Nå er det nok!

Vi venter med optimisme på en ny stortingsmelding som vi håper skal føre til et løft for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Men helseforetakene gir oss dystre nyheter: i stedet for et løft raserer de helsetjenestene for gravide, fødene og barselfamilier.

Liv laga ser med stor bekymring på at det er planlagt/vedtatt å gjøre store kutt og besparelsene i forhold til fødetilbud over store deler av landet. Vi er redde for konskvensene av at fødselsomsorg blir en salderingspost. Vil brukerne få den hjelp de trenger og har krav på?

Det er blant annet planlagt en rekke sommerstenginger og reduksjoner i helårstilbudet i Midt-Norge, sammenslåinger av fødeenheter i Oslo, og kutt i bemanning både i Bergen og i Stavanger.

Dette er forhold som med stor sannsynlighet vil få store konsekvenser for gravide og fødende. Vi er redd det vil svekke og redusere dagens tilbud til brukerne, og det er uakseptabelt.

Vi forventer at Helseforetakene nå tar ansvar og at de går inn for at fødetilbud ikke skal svekkes, legges ned eller endres med negativt utfall for brukerne. Fødselstallene stiger og behovet for gode helsetjenester øker. Tilbudet må ikke reduseres, men styrkes slik at kvaliteten blir opprettholdt eller forbedret. Fødselomsorgen trenger økte ressurser og ikke sparetiltak.

I stedet for å verne om og ta lærdom av de enhetene som kanskje har det beste tilbudet i form av kontinuitet og jordmødre som er tilstede, stikker foretakene kjepper i hjulet.

Dersom det ikke snarest settes en stopper for denne nedbyggingen av gode eksisterende fødetilbud, forventer vi at helseministeren kommer på banen. Nå er det grensen nådd, nå er det nok.

Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Abonner på nyheter

Du kan abonnere på nyheter fra oss.

Du kan velge om du vil abonnere på alle nyheter, eller kun nyheter fra de ulike seksjonene (arbeid og meninger, medlemskap og støtte osv.). Se også nyhetsstrømmer fra andre kilder.

Abonner på våre nyhetsstrømmer

{loadposition content_rss_intern_alle} Abonnere på nye artikler fra hele nettstedet, eller kun fra én seksjon.

{loadposition content_rss_intern_arbeid} {loadposition content_rss_intern_mdlm} {loadposition content_rss_intern_om} {loadposition content_rss_intern_aktuelt} {loadposition content_rss_intern_lenker} {loadposition content_rss_intern_tjenestene}

Oversikt over nyeste artikler

Siste 30 nye artikler fra Liv laga

{loadposition content_rss_intern}

Siste 30 oppdaterte artikler fra Liv laga

{loadposition content_rss_intern1}

Nytt fra veggen vår på Facebook

{loadposition content_rss_facebook}

Siste fra forumet

{loadposition content_rss_intern_forumet}

Nyhetsstrømmer

Nyhetsstrømmer (rss) gjør at man kan få en oversikt over siste saker publisert på et nettsted. Oversikten kan ligge på nettstedet, et eksternt nettsted eller den kan sendes til deg i e-post eller vises i andre program. Vi har samlet en oversikt over relevante nyhetsstrømmer.

Siste nytt fra Liv laga

Du kan abonnere på nyheter fra oss. På den siden får du også oversikt over de nyeste artiklene fra oss, nyeste innlegg på forumet og på Facebook.

Nyhetsstrømmer (rss) fra andre kilder

Se også Presseklipp hos jordmorforeningen og et ferdig søk hos Mylder.

Kom gjerne med forslag til flere kilder.

{loadposition content_rss_ekstern}

Frykter gigantisk fødefabrikk

Sterke krefter jobber for å flytte fødeavdelingen ved Rikshospitalet til Ullevål, i løpet av to-tre år. Dette vil gi Oslos vordende foreldre et dårligere tilbud, skriver vi i en pressemelding.

Liv laga redd for gigantisk fødefabrikk

Sterke krefter jobber for å flytte fødeavdelingen ved Rikshospitalet til Ullevål, i løpet av to-tre år. Dette vil gi Oslos vordende foreldre et dårligere tilbud, frykter brukerorganisasjonen Liv laga.

Liv laga – organisasjons for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg mener at kapasiteten i hovedstadsområdet er alt for lav og at kvaliteten derfor er for dårlig på både fødsels- og barselavdelinger.
– De ansatte gjør en kjempeinnsats, men de er for få og rekker ikke alt de burde. Det er for lite tid til omsorg, sier Ingeborg Altern Vedal, leder i Liv laga.
Nå frykter hun enda verre tilstander.
– Det er snart fem år siden føden på Aker ble nedlagt. Den hadde fornøyde brukere og ansatte. Nedleggelsen og den varslete befolkningsveksten førte til kaos i hovedstaden, men nedleggelsen har så vidt vi vet ikke blitt evaluert.

Altern Vedal er redd feilen nå blir gjentatt.
– Ullevål er det sykehuset vi får mest klager på, mens både brukere og ansatte stort sett er fornøyde med Rikshospitalet. Hvorfor legge ned en velfungerende avdeling og gjøre den store, som mange er misfornøyde med, enda større?

Liv laga mener at hastverk og kort tid vil føre til store problemer.
– Hvis en slik sammenslåing blir reell er det veldig viktig å først evaluere dagens situasjon og tidligere reformer, og det må skapes gode prosesser som ivaretar fagmiljøene og brukerne. Dette er umulig å rekke på to år, mener Altern Vedal.

Hun tror at det er mulig å få til et godt resultat.
– Hvis reformen skjer over lang tid og hvis målet er å heve kvaliteten og ikke spare mest mulig, kan én stor avdeling bety et bedre tilbud enn vi har i dag. Med god organisering, mange små underenheter og tid til omsorg vil brukerne få individuell behandling og føle seg trygge. Hvis ikke blir det bare en gigantisk fødefabrikk der vi føder på samlebånd, frykter hun.

Ta kontakt med Ingeborg Altern Vedal for mer informasjon, mobil 41 22 30 25

Lenker

Interne

Se våre nettsider ellers for bakgrunn om organisasjonen og situasjonen i Oslo.

Eksterne:

 

Trondheim våren 2008

Våren 2008 stengte St. Olav sykehus den ene fødeavdelingen alle helger og netter.

Fra Adressa:

Fra NRK:

Narvik våren 2008

Medieklipp fra Narvik våren 2008.

Må velge privat jordmor

Må velge privat jordmor

Ventelistene hos de kommunale jordmødrene blir stadig lenger. Stine Hulaas Danielsen er en av utålmodige gravide som velger å betale private jordmødre for å slippe køen.

Vårt land forteller om gravide som velger privat jordmor eller ikke kommer til jordmor i det hele tatt på grunn av for få jordmødre i svangerskapsomsorge. Les artikkelen på vl.no