.

Vi håper du vil du være med selv eller vet om noen kan bidra! Ta kontakt med styret!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *