Brukermedvirkning?

På styremøtet i Helse Midt-Norge 4. januar 2012 ble det vedtatt å legge ned fødeavdelingen på Orkdal. Styret mente at St. Olav hadde hatt en god prosess da helseforetaket utredet nedleggingen, og framstilte brukermedvirkningen som veldig god.

Dette ble påstått selv om vi i romjula informerte styret om at Liv laga ikke hadde blitt invitert til å uttale oss, og at vi 3. januar sendte et åpent brev til styret der vi utdypa dette og hva vi mente om nedleggingen.

Hvordan kan styret påstå at dette var bra brukermedvirkning? De gjorde det ikke mot bedre vitende! I harnisk skrev Ingeborg Altern Vedal følgende leserinnlegg, som sto på trykk i Adressa 6. januar.

Helsetoppene sier mange fine ord om hvor viktig det er med brukermedvirkning. Dette er bare er spill for galleriet, i hvert fall i Trondheim.

Helse Midt-Norge vedtok i dag å legge ned fødeavdelingen på Orkdal. I møtet skrøt styret av hvor god og grundig prosess St. Olav hadde hatt i forkant av vedtaket. De hadde visstnok vært så utrolig flinke til å involvere brukerne.

Hvilke brukere? Når da?

Liv laga representerer brukerne av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi har ikke blitt spurt. Når vi likevel har sendt inn våre innspill har vi ikke blitt hørt. Og dette mener styret i Helse Midt-Norge er verdt å skryte av? Er det dette som kalles topp brukermedvirkning lurer vi på hva som er hensikten med å ha såkalt brukermedvirkning.

Hvorfor ikke være ærlige og bare si det rett ut: Vi vil ikke ha noe med dere å gjøre. Brukerne og pasientene er ikke viktige for oss på St. Olav og i Helse Midt-Norge.

Å legge ned Orkdal går på tvers av nasjonalt vedtatt politikk og nasjonale anbefalinger. Å presse enda flere fødende inn på Øya kan føre til farlige situasjoner for mor og barn. Øya har allerede kapasitetsproblemer, sjøl om ledelsen hardnakka nekter for det.

Men disse aspektene er visst uviktig for makta i helseforetakene. Slikt er det jo bare de ansatte på gølvet, brukerne og kommunene som bryr seg om. Dem er det ikke verdt å lytte til.

Ingeborg Altern Vedal

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *