liv laga poster 1

Aksjonér

Etterlysning: Trondheimsforeldre og andre fra Midt-Norge

Er du gravid eller har du nylig født og sogner til St. Olav sykehus? Liv laga – organisasjon for svangerskaps- fødsels og barselomsorg vil gjerne ha tak i deg! St. Olav stenger den ene fødeavdeling hver natt og helg, og i mai forsvinner flere jordmor- og barnepleierstillinger. Ledelsen påstår at dette er et godt tilbud, og de benekter at de framskynder fødsler for å få fødslene unnagjort så andre kan få fødestua eller for å kunne stenge fødeavdelingen. For å holde saken varm i media og for å samle fakta vil Liv laga vite hva brukere i Trondheimsområdet har fått av informasjon fra St. Olav og hva dere synes om situasjonen. Ta kontakt med oss.

I sommer blir det ekstra ille, da stenger Kristiansund og Orkanger samtidig! Sogner du dit vil vi også gjerne ha kontakt med deg! Se vårt leserinnlegg her (rtf).

Medieklipp

Fra Adressa:

Fra NRK:

Informasjon fra en jordmor

St. Olav stengte en kvart fødeavdeling i fjor, i år skal kapasiteten igjen reduseres, samtidig som Orkdal skal holde stengt i sommer!

Forslaget om nedskjæring

Den ene fødeposten skal gjøres om til dagpost. Fra kl. 20 på kvelden blir fødekvinner fraktet over til den andre fødeposten hvis hun ikke har født. Netter og helger skal være stengt. Det skal forandres slik at de igjen skal lose damer igjennom mottak, venterom, fødestue, korridor, postpartumrom.

Det skal taes bort 11 stillinger (jordmødre,barnepleiere og sykepleiere) og det er det som skal spares.Ingen blir oppsagt, men her er det stillinger hvor vikariater og stillinger som blir omgjort ved naturlig avgang.

For jordmødre og ikke minst brukergruppen vil dette ha voldsomme konsekvenser. Tilbudet blir dårligere og kvaliteten går ned. Bare nødvendige oppgaver skal gjøres. For fødekvinnen vil det bety liten forutsigbarhet, ingen kontinuitet, og det vil trolig mest ramme friske fødekvinner som vil bli mer overlatt til seg selv. Fødeavdelingen ved Orkdal skal sommerstenge i 2 måneder og det forventes storinnrykk ved St.Olav.

Konsekvenser

Det er sannsynlig at noen vil bli avvist og bedt om å dra andre steder.

Etter stenging av 7 barselplasser i fjor er det dager hvor kvinner ligger 2 og 2 på fødestuen i påvente av barselplass. St. Olva har en økning i fødselstall på 400 i løpet av de siste 3 årene. Ingen nye jordmorstillinger har kommet som følge av det – de taes bort i stedet.

Det har nå kommet fram at den sparing som var ventet i forbindelse med stenging i fjor heller ikke har slått til.

Kommunesjordmor

I tillegg til nedskjæringene på St. Olav er det et stort problem i Trondheim at der er for få kommunejordmødre slik at gravide ikke kan gå til svangerskapskontroller hos jordmor.

Demonstrajon var 1. april i Narvik – arranger gjerne andre steder også! Ta kontakt!

I regi av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga.

Dato: 1. april 2008
Klokken: 18.00
Sted: Rådhusplassen
Innleder og ordstyrer: Dagny Pettersen – Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Appellanter:

Vi vil samles på Rådhusplassen i en protestdemonstrasjon mot sommerstengt fødeavdeling i Narvik. I år skal fødeavdelingen stenges i fem uker tiltross for at Brustad uttalte i fjor at ingen fødeavdelinger/-stuer skulle stenges av økonomi alene.

Vi vet at Narvik fødeavdeling hadde fått vikarene på plass og sommerturnusen ordnet, med en gynekolog for alle fem ukene. Det blir for oss derfor ubegripelig at man velger å stenge fødeavdelingen vår i også.

Tatt i betraktning av at besparelsene i fjor kom på kun 239.000 kroner så blir det enda vanskeligere å forstå hensikten…

Vi oppfordrer alle i Narvik og nabokommunene til å møte opp!

Vis at vi ikke finner oss i slik håndtering av Ofotregionens blivende mødre, fedre og deres ufødde barn!

Det er vår fødeavdeling og vårt sykehus! Vi er stolte av de menneskene som jobber der og som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det!

Arrangør: Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus og Liv Laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ved Eva Vassdal Ta kontakt!

Medieklipp fra Narvik

Kvinnedagen

Vi trenger en massiv reaksjon blant brukerne flere steder i landet. Store nedskjæringer er på trappene og hvis vi ikke reagerer vil disse ramme oss! Vi oppfordrere derfor brukerne til å engasjere seg, gjerne danne lokale aksjoner og gjerne ta kontakt med oss, samt melde seg inn. En del brukte muligheten til å vise hva vi mener er på Kvinnedagen 8. mars.

For mange er dessverre Kvinndagen noe for ekstrimister og den favner ikke bredt nok. Mange er ikke enige i hovedparolene. Men, det er ikke noe i veien for å gå i tog sjøl om man ikke kan skrive under på alle parolene. Det er bare å lage sine egne plakater!

Plakatene blir lagt ut som pdf og ser ca slik ut:

liv laga poster 2 liv laga poster 3 liv laga poster 4

Last ned i A4-størrelse.

A3-størrelse

A2 er delt opp i fire A4-ark. Skriv de ut hver for seg og lime/tape de sammen til de fire ulike plakatene. Hvis du bare vil skrive ute én plakat må du likvel åpne alle fire filene og skrive ut én side i hver:

Se også banner fra i fjor.

NB! Vi nevner her Trondheim og Oslo, tips oss gjerne om flere steder! Narvik skal vi lage en egen side om snart.

Trondheimssområdet

Kvinnedagen

Det vil bli taler av. bla. Gerd-Liv Valla på Torvet fra kl. 12.30, og byens 8. marstog starter derfra kl. 13.00. Program (pdf)

Oslo og omegn

Det er fortsatt for lav kapasitet på fødeavdelingene i området. De ansatte springer fra den ene til den andre og mange får ikke den oppfølging de trenger og har krav på. I tillegg har det nå kommet fram at helsestasjonene – på tross av stor økning i behovet – skjærer ned på antallet ansatte og tilbudet. I Oslo blir ikke barna kontrollert så ofte som de skal.

Se mer her:

Kvinnedagen

Arrangementet starter på Youngstorget kl. 16.00. Hovedtaler: Gerd-Liv Valla Appellant om likelønn: Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund Kultur ved Hank & Mari Konferansier: Liv Gulbrandsen Tog!

En oversikt over hovedparoler ligger i vedlagt dokument (rtf). Vi planlegger å stå ved parolen markert med feit skrift (lengst til høyre, mot Akerselva).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *