Meld deg inn!

Vanlig medlem – støttemedlem

Vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt ved å bli medlem eller støttemedlem! Er du usikker på om dette er noe for deg? Les Meld deg inn!

Vi ønsker en demokratisk organisasjon som kan representere alle som oppfatter seg som brukere av helsetjenesten, – uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, politisk syn, økonomisk og sosial status, helsetilstand eller tjenestebehov og -ønsker.

Om kontingent, se nedenfor.

Vi håper å bli en sterk nasjonal organisasjon som kan representere brukerne på alle nivåer i helsevesenet, enten det er i møte med det enkelte sykehus og kommunehelsetjeneste, de regionale helseforetakene eller departementet, direktoratet m.v.

Hvem kan bli medlem?

Hvem som kan være medlem i Liv laga er omtalt i §2 Medlemskap i våre vedtekter.

”Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.»

Støttemedlem eller vanlig medlem?

Om du ønsker å være støttemedlem eller vanlig medlem er opp til deg. Kun vanlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet og kan velges til tillitsverv. Som støttemedlem har du møte- og talerett i årsmøtet, men får ikke stemme og kan ikke velges til tillitsverv.

Som støttemedlem mottar du samme informasjon om organisasjonen og vårt arbeide som medlemmer med fulle demokratiske rettigheter.

Kontingent

Medlemskontingenten betales en gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet jfr §4 i vedtektene. Per i dag er medlemskontingenten 200 kroner for vanlig medlem og 100 kroner for støttemedlemmer.

Du kan melde deg inn i Liv laga ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Faktura for kontingent i inneværende år vil bli sendt ut på nyåret/våren og fortløpende ved nye innmeldinger. Du kan også betale kontingenten direkte til vår konto umiddelbart – da sparer Liv laga utgifter til fakturering. Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.
Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *