Lenke til oss

Vil du lenke til oss? Eller trenger du en illustasjon til et intervju e.l.? Bruk gjerne vår ferdige annonser eller en variant av logoen.

Annonser

Vi har laget noen forslag til annonser og logoer til bruk på eksterne sider.  Hvis disse ikke passer kan vi lage i andre størrelser, ta kontakt

Annonse 180*250 (gif)

Annonse 180*125 (gif)

Annonse 180*250 (gif)

alt annonse-baby

Flash-banner: 180*650:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tekst

Forslag til tekst hvis du vil presentere Liv laga på din side:

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Arbeidet er i stor grad dugnadsbasert. Styret og andre frivillige konsentrer innsatsen om lobbyarbeid og informasjonsarbeid. Liv laga representerer brukerne i en rekke offentlige fora, slik som Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og initiativtakerne ønsket å danne en stabil, nasjonal organisasjon som representere landets fjerde største «pasientgruppe»: Det fødes 60.000 barn i Norge hvert år, og disse barna og deres foreldre trenger noen som taler deres sak overfor myndighetene.

Logo

Alle logoene vises først i en utgave med gjennomsiktig bakgrunn og deretter med hvit bakgrunn

Logo 81*100 (gif)

alt alt

Logo 101*125 (gif)

alt alt

Logo 120*148 (gif)

alt alt

Logo 150*185 (gif)

alt alt

Logo 180*222 (gif)

alt alt

Logo 202*250 gif)

alt alt

Logo 405*500(gif)

alt alt

Logo (jpg)

alt

Lokallag i Rogaland

Liv laga Rogaland ble stiftet 4. mai, som vårt første lokallag. I starten vil lokallaget arbeide for et best mulig tilbud på Sykehuset i Stavanger, i samarbeid med Aksjonsgruppen for Fødeloftet i Stavanger.

Sammensetningen i styret:

 • Styreleder: Katrine Dørum Middelthon
 • Nestleder: Maren Aadnøy Goa
 • Styremedlem: Charlotte Stavenes Ingebretsen

Felles e-postadresse til styret er rogaland@liv-laga.no

Lokallaget har allerede utmerket seg ved å få en kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad 4. mai. Den ligger ikke som egen sak på nett, men kan leses i kommentarfeltet til kronikken Afrikas døtre.

Annonser

Liv laga trenger flere annonsører! Gjennom en annonse kan du støtte arbeidet vårt. Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Hvis du ønsker å annonsere både på nettsidene og i bladet får du 10% rabatt.

Annonse på nettsidene

Ønsker din bedrift annonsere hos oss eller vil dere lenke til våre sider? Kanskje begge deler, gjennom en bytteavtale? Trafikken på liv-laga.no øker og her har du mulighet til å nå målgruppa vordende & nybakte foreldre direkte for en billig penge! Samtidig gir du Liv laga en verdifull inntekt og støtter slik arbeidet vårt.

Trafikk på nettstedet

Vi bruker to verktøy for å måle trafikken på nettstedet:

I følge Google Analytics hadde liv-laga.no i første halvår av 2010 over 10.000 sidevisninger og over 4.000 besøk. 68 % var nye besøkende.

Størrelse

Annonsen din må være i en av følgende størrelser:

 • liten knapp: 180×100 pixler
 • knapp: 180×125 pixler
 • hus: 180×250 pixler
 • skyskraper: 180×500 pixler

Format

Annonsen bør være i gif, jpg eller png.

Pris og betaling

Prisene er per måned. Prisliste er oppdatert per august 2010. Vi fakturerer på forhånd. I utgangspunktet for tre måneder av gangen, men mer om ønskelig. Prisene kan justeres med to ukers varsel før neste tremånedersperiode.

Annonserer du også i bladet får du 10 % rabatt.

Annonser i venstre marg vises på alle sider, annonser i høyre marg vises kun på forsiden. På forumet er det kun plass til knapper.

størrelse venstre marg høyre marg forum begge marger én marg + forum begge marger + forum
knapp 120 100 60 200 150 250
hus 240 200 400 250 450
skyskraper 480 400 800 450 850

Ta kontakt for mer informasjon!

Annonse i bladet

Liv laga gir ut et medlemsblad. Trykking og utsendelse skal fullfinansieres av annonser.  Høsten 2010 slår vi på stortromma og sender ut bladet til bl.a. alle helsestasjoner, fastleger og sykehus. Med bladet liggende på landets venterom o.l. håper vi at flest mulig brukere og fagfolk blir kjent med Liv laga og arbeidet vårt. Bladet skal holde høy kvalitet og være interessant å lese. Du har nå mulighet til å støtte Liv lagas arbeid samtidig som du som annonsør når ut til flertallet av Norges vordende og nybakte foreldre.

Se prisoversikt m.m. her: Unik mulighet i høst

Annet samarbeid

Ønsker du et tettere samarbeid? Vi er også på jakt etter sponsorer.

Vi har begynt å lage en lenkeoversikt med andre relevante nettsteder, der vi skal ha logo/bilde til alle våre samarbeidspartnere (dvs. bl.a. sider som lenker til oss). Som annonsør vil din annonse vises i margen på alle våre sider, eller kun på forsiden.

Se også Bedriftssamarbeid.

Vil du lenke til oss? Bruk gjerne ferdig annonse eller vår logo.

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Meld deg inn!

Hvis du melder deg inn i Liv laga støtter du oss moralsk og økonomisk. Er du usikker på om Liv laga er verdt ditt medlemskap og engasjement? Vi håper du blir overbevist av argumentene under! Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Hvorfor støtte Liv laga?Illustrasjonsbilde, vordende foreldre

Vi jobber for en viktig og god sak: at alle som føder barn i Norge skal få gjøre det tryggest mulig – at det å få barn skal bli en positiv opplevelse.

God svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg forebygger sykdom og skade hos mor og barnet, og legger til rette for en best mulig start på familieforøkelsen. Mors helse i svangerskapet er viktig for barnets helse som voksen, god svangerskapsomsorg er godt folkehelsearbeid – forebygging i generasjoner!

Det er 60.000 gravide kvinner hvert år. Målt i antall døgnopphold på sykehus er fødende den fjerde største «pasientgruppa». Denne store brukergruppa trenger et sterkt talerør overfor myndigheter og fagmiljø.

Liv laga er en ung organisasjon, med knappe ressurser. Vi trenger støtte for å kunne fortsette arbeidet!

Hvorfor bli støttemedlem eller vanlig medlem?

Som medlem får du mulighet til å påvirke Liv lagas arbeid – og morgendagens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg! Som aktivt medlem får du verdifull politisk erfaring og organisasjonserfaring, og blir kjent med mange flotte folk!

Illustrasjonbilde, glad morGjennom Liv laga kan du ta initiativ til prosjekter som kan hjelpe brukere, f.eks. gjennom «likmannsarbeid» slik som Ammehjelpen.

Liv laga er en demokratisk organisasjon. Med en stor medlemsmasse er det lettere å ivareta og representere mangfoldet av brukere. Vi trenger innspill fra flere «typer» brukere.

Liv laga jobber for en flyktig brukergruppe. Hele tiden kommer det nye brukere vi må nå ut til. Mange har ikke hørt om Liv laga. Desto viktigere er det at de som vet om oss – både brukere, pårørende og fagfolk – melder seg inn. Vi er veldig glade for stabile medlemmer som er engasjert i saken utover sin egen småbarnstid!

Ditt medlemskap hjelper oss økonomisk: I tillegg til kontingenten vil medlemskapet føre til økt offentlig tilskudd. Vi får driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet og dette tilskuddet er medlemsbasert.

Hva går pengene til?

Fordi vi får offentlig driftstilskudd er vi underlagt strenge regler til regnskapsføring og revisjon. Derfor går deler av ressursene våre til ekstern regnskapsfører og offentlig godkjent revisor. Andre utgifter er knyttet til nettsidene, trykking av informasjonsmateriell, utseendelse av dette, m.m.

Mye av arbeidet vi gjør er frivillig arbeid, dvs. ubetalt arbeid på fritiden. Som småbarnsforeldre har vi begrenset med egen fritid. Vi har ingen ansatte. Uten et sekretariat blir det mye arbeid på et lite styre. Vi har derfor «kjøpt fri» styremedlemmer fra annet arbeid slik at de kan bruke mer tid Liv laga. Det er ingen som tjener seg rike på verv i Liv laga, våre vanlige jobber er mer lønnsomme.

Vi bruker mest tid på politisk arbeid, dvs. lobbyvirksomhet. Vi skriver bl.a. høringssvar og deltar som brukerrepresentant i ulike grupper og råd. Les om litt av det vi har arbeidet med og oppnådd: For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt,  Liv lagas lobbyarbeid og  Høringer. I tillegg svarer vi på henvendelser fra andre brukere, media, myndigheter og fagmiljø. En del ressurser går med til PR-arbeid og til å bygge opp organisasjonen, samt ulike prosjekter.

Hvis du vil vite mer finner du arbeidsplaner, årsrapporter, budsjett og regnskap under Formelt. Medlemmer kan få tilsendt styrereferat.

Betaling

Medlemskapet koster 100 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for vanlige medlemmer. Du kan gjerne betale med én gang du melder deg inn, du trenger ikke vente på faktura. Liv laga sparer penger hvis du betaler uten faktura. Ved årsskiftet kan du også betale kontingent for det nye året uten å vente på faktura. Hvis du trenger bilag til regnskapet e.l. kan du vente på fakturaen. Vår regnskapsfører sender ut fakturaer i starten av året, og deretter fortløpende etter hvert som folk melder seg inn.

Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.

Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Les mer om de ulike medlemskapene.

Hvis du ikke har betalt medlemskapet for i år er det fint om du betaler kontingenten til vår konto så snart som mulig. Hvis du er usikker på om du har betalt, ta kontakt.

Verv en venn

Liv laga trenger flere medlemmer! Jo flere vi er, jo sterkere står vi og jo mer representativ er organisasjonen. Dessuten er medlemskap viktig for økonomien. I tillegg til medlemskontingenten kan nemlig medlemskap genere offentlig støtte. Jo flere betalende medlemmer vi har, jo mer kan vi få i støtte.


I 2008 drev vi uten annet offentlig driftstilskudd enn et lite engangsbeløp direkte fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 2009, 2010 og 2011 fikk vi  noe driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet. Vi håper at tilskuddet øker i 2012– passerer vi 200 betalende medlemmer før nyttår er muligheten stor for mer penger til drift i 2012. Ser vår argumenter for medlemskap under Meld deg inn!

 

Meld deg inn!

Vervemetoder

Hvis de du verver ikke ønsker å bruke nettskjema kan du laste ned ei liste du kan fylle ut. Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.

Fortell om Liv laga til folk du kjenner, både gamle og unge. Del ut brosjyrer og kort, heng opp plakater, send e-post og sms, inviter folk på Facebook – mulighetene er mange!  Laughing

Trykt materiell

Vi har trykket opp en del materiell vi kan sende deg i posten. Eller du kan skrive det ut selv ved å laste det ned her. Det egner seg til å legge på fødeavdelinger, helsestasjoner, babybutikker m.m. (Alle filene under er pdf.)brosjyre

E-post

Vi har også skrevet forslag til e-post og sms du kan sende kontaktene dine.

Hei!

Det er stort sett trygt å føde barn i Norge. Dessverre er det likevel mange som ikke får den hjelpen de trenger under svangerskapet, under og etter fødselen. Å gi kvinnene, barna og familien god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg forebygger sykdom og skade hos mor og barn.

For noen er det å bli gravid, det å føde barn og det å bli foreldre en stor glede. For andre er svangerskapet preget av redsel for fødselen og tiden etterpå. Kanskje blir fødselen en traumatisk opplevelse. Kanskje kjenner de ingen glede over barnet som er kommet, kanskje er alt tungt og svart.

Ofte er det lite som skal til for å snu sorg til glede. Å få omsorg og støtte de månedene, ukene, timene man trenger det mest kan gjøre underverker!

Liv laga er en brukerorganisasjon som jobber for bedre svangerskaps-, fødsels-, og barselsomsorg. Se www.liv-laga.no

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Ta gjerne kontakt med Liv laga dersom du har noe på hjertet!

Og vil du være med å gjøre en forskjell, meld deg inn. Liv laga trenger medlemmer, både aktive bidragsytere og støttemedlemmer! Les mer her: http://liv-laga.no/stotte/medlemskap/innmelding

Hilsen

SMS – 160 tegn

Støtt arbeidet for bedre helsetjenester for gravide og fødende. Meld deg inn i Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg! liv-laga.no

Tips: du kan sende meldinger gratis fra følgende nettsider:

Bedriftssamarbeid

Vi vil gjerne samarbeide med andre organisasjoner og bedrifter. Vi hadde et godt samarbeid med en rekke organisasjoner og to sponsorer ved Brukerkonferansen 26. mai 2008, og vil gjerne bygge videre på de gode erfaringene.

Forslag til samarbeidsformer:

 • Utveklsing av logo/annonse på hverandres nettsider.
 • Kjøp av annonse i vårt blad og/eller på våre nettsider.
 • Samarbeid om prosjekter og arrangement.
 • Sponsing av enkeltprosjekter/arrangement
 • Gi medlemsfordeler til våre medlemmer.

På årsmøtet i 2009 vedttok vi at bedrifter kan bli medlemmer. Et bedriftsmedlemskap koster minimum 500 kr.

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Vanlig medlem – støttemedlem

Vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt ved å bli medlem eller støttemedlem! Er du usikker på om dette er noe for deg? Les Meld deg inn!

Vi ønsker en demokratisk organisasjon som kan representere alle som oppfatter seg som brukere av helsetjenesten, – uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, politisk syn, økonomisk og sosial status, helsetilstand eller tjenestebehov og -ønsker.

Om kontingent, se nedenfor.

Vi håper å bli en sterk nasjonal organisasjon som kan representere brukerne på alle nivåer i helsevesenet, enten det er i møte med det enkelte sykehus og kommunehelsetjeneste, de regionale helseforetakene eller departementet, direktoratet m.v.

Hvem kan bli medlem?

Hvem som kan være medlem i Liv laga er omtalt i §2 Medlemskap i våre vedtekter.

”Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.»

Støttemedlem eller vanlig medlem?

Om du ønsker å være støttemedlem eller vanlig medlem er opp til deg. Kun vanlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet og kan velges til tillitsverv. Som støttemedlem har du møte- og talerett i årsmøtet, men får ikke stemme og kan ikke velges til tillitsverv.

Som støttemedlem mottar du samme informasjon om organisasjonen og vårt arbeide som medlemmer med fulle demokratiske rettigheter.

Kontingent

Medlemskontingenten betales en gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet jfr §4 i vedtektene. Per i dag er medlemskontingenten 200 kroner for vanlig medlem og 100 kroner for støttemedlemmer.

Du kan melde deg inn i Liv laga ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Faktura for kontingent i inneværende år vil bli sendt ut på nyåret/våren og fortløpende ved nye innmeldinger. Du kan også betale kontingenten direkte til vår konto umiddelbart – da sparer Liv laga utgifter til fakturering. Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.
Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Lokalt arbeid

Er du interessert i å bli en lokal representant eller delta i en lokal gruppe? Det er varselt om reduksjoner i helsetjenestene flere steder i landet, og vi trenger aktive medlemmer for å hindre dette.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte i forhold til møter, demonstrasjoner o.l.

Eksempler på oppgaver:

 • holde seg (og oss!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, feks fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • skrive leserinnlegg
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt, og opparbeide en god dialog og et godt samarbeid med kontakter

Personlig engasjement er det som skaper vår organisasjons eksistensgrunnlag. Vi trenger kort og godt flere kontakter, flere som kan samle informasjon, flere som kan spre informasjon, og flere som kan tenke ut kreative ideer i forhold til hva som kan/bør gjøres.

Kan du tenke deg å engasjere deg lokalt – kanskje starte et lokallag sammen med andre Liv laga-medlemmer i ditt område? Send oss en e-post (info@liv-laga.no) så skal vi sette deg i kontakt med andre medlemmer som er interessert i det samme.

Vi takker hjertelig for alle som kan tenke seg til å bidra med litt (eller mye) personlig innsats. Ta kontakt, si hva du kan og vil gjøre – det du gjør er av stor betydning, og vi har oppgaver for alle uansett evner og kapasitet!

Artikler, oversetting og annen skriving

Vi vil gjerne ha hjelp til å lage både bladet, nettsidene og annet materiell. Alle bidrag, fra tips om saker, til bilder og ferdige tekster, er velkomne!

Eksempler på hva du kan gjøre:

 • skrive artikler, dikt, essays, m.m.
 • anmelde bøker, filmer etc
 • tipse om saker vi bør skrive om
 • tipse om artikler fra andre blader vi kan trykke (både fra Norge og internasjonalt)
 • tipse om relevant forskning
 • gi oss bilder vi kan bruke som illustrasjoner
 • skrive ny brosjyretekst
 • oversette brosjyretekst og noen av sakene på nettsidene
 • bli redaktør
 • bli grafiker for bladet

Vil du gjøre noe av dette eller noe annet? Ta kontakt! 🙂

Bladet

Vi ønsker å gi ut fire nummer av medlemsbladet per år. På grunn av knappe ressurser og sykdom kom det ingen blader i 2009. I 2010 planlegger vi minst ett nummer.

I hvert nummer vil vi ha en temasak vi vil dekke bredt, i tillegg til andre artikler, dikt o.l. Vi har planer om følgende tema:

 1. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg etter St.meld. 12. Kvalitetskrav og andre endringer.
 2. Kontiniuitet
 3. Fars rolle i møte med helsetjenestene og i familien
 4. Brukere med særskilte behov.

Kom gjerne med innspill på både disse sakene og annet bladstoff!

Fordeler

Vi har nå inngått avtaler med flere bedrifter som gjerne vil gi våre medlemmer fordeler i sine butikker.

Lotusbarn tilbyr 10 % avslag

Lotusbarn er en nettbutikk med base i Bergen. Lotusbarn har bæretøy for enhver anledning og ethvert bruk. Siden 2005 har Lotusbarn jobbet med å finne det beste innen ergonomisk bæretøy og bæreutstyr. Med deres kunnskap og erfaring kan derhjelpe med å finne det rette bæretøyet til deg. I tillegg til å annonsere på våre nettsider og i vårt medlemsblad sponset Lotusbarn brukerkonferansen i 2008 og sponser doula-seminaret i 2010. Og nå gir Lotusbarn altså alle våre medlemmer 10 % avslag når de handler hos Lotusbarn. Ta kontakt for tilbudskode.

Hei Baby! tilbyr 10 % avslag

Hei Baby!Nettbutikken Heibaby.no spesialiserer seg på produkter til svangerskap, fødsel og babytid.

Gravide tilbys her populære bestselgere fra andre land, som ikke har vært tilgjengelig her i Norge tidligere. Blant annet lange kroppsputer som støtter hele kroppen så det blir lettere å sove når magen er stor, og bøker og CD-er som forbereder på fødsel. Til selve fødselen er butikken rikt utstyrt med massasjeoljer, beroligende musikk, fødeballer og fødekar.

Til små barn tilbyr de blant annet økologisk stellekrem og ammekrem og krem til tørr hud, minnebøker og barnebøker som forklarer hvordan barn blir til, og forbereder på å bli storesøsken.

Ellers har de gaveartikler som kan gi økt velvære til alle familiemedlemmer, for eksempel massasjetøfler til mor, duftlys til svigermor, lekekanin med innebygd varmepute til storebror, og gatas tøffeste stellebag til pappa.

Medlemmer i Liv Laga får 10 % rabatt på alle kjøp. Ta kontakt for tilbudskode.

Noen flere?

Kanskje driver du en bedrift og har lyst til å sponse oss ved å gi medlemsfordeler? Vi vil gjerne samarbeide med bedrifter, enten dere kan tilby oss annonsering, sponsing eller andre former for støtte.

Ta kontakt enten du har idèer til medlemsfordeler eller vil støtte Liv laga. Se mer under Gaver, annonser, samarbeid