Statsbudsjettet 2010

Mandag 16. november 2009 møtte Liv laga Helse- og omsorgskomiteen for å be om endringer i statsbudsjettet for 2010.

Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for våre saker. Vi velger å se på høringen denne gangen som en oppvarming, og håper å komme i mål med våre ønsker neste gang!
Dette tok vi opp:

  • Behovet for å styrke jordmortjenesten. Regjeringen mener dette må utredes, vi mener at vi vet nok til å sette i verk tiltak for å bedre tjenesten!
  • Hjemmefødsel må bli et reelt valg for kvinner som har helse til det, økonomi skal ikke avgjøre!
  • Finansieringssystemet må endres slik at de naturlige fødslene lønner seg og ikke er en utgift for helseforetakene slik som i dag.
  • Mange grupper har behov for doula – en leg fødselshjelper.  Komiteen har tidligere vært positive til vårt doulaprosjekt for tokulturelle kvinner, men vi sliter likevel med å få prosjektet finansiert.
  • Liv laga er avhengige av tilskudd og er per i dag i en svært usikker økonomisk situasjon. Vi forsøkte derfor å mele vår egen kake.

Før høringen skulle vi sende et notat på maks to sider med kommentarer til budsjettet. I tillegg fikk vi et kvarter til å framføre våre saker muntlig. Da delte vi også ut et tillegg til notatet, som viste behovet for flere jordmødre i svangerskapsomsorgen. Du kan se et opptak av høringen nedenfor. (I Firefox virker ikke denne visningen og du må i stedet klikke på lenken rett under for en pop-up.){mgmediabot2}path=images/stories/horinger/statsbudsjettet-2010.wmv|popup=Klikk her for video |width=400|height=300{/mgmediabot2}

{mgmediabot2}path=images/stories/horinger/statsbudsjettet-2010.wmv|width=400|height=300{/mgmediabot2}

Lenker: