Har du ikke fått e-post?

Viktig! Har du nylig meldt deg inn i Liv laga eller meldt deg på doulaseminaret skal du ha fått bekreftelse per e-post. Alle «gamle» medlemmer skal ha fått et nyhetsbrev fra Liv laga 21. oktober. Har du ikke mottatt e-post fra oss? Les videre!

Innmeldinger og påmeldinger

Når du melder deg melder deg inn i Liv laga eller melder deg på doulaseminaret skal du først fylle inn informasjon, klikke Neste, kontrollere informasjonen, klikke Neste en gang til og så betale. Hvis du bare klikket Neste én gang er ikke din «ordre» registrert.

Hvis du ikke har mottatt bekreftelse på e-post må du fylle ut skjemaet på nytt:

Takk for at du vil være med!

Gamle medlemmer

I oktober skal gamle medlemmer ha mottatt to e-post fra Liv laga: Informasjon om brukernavn og passord til liv-laga.no, og et nyhetsbrev. Fikk du ikke disse e-postene? Sjekk om de kan ha havnet i spam/søppelboksen din. Det er også mulig vi har registrert feil adresse på deg. Send oss i så fall en e-post med korrekt kontaktinformasjon: info@liv-laga.no

Takk for hjelpen!

Vervekonkurranse


Liv laga trenger flere medlemmer og vi inviterer nå til en stor vervekampanje. Alle som deltar, både medlemmer og ververe, kan vinne flotte premier. 

NB! Utsatt frist til 15. desember. Vi har fått en del innmeldinger per post og for å rekke å sende ut giro til disse, har vi utsatt betalingsfristen. Vil du verve noen som ikke bruker e-post? Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.

Hvorfor

Hvis du melder deg inn i Liv laga støtter du oss moralsk og økonomisk, les mer her: Meld deg inn! Dessuten oppnår du flere fordeler. Blir du støttemedlem betaler du bare 100 kr, mens Liv laga får mer: Jo flere medlemmer, jo mer offentlig støtte.  Les mer om de ulike medlemskapene: Vanlig medlem – støttemedlem

Hvis du verver flere medlemmer hjelper du oss enda mer. Jo flere vi er, jo sterkere står vi og jo mer representativ er organisasjonen. Her har vi noen tips: Verv en venn

Meld deg inn!

Filiokus1

Hva

Frister premiene deg? Vinnerne av trekningen får selv velge hva de vil ha blant våre flotte premier!

Hvordan

Reglene er ganske enkle:

  Filiokus2

 1. Alle som melder seg inn må gjøre det via vårt nettskjema og betale for medlemskapet innen 15. desember 2010 for å delta i konkurransen. Hvis de du verver ikke ønsker å bruke nettskjema kan du laste ned ei liste du kan fylle ut. Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.
 2. Navnet på evt. verver må fylles ut i skjemaet. Alle som har vervet nye medlemmer i 2010 er med i trekningen.
 3. I desember trekker vi vinnerne, i to runder. Alle innbetalinger, både av nye og gamle medlemmer, er lodd i trekningen. Ververe har lodd i begge rundene:
  1. Medlemstrekning: alle medlemmer som har betalt har et lodd hver – innbetalingen deres
  2. Ververtrekning: innmeldinger markert med ververens navn er denne ververens lodd. Jo flere du verver, jo flere lodd har du.
 4. Styrets medlemmer kan ikke delta i konkurransen.

Meld deg inn!

 

Vervepremier

mikkel jujujubemine ikkebaremamma_stor japanphoto rockestjerne_veske silkelue filttofler buggyboots2 44-varmeputer2stk-visning-

 

 

Meld deg inn i nettskjemaet! Lykke til!

Meld deg inn!

Hvis du melder deg inn i Liv laga støtter du oss moralsk og økonomisk. Er du usikker på om Liv laga er verdt ditt medlemskap og engasjement? Vi håper du blir overbevist av argumentene under! Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Hvorfor støtte Liv laga?Illustrasjonsbilde, vordende foreldre

Vi jobber for en viktig og god sak: at alle som føder barn i Norge skal få gjøre det tryggest mulig – at det å få barn skal bli en positiv opplevelse.

God svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg forebygger sykdom og skade hos mor og barnet, og legger til rette for en best mulig start på familieforøkelsen. Mors helse i svangerskapet er viktig for barnets helse som voksen, god svangerskapsomsorg er godt folkehelsearbeid – forebygging i generasjoner!

Det er 60.000 gravide kvinner hvert år. Målt i antall døgnopphold på sykehus er fødende den fjerde største «pasientgruppa». Denne store brukergruppa trenger et sterkt talerør overfor myndigheter og fagmiljø.

Liv laga er en ung organisasjon, med knappe ressurser. Vi trenger støtte for å kunne fortsette arbeidet!

Hvorfor bli støttemedlem eller vanlig medlem?

Som medlem får du mulighet til å påvirke Liv lagas arbeid – og morgendagens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg! Som aktivt medlem får du verdifull politisk erfaring og organisasjonserfaring, og blir kjent med mange flotte folk!

Illustrasjonbilde, glad morGjennom Liv laga kan du ta initiativ til prosjekter som kan hjelpe brukere, f.eks. gjennom «likmannsarbeid» slik som Ammehjelpen.

Liv laga er en demokratisk organisasjon. Med en stor medlemsmasse er det lettere å ivareta og representere mangfoldet av brukere. Vi trenger innspill fra flere «typer» brukere.

Liv laga jobber for en flyktig brukergruppe. Hele tiden kommer det nye brukere vi må nå ut til. Mange har ikke hørt om Liv laga. Desto viktigere er det at de som vet om oss – både brukere, pårørende og fagfolk – melder seg inn. Vi er veldig glade for stabile medlemmer som er engasjert i saken utover sin egen småbarnstid!

Ditt medlemskap hjelper oss økonomisk: I tillegg til kontingenten vil medlemskapet føre til økt offentlig tilskudd. Vi får driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet og dette tilskuddet er medlemsbasert.

Hva går pengene til?

Fordi vi får offentlig driftstilskudd er vi underlagt strenge regler til regnskapsføring og revisjon. Derfor går deler av ressursene våre til ekstern regnskapsfører og offentlig godkjent revisor. Andre utgifter er knyttet til nettsidene, trykking av informasjonsmateriell, utseendelse av dette, m.m.

Mye av arbeidet vi gjør er frivillig arbeid, dvs. ubetalt arbeid på fritiden. Som småbarnsforeldre har vi begrenset med egen fritid. Vi har ingen ansatte. Uten et sekretariat blir det mye arbeid på et lite styre. Vi har derfor «kjøpt fri» styremedlemmer fra annet arbeid slik at de kan bruke mer tid Liv laga. Det er ingen som tjener seg rike på verv i Liv laga, våre vanlige jobber er mer lønnsomme.

Vi bruker mest tid på politisk arbeid, dvs. lobbyvirksomhet. Vi skriver bl.a. høringssvar og deltar som brukerrepresentant i ulike grupper og råd. Les om litt av det vi har arbeidet med og oppnådd: For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt,  Liv lagas lobbyarbeid og  Høringer. I tillegg svarer vi på henvendelser fra andre brukere, media, myndigheter og fagmiljø. En del ressurser går med til PR-arbeid og til å bygge opp organisasjonen, samt ulike prosjekter.

Hvis du vil vite mer finner du arbeidsplaner, årsrapporter, budsjett og regnskap under Formelt. Medlemmer kan få tilsendt styrereferat.

Betaling

Medlemskapet koster 100 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for vanlige medlemmer. Du kan gjerne betale med én gang du melder deg inn, du trenger ikke vente på faktura. Liv laga sparer penger hvis du betaler uten faktura. Ved årsskiftet kan du også betale kontingent for det nye året uten å vente på faktura. Hvis du trenger bilag til regnskapet e.l. kan du vente på fakturaen. Vår regnskapsfører sender ut fakturaer i starten av året, og deretter fortløpende etter hvert som folk melder seg inn.

Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.

Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Les mer om de ulike medlemskapene.

Hvis du ikke har betalt medlemskapet for i år er det fint om du betaler kontingenten til vår konto så snart som mulig. Hvis du er usikker på om du har betalt, ta kontakt.

Verv en venn

Liv laga trenger flere medlemmer! Jo flere vi er, jo sterkere står vi og jo mer representativ er organisasjonen. Dessuten er medlemskap viktig for økonomien. I tillegg til medlemskontingenten kan nemlig medlemskap genere offentlig støtte. Jo flere betalende medlemmer vi har, jo mer kan vi få i støtte.


I 2008 drev vi uten annet offentlig driftstilskudd enn et lite engangsbeløp direkte fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 2009, 2010 og 2011 fikk vi  noe driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet. Vi håper at tilskuddet øker i 2012– passerer vi 200 betalende medlemmer før nyttår er muligheten stor for mer penger til drift i 2012. Ser vår argumenter for medlemskap under Meld deg inn!

 

Meld deg inn!

Vervemetoder

Hvis de du verver ikke ønsker å bruke nettskjema kan du laste ned ei liste du kan fylle ut. Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.

Fortell om Liv laga til folk du kjenner, både gamle og unge. Del ut brosjyrer og kort, heng opp plakater, send e-post og sms, inviter folk på Facebook – mulighetene er mange!  Laughing

Trykt materiell

Vi har trykket opp en del materiell vi kan sende deg i posten. Eller du kan skrive det ut selv ved å laste det ned her. Det egner seg til å legge på fødeavdelinger, helsestasjoner, babybutikker m.m. (Alle filene under er pdf.)brosjyre

E-post

Vi har også skrevet forslag til e-post og sms du kan sende kontaktene dine.

Hei!

Det er stort sett trygt å føde barn i Norge. Dessverre er det likevel mange som ikke får den hjelpen de trenger under svangerskapet, under og etter fødselen. Å gi kvinnene, barna og familien god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg forebygger sykdom og skade hos mor og barn.

For noen er det å bli gravid, det å føde barn og det å bli foreldre en stor glede. For andre er svangerskapet preget av redsel for fødselen og tiden etterpå. Kanskje blir fødselen en traumatisk opplevelse. Kanskje kjenner de ingen glede over barnet som er kommet, kanskje er alt tungt og svart.

Ofte er det lite som skal til for å snu sorg til glede. Å få omsorg og støtte de månedene, ukene, timene man trenger det mest kan gjøre underverker!

Liv laga er en brukerorganisasjon som jobber for bedre svangerskaps-, fødsels-, og barselsomsorg. Se www.liv-laga.no

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Ta gjerne kontakt med Liv laga dersom du har noe på hjertet!

Og vil du være med å gjøre en forskjell, meld deg inn. Liv laga trenger medlemmer, både aktive bidragsytere og støttemedlemmer! Les mer her: http://liv-laga.no/stotte/medlemskap/innmelding

Hilsen

SMS – 160 tegn

Støtt arbeidet for bedre helsetjenester for gravide og fødende. Meld deg inn i Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg! liv-laga.no

Tips: du kan sende meldinger gratis fra følgende nettsider:

Vanlig medlem – støttemedlem

Vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt ved å bli medlem eller støttemedlem! Er du usikker på om dette er noe for deg? Les Meld deg inn!

Vi ønsker en demokratisk organisasjon som kan representere alle som oppfatter seg som brukere av helsetjenesten, – uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, politisk syn, økonomisk og sosial status, helsetilstand eller tjenestebehov og -ønsker.

Om kontingent, se nedenfor.

Vi håper å bli en sterk nasjonal organisasjon som kan representere brukerne på alle nivåer i helsevesenet, enten det er i møte med det enkelte sykehus og kommunehelsetjeneste, de regionale helseforetakene eller departementet, direktoratet m.v.

Hvem kan bli medlem?

Hvem som kan være medlem i Liv laga er omtalt i §2 Medlemskap i våre vedtekter.

”Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.»

Støttemedlem eller vanlig medlem?

