Bli med i regionlag

Vil du arbeide for trygge fødsler der du bor? Bli med i Liv lagas regionlag! Stift lag før nyttår og få penger til lagets arbeid neste år.

norgeskart-rhfDet er fire regionale helseforetak i Norge og Liv laga ønsker minst like mange regionlag: Nord, Midt, Vest og  «Størst» (Sør-Øst), evt. Sør og Øst.

Hvis regionlagene blir stiftet før nyttår kan Liv laga søke tilskudd fra de regionale helseforetakene i 2012. Dermed kan laget ditt få penger til arbeidet lokalt, i fylkene og i regionen med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige.

Gode grunner for å bli med i et regionlag:

 • Du får sjansen til å påvirke svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen til beste for deg selv og familier i nærheten
 • Du blir kjent med mange flotte folk og får nye venner
 • Du får nyttig organisasjonserfaring, det ser veldig bra ut på CV’en!
 • Du kan ta utfordringer du vokser
 • Du kan få reise rundt i regionen, se og lære (betalt reise)
 • Du får låne pc til arbeidet hvis du ikke har selv

Tror du at dette ikke er noe for deg? Sjekk lista vår her med «Ofte Brukte Argumenter» Wink.
(Trenger du ikke overtales kan du hoppe rette ned til Hvordan gå fram).

Hvorfor ikke bli med?
Ofte Brukte Argumenter (OBA)

Jeg har nok med familie og jobb, jeg har ikke tid og overskudd til noe ved siden av.

Hvor mye arbeid det blir er opp til hvert enkelt lag, du kan bidra med akkurat det DU er god på og har lyst til. Dere kan f.eks.

 • arrangere møter
 • holde appeller
 • skrive leserinnlegg
 • dele ut informasjon
 • rekruttere medlemmer

Hvis laget får tilskudd kan du bli kjøpt fri til noe av arbeidet, dvs. du kan be arbeidsgiveren din om ulønnet permisjon. Å arbeide med Liv laga kan dessuten gi deg verdifull erfaring du kan ta med deg inn i arbeidslivet, folk har faktisk fått ny jobb pga. sitt engasjement i Liv laga!

Jeg er ufør/student og det er veldig ujevnt hva jeg kan gjøre.

Da gjør du det du orker når du orker. F.eks. er det dumt å arrangere et møte akkurat i eksamensinnspurten eller perioder av året du pleier være dårlig. Ta det rolig i de periodene og gjør en innsats andre deler av året!

Det er ingen andre jeg kjenner i nærheten som vil være med.

Desto bedre å bli med i et regionlag, slik at du får noen likesinnede å dele ditt engasjement med, og nye mennesker å bli venner med. Mye arbeid kan gjøres over Internett og telefon. Hvis laget får tilskudd kan dere også få dekket reise til å besøke hverandre for å ha møter etc.

Jeg er usikker på om jeg har tid/ork.

Bli med! Kjenner du i 2012 at du likevel ikke orker så er det bare å si fra og trekke seg ut.

Jeg kan ingenting, har ikke peiling på noe.

Du juger! Wink Alle kan eller vet noe som hjelper i Liv lagas arbeid for trygge fødsler. Kanskje er det akkurat du som har opplevd noe som gjør at du får en genial idé til arbeidet! Eller du kjenner en nøkkelperson ingen andre i Liv laga kjenner. Eller du er god på å heie andre folk og ideer fram. Eller …

Dessuten vil du få opplæring både i organisasjonsarbeid og hva Liv laga jobber med. Du kan få utfordringer du vil vokse på, f.eks. har flere i Liv laga gått fra å ikke tørre å tale i forsamlinger til å holde foredrag.

Jeg er utenfor målgruppa. Jeg har ikke småbarn og venter heller ingen.

Så lenge du deler Liv lagas mål om trygge fødsler er du velkommen! Kanskje er nettopp det at du ikke står midt i nattevåk og barneståk som gjør at du har det lille ekstra som Liv laga trenger.

Jeg er med i en lokal aksjon her jeg bor og vil heller bruke tida mi på den.

Lokale aksjoner er viktig og bra! Mange lokale aksjoner har de siste tiårene utrettet mye. Liv laga ble dannet av flere lokale aksjoner fordi:

 • Vi så at mange lokale aksjoner kom og forsvant, og arbeidet folk hadde investert gikk tapt. Vi ville ha en organisasjon som tok vare på og videreførte ildsjelers arbeid og erfaring.
 • Vi så at beslutninger tatt høyt opp fikk store konsekvenser lokalt og at hvis tilbudet skulle bli bra der folk bor måtte vi kunne påvirke beslutningene høyt opp. Derfor ville vi ha en nasjonal organisasjon som talte brukernes sak i Stortinget, departementene, direktoratene osv.

Ordtaket «Sammen er vi sterke» er sant. Ved å danne fellesskap mellom lokale aksjoner kan vi lære av hverandre og danne felles front. Hvis du ikke vil være med i et regionalt lag, så kanskje den lokale aksjonen bør bli et lokallag i Liv laga?

Hvordan gå fram

Har du blitt overbevist?  Vil du være med å danne et regionlag før 31/12/2011?

 1. Sjekk om det er noen du kjenner som har lyst til å bli med. Spør også folk som per i dag ikke er medlem i Liv laga!
 2. Send din og evt. de andres navn, telefonnummer, e-postadresse og aktuell region til info@liv-laga.no Fortell gjerne kort om hva du vil jobbe med også.
 3. Vi sender e-posten videre til andre fra samme region. Dere finner en stiftelsesdato.
 4. Vi hjelper dere med å sette opp forslag til saksliste, vedtekter, en omtrentlig og kort plan for 2012, og protokoll.
 5. Dere og vi sprer informasjon om stiftelsesmøtet.
 6. Folk som vil være med og ikke er medlemmer melder seg inn i Liv laga som ‘vanlige medlemmer’ og betaler kontingent.  Evt. støttemedlemmer som ønsker å være mer med kontakter oss for å gjøre om medlemskapet til ‘vanlig medlem’.
 7. På avtalt tid møtes dere fysisk, per telefon og/eller via chat/skype e.l. tjenester. Det må være minst 3 vanlige medlemmer i Liv laga med på møtet. Liv laga dekker evt. reisekostnader ved fysiske møter.
 8. På møtet velges et styre, et interimsstyre eller en organisasjonskomité som skal fungere fram til første årsmøte. Det må være minst tre personer i styret: leder, nestleder og kasserer. Dere fyller ut protokollen (referatet) og sender det til Liv laga sentralt.
 9. Vi oppretter egen nettside og e-postadresser til laget deres hvis dere ønsker det.

For flere tips se:

Ideer til arbeidet

Lagene skal arbeide lokalt, i fylkene og i regionene med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige. Utover dét er arbeidet opp til hvert enkelt lag. Vi vil gjerne at lagene samarbeider med andre relevante organisasjoner og aksjonsgrupper.

Laget kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet
 • holde seg (og Liv laga sentralt!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, f.eks. fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Vi kan gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte til møter, demonstrasjoner o.l.

Vi håper å høre fra deg! Smile

Diskusjonsforumet

Vi har et eget diskusjonsforum. Der kan både medlemmer av Liv laga og andre komme med innspill til arbeidet vårt, eller bare skravle med hyggelige folk – slike som deg sjøl Vi håper du melder deg inn og trives der!

Hvem kan bli medlem på forumet?

Alle, også folk som ikke er medlemmer i Liv laga. Å bli med i forumet er gratis.  Medlemskap i Liv laga gir deg tilgang til flere fora.

Hvor melder jeg meg inn?

Hvordan virker forumet?

Bruksansvisning for forumet finner du i forumet.

Teksten ligger også under her.

Bruksanvisning

Velkommen!

Vi håper du vil trives her på forumet!

Kanskje synes det litt kaotisk i starten?

Når du blir godt kjent vil du oppdage at det er både et nyttig og et hyggelig «verktøy».

Bruk det til å

 • få innspill, råd og tips
 • bli kjent med nye folk
 • holde kontakten med gamle kjente
 • dele historier, vitser og opplevelser
 • diskutere Liv lagas arbeid og hjelpe styret

Forumets inndeling

Forumet er delt i fire kategorier:

 1. Om forumet
 2. Arbeid og meninger
 3. Organisasjon og oppgaver
 4. Utenomsnakk

I hver kategori er det flere fora, f.eks. Arrangement, Medier, PR.

I noen av foraene er underfora.
Eks: Politikk og lobby

 • Helse Vest
 • Helse Midt osv.

Å «snakke» i forumet

I foraene er det tråder, dvs. «samtaler».

Trådene består av innlegg = «replikker».

Du kan starte nye tråder/samtaler eller svare i eksisterende.

Alle på forumet er med i ulike grupper, som Samarbeidspartner, Medlem osv.

Gruppemedlemskapene avgjør hvor du har tilgang. Noen steder kan du lese uten å kunne svare.

Du kan abonnere på forum og på tråder. Da får du varsel per e-post ved nye innlegg.

Vil du lære mer om forumet?

Etterlysning!

Vi har en rekke utfordringer vi håper Liv lagas medlemmer og andre bidragsytere kan hjelpe oss med. Kanskje finner du en oppgave som passer for deg?

