Trondheim våren 2008

Våren 2008 stengte St. Olav sykehus den ene fødeavdelingen alle helger og netter.

Fra Adressa:

Fra NRK:

Narvik våren 2008

Medieklipp fra Narvik våren 2008.

Må velge privat jordmor

Må velge privat jordmor

Ventelistene hos de kommunale jordmødrene blir stadig lenger. Stine Hulaas Danielsen er en av utålmodige gravide som velger å betale private jordmødre for å slippe køen.

Vårt land forteller om gravide som velger privat jordmor eller ikke kommer til jordmor i det hele tatt på grunn av for få jordmødre i svangerskapsomsorge. Les artikkelen på vl.no