Om du ønsker å være støttemedlem eller vanlig medlem er opp til deg. Kun vanlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet og kan velges til tillitsverv. Som støttemedlem har du møte- og talerett i årsmøtet, men får ikke stemme og kan ikke velges til tillitsverv.

Som støttemedlem mottar du samme informasjon om organisasjonen og vårt arbeide som medlemmer med fulle demokratiske rettigheter.

Kontingent

Medlemskontingenten betales en gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet jfr §4 i vedtektene. Per i dag er medlemskontingenten 200 kroner for vanlig medlem og 100 kroner for støttemedlemmer.

Du kan melde deg inn i Liv laga ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Faktura for kontingent i inneværende år vil bli sendt ut på nyåret/våren og fortløpende ved nye innmeldinger. Du kan også betale kontingenten direkte til vår konto umiddelbart – da sparer Liv laga utgifter til fakturering. Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.
Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Fordeler

Vi har nå inngått avtaler med flere bedrifter som gjerne vil gi våre medlemmer fordeler i sine butikker.

Lotusbarn tilbyr 10 % avslag

Lotusbarn er en nettbutikk med base i Bergen. Lotusbarn har bæretøy for enhver anledning og ethvert bruk. Siden 2005 har Lotusbarn jobbet med å finne det beste innen ergonomisk bæretøy og bæreutstyr. Med deres kunnskap og erfaring kan derhjelpe med å finne det rette bæretøyet til deg. I tillegg til å annonsere på våre nettsider og i vårt medlemsblad sponset Lotusbarn brukerkonferansen i 2008 og sponser doula-seminaret i 2010. Og nå gir Lotusbarn altså alle våre medlemmer 10 % avslag når de handler hos Lotusbarn. Ta kontakt for tilbudskode.

Hei Baby! tilbyr 10 % avslag

Hei Baby!Nettbutikken Heibaby.no spesialiserer seg på produkter til svangerskap, fødsel og babytid.

Gravide tilbys her populære bestselgere fra andre land, som ikke har vært tilgjengelig her i Norge tidligere. Blant annet lange kroppsputer som støtter hele kroppen så det blir lettere å sove når magen er stor, og bøker og CD-er som forbereder på fødsel. Til selve fødselen er butikken rikt utstyrt med massasjeoljer, beroligende musikk, fødeballer og fødekar.

Til små barn tilbyr de blant annet økologisk stellekrem og ammekrem og krem til tørr hud, minnebøker og barnebøker som forklarer hvordan barn blir til, og forbereder på å bli storesøsken.

Ellers har de gaveartikler som kan gi økt velvære til alle familiemedlemmer, for eksempel massasjetøfler til mor, duftlys til svigermor, lekekanin med innebygd varmepute til storebror, og gatas tøffeste stellebag til pappa.

Medlemmer i Liv Laga får 10 % rabatt på alle kjøp. Ta kontakt for tilbudskode.

Noen flere?

Kanskje driver du en bedrift og har lyst til å sponse oss ved å gi medlemsfordeler? Vi vil gjerne samarbeide med bedrifter, enten dere kan tilby oss annonsering, sponsing eller andre former for støtte.

Ta kontakt enten du har idèer til medlemsfordeler eller vil støtte Liv laga. Se mer under Gaver, annonser, samarbeid

Aktivt medlem

Både støttemedlemmer og vanlige medlemmer er velkomne som aktive medlemmer! Aktivt medlem vil si at du bidrar med noe – smått eller stort – utover moralsk støtte og medlemskontingent.

Noen av våre medlemmer foretrekker å gi moralsk og økonomisk støtte, andre ønsker å bidra med mer. Vi trenger hjelp til det meste, fra tips om nyhetssaker og verving av medlemmer, til skriving av artikler og leserbrev, og å lete fram og pushe på relevant forskning. Fortell oss hva du har lyst til å bidra med!

Vi har et eget Internettforum der vi diskuterer og idemyldrer om arbeidet vårt. Bli gjerne med der om du føler du kan bidra med noe, om ikke annet betraktninger om saken vår! Gå til medlemsforumet, se også bruksanvsining og registreringsskjema.

Les mer om hva du kan bidra med under Aktivt medlem.