Se også Stilling ledig: frivillig, for å lese mer om hva det innebærer å hjelpe oss.

Far

Er du far? Da vil vi gjerne høre fra deg! Dine erfaringer og meninger kan være viktig for arbeidet vårt framover. Du sitter med din unike opplevelse og også du er bruker av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Du spiller en viktig rolle og Liv laga ønsker å jobbe for alle, også fedrene. Du kan sende oss en e-post eller skrive i forumet vårt – se også omtale av forumet. Synes du vi gjør en viktig jobb, meld deg inn. Vil du gjerne bidra? Se lista under. Smile

Nettsjef: teknikk og design

Vi er på jakt etter en som kan overta det tekniske ansvaret for nettsidene. Du bør kunne html, css og gjerne php. Vi bruker Joomla! så flott om du har erfaring med det.

Nettredaktør og bladredaktør: journalistikk m.m.

Vi trenger også en eller flere som kan ta ansvar for innholdet på nettsidene, og i bladet hvis vi får ressurser til å utgi det. Til det trenger vi:

 • Skribenter, gjerne journalister.
 • Illustrasjonsbilder: Gravide mager, fødsler, nyfødte, fedre, ambulanse osv.
 • Annonser og annonseselgere

Vi kan ikke betale vanlig frilanstakst for arbeidet, men hvis vi får tak i mange nok annonsører vil vi kunne betale litt. Sannsynligvis vil flere av sakene kunne trykkes andre steder også, f.eks. i lokalaviser, og dermed kan forfatteren få betalt for jobben.

Vi vil også gjerne ha bidrag i form av tips om saker. Se mer i Artikler, oversetting og annen skriving.

Andre oppgaver

Nettsamfunn

Forum og andre nettsamfunn er flotte steder å profilere Liv laga og vårt arbeid, samt få tilbakemeldinger direkte fra brukerne. Vanker du et sted der flere kan være interessert i Liv laga, vil vi gjerne høre fra deg. Kanskje kan vi inngå et samarbeid med nettstedet og du bli «lokal» kontaktperson? Vi har allerede fått vårt eget underforum på Barn ved hjertet, og vil gjerne ha lignende ordninger andre steder.

Verve medlemmer

Vi trenger mange nye medlemmer! Kan du hjelpe oss å skaffe noen? Bli med på vervekonkurransen som sannsynligvis starter i høst, eller verv venner du treffer i sommer.

Lokalt engasjement

Der vi har lokale kontakter får vi gjennomslag for våre saker. Eksempel på oppgaver:

 • holde deg og oss oppdatert på det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt
 • skrive leserinnlegg
 • bygge nettverk lokalt
 • starte lokallag
 • sitte i lokale og regionale brukerutvalg

Finansiering

Vi trenger flere bein å stå på økonomisk. Kjenner du en bedrift som vil sponse oss eller vet du om andre finansieringskilder? Ta kontakt!

Stilling ledig: frivillig

Liv laga har oppnådd mye på siden vi ble stiftet i 2008. Vi ser at arbeidet nytter og vil gjerne følge det opp! Til det trenger vi nye folk utenom styret, og håper flere har lyst å bidra med frivillig innsats.

Hvorfor bidra? Du hjelper Liv laga i arbeidet for en best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Du får være med på meningsfylt arbeid og får nye erfaringer. Du blir kjent med nye folk og blir del av et fellesskap.

Vi vil gjerne speile landets foreldre i mest mulig grad og vil derfor svært gjerne ha med flere menn og folk med flerkulturell bakgrunn. Din alder spiller ingen rolle, så lenge du har noe å bidra med!

Dine kvalifikasjoner

 • Er engasjert og har lyst til å jobbe for å oppnå Liv lagas visjon og mål
 • Er gjerne vant til å bruke Internett og pc ellers, gjerne sosiale medier som forum og Facebook
 • Har tid å gi til en god sak
 • Har erfaring, evner og/eller kompetanse som Liv laga har nytte av, f.eks. (lista er ment som eksempler, ikke krav!):
  • Tør å snakke med fremmede, holde foredrag, delta i utvalg etc.
  • Kan skrive artikler og/eller utredninger, lete fram informasjon (research), eller lese korrektur
  • Er journalist
  • Kan fotografere
  • Har politisk erfaring
  • Har et bredt nettverk
  • Har organisasjonserfaring
  • Har erfaring med formidling, informasjonsarbeid og medier
  • Har erfaring fra helsevesenet
  • Er god på motivasjonsarbeid, frivillig virksomhet o.l.
  • Kan arrangere seminar/konferanser og jobbe med andre typer prosjekter
  • Kan selge annonser
  • Er glad i å diskutere
  • Har lyst til å dra i gang tiltak i lokalt
  • Kan utvikle nettsider (html, css, php, Joomla!)

Illustrasjonsbilde, messenger

Arbeidet

Du bestemmer arbeidsmengden selv. Både behovet og din mulighet for å gjøre en innsats varierer gjennom året. Noen foretrekker faste oppgaver, andre å ta skippertak. Dette forventer vi av deg:

Se mer om hvilke oppgaver vi trenger hjelp til i Etterlysning!

Liv laga tilbyr

Å være frivillig i Liv laga kan gi deg organisasjonserfaring du vil ha nytte av i arbeidslivet og livet ellers. Du vil få utfordringer du kan vokse på og kanskje oppdage at du mestrer ting du ikke trodde du kunne eller turde. Du vil bli kjente med mange flotte mennesker både i Liv laga og blant våre samarbeidspartnere. Selv om du bor langt unna andre frivillige kan du bli del av et fellesskap forumet og Live messenger.

Deltakelse på forumet kan gi deg innflytelse over Liv lagas videre arbeid, og dermed også over framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Vi opplever at vår stemme blir hørt hos myndighetene.

Vi håper du vil du være med selv eller vet om noen kan bidra! Ta kontakt med styret!

Lokallag i Rogaland

Liv laga Rogaland ble stiftet 4. mai, som vårt første lokallag. I starten vil lokallaget arbeide for et best mulig tilbud på Sykehuset i Stavanger, i samarbeid med Aksjonsgruppen for Fødeloftet i Stavanger.

Sammensetningen i styret:

 • Styreleder: Katrine Dørum Middelthon
 • Nestleder: Maren Aadnøy Goa
 • Styremedlem: Charlotte Stavenes Ingebretsen

Felles e-postadresse til styret er rogaland@liv-laga.no

Lokallaget har allerede utmerket seg ved å få en kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad 4. mai. Den ligger ikke som egen sak på nett, men kan leses i kommentarfeltet til kronikken Afrikas døtre.

Lokalt arbeid

Er du interessert i å bli en lokal representant eller delta i en lokal gruppe? Det er varselt om reduksjoner i helsetjenestene flere steder i landet, og vi trenger aktive medlemmer for å hindre dette.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte i forhold til møter, demonstrasjoner o.l.

Eksempler på oppgaver:

 • holde seg (og oss!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, feks fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • skrive leserinnlegg
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt, og opparbeide en god dialog og et godt samarbeid med kontakter

Personlig engasjement er det som skaper vår organisasjons eksistensgrunnlag. Vi trenger kort og godt flere kontakter, flere som kan samle informasjon, flere som kan spre informasjon, og flere som kan tenke ut kreative ideer i forhold til hva som kan/bør gjøres.

Kan du tenke deg å engasjere deg lokalt – kanskje starte et lokallag sammen med andre Liv laga-medlemmer i ditt område? Send oss en e-post (info@liv-laga.no) så skal vi sette deg i kontakt med andre medlemmer som er interessert i det samme.

Vi takker hjertelig for alle som kan tenke seg til å bidra med litt (eller mye) personlig innsats. Ta kontakt, si hva du kan og vil gjøre – det du gjør er av stor betydning, og vi har oppgaver for alle uansett evner og kapasitet!

Artikler, oversetting og annen skriving

Vi vil gjerne ha hjelp til å lage både bladet, nettsidene og annet materiell. Alle bidrag, fra tips om saker, til bilder og ferdige tekster, er velkomne!

Eksempler på hva du kan gjøre:

 • skrive artikler, dikt, essays, m.m.
 • anmelde bøker, filmer etc
 • tipse om saker vi bør skrive om
 • tipse om artikler fra andre blader vi kan trykke (både fra Norge og internasjonalt)
 • tipse om relevant forskning
 • gi oss bilder vi kan bruke som illustrasjoner
 • skrive ny brosjyretekst
 • oversette brosjyretekst og noen av sakene på nettsidene
 • bli redaktør
 • bli grafiker for bladet

Vil du gjøre noe av dette eller noe annet? Ta kontakt! 🙂

Bladet

Vi ønsker å gi ut fire nummer av medlemsbladet per år. På grunn av knappe ressurser og sykdom kom det ingen blader i 2009. I 2010 planlegger vi minst ett nummer.

I hvert nummer vil vi ha en temasak vi vil dekke bredt, i tillegg til andre artikler, dikt o.l. Vi har planer om følgende tema:

 1. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg etter St.meld. 12. Kvalitetskrav og andre endringer.
 2. Kontiniuitet
 3. Fars rolle i møte med helsetjenestene og i familien
 4. Brukere med særskilte behov.

Kom gjerne med innspill på både disse sakene og annet bladstoff!