Bli med i regionlag

Vil du arbeide for trygge fødsler der du bor? Bli med i Liv lagas regionlag! Stift lag før nyttår og få penger til lagets arbeid neste år.

norgeskart-rhfDet er fire regionale helseforetak i Norge og Liv laga ønsker minst like mange regionlag: Nord, Midt, Vest og  «Størst» (Sør-Øst), evt. Sør og Øst.

Hvis regionlagene blir stiftet før nyttår kan Liv laga søke tilskudd fra de regionale helseforetakene i 2012. Dermed kan laget ditt få penger til arbeidet lokalt, i fylkene og i regionen med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige.

Gode grunner for å bli med i et regionlag:

 • Du får sjansen til å påvirke svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen til beste for deg selv og familier i nærheten
 • Du blir kjent med mange flotte folk og får nye venner
 • Du får nyttig organisasjonserfaring, det ser veldig bra ut på CV’en!
 • Du kan ta utfordringer du vokser
 • Du kan få reise rundt i regionen, se og lære (betalt reise)
 • Du får låne pc til arbeidet hvis du ikke har selv

Tror du at dette ikke er noe for deg? Sjekk lista vår her med «Ofte Brukte Argumenter» Wink.
(Trenger du ikke overtales kan du hoppe rette ned til Hvordan gå fram).

Hvorfor ikke bli med?
Ofte Brukte Argumenter (OBA)

Jeg har nok med familie og jobb, jeg har ikke tid og overskudd til noe ved siden av.

Hvor mye arbeid det blir er opp til hvert enkelt lag, du kan bidra med akkurat det DU er god på og har lyst til. Dere kan f.eks.

 • arrangere møter
 • holde appeller
 • skrive leserinnlegg
 • dele ut informasjon
 • rekruttere medlemmer

Hvis laget får tilskudd kan du bli kjøpt fri til noe av arbeidet, dvs. du kan be arbeidsgiveren din om ulønnet permisjon. Å arbeide med Liv laga kan dessuten gi deg verdifull erfaring du kan ta med deg inn i arbeidslivet, folk har faktisk fått ny jobb pga. sitt engasjement i Liv laga!

Jeg er ufør/student og det er veldig ujevnt hva jeg kan gjøre.

Da gjør du det du orker når du orker. F.eks. er det dumt å arrangere et møte akkurat i eksamensinnspurten eller perioder av året du pleier være dårlig. Ta det rolig i de periodene og gjør en innsats andre deler av året!

Det er ingen andre jeg kjenner i nærheten som vil være med.

Desto bedre å bli med i et regionlag, slik at du får noen likesinnede å dele ditt engasjement med, og nye mennesker å bli venner med. Mye arbeid kan gjøres over Internett og telefon. Hvis laget får tilskudd kan dere også få dekket reise til å besøke hverandre for å ha møter etc.

Jeg er usikker på om jeg har tid/ork.

Bli med! Kjenner du i 2012 at du likevel ikke orker så er det bare å si fra og trekke seg ut.

Jeg kan ingenting, har ikke peiling på noe.

Du juger! Wink Alle kan eller vet noe som hjelper i Liv lagas arbeid for trygge fødsler. Kanskje er det akkurat du som har opplevd noe som gjør at du får en genial idé til arbeidet! Eller du kjenner en nøkkelperson ingen andre i Liv laga kjenner. Eller du er god på å heie andre folk og ideer fram. Eller …

Dessuten vil du få opplæring både i organisasjonsarbeid og hva Liv laga jobber med. Du kan få utfordringer du vil vokse på, f.eks. har flere i Liv laga gått fra å ikke tørre å tale i forsamlinger til å holde foredrag.

Jeg er utenfor målgruppa. Jeg har ikke småbarn og venter heller ingen.

Så lenge du deler Liv lagas mål om trygge fødsler er du velkommen! Kanskje er nettopp det at du ikke står midt i nattevåk og barneståk som gjør at du har det lille ekstra som Liv laga trenger.

Jeg er med i en lokal aksjon her jeg bor og vil heller bruke tida mi på den.

Lokale aksjoner er viktig og bra! Mange lokale aksjoner har de siste tiårene utrettet mye. Liv laga ble dannet av flere lokale aksjoner fordi:

 • Vi så at mange lokale aksjoner kom og forsvant, og arbeidet folk hadde investert gikk tapt. Vi ville ha en organisasjon som tok vare på og videreførte ildsjelers arbeid og erfaring.
 • Vi så at beslutninger tatt høyt opp fikk store konsekvenser lokalt og at hvis tilbudet skulle bli bra der folk bor måtte vi kunne påvirke beslutningene høyt opp. Derfor ville vi ha en nasjonal organisasjon som talte brukernes sak i Stortinget, departementene, direktoratene osv.

Ordtaket «Sammen er vi sterke» er sant. Ved å danne fellesskap mellom lokale aksjoner kan vi lære av hverandre og danne felles front. Hvis du ikke vil være med i et regionalt lag, så kanskje den lokale aksjonen bør bli et lokallag i Liv laga?

Hvordan gå fram

Har du blitt overbevist?  Vil du være med å danne et regionlag før 31/12/2011?

 1. Sjekk om det er noen du kjenner som har lyst til å bli med. Spør også folk som per i dag ikke er medlem i Liv laga!
 2. Send din og evt. de andres navn, telefonnummer, e-postadresse og aktuell region til info@liv-laga.no Fortell gjerne kort om hva du vil jobbe med også.
 3. Vi sender e-posten videre til andre fra samme region. Dere finner en stiftelsesdato.
 4. Vi hjelper dere med å sette opp forslag til saksliste, vedtekter, en omtrentlig og kort plan for 2012, og protokoll.
 5. Dere og vi sprer informasjon om stiftelsesmøtet.
 6. Folk som vil være med og ikke er medlemmer melder seg inn i Liv laga som ‘vanlige medlemmer’ og betaler kontingent.  Evt. støttemedlemmer som ønsker å være mer med kontakter oss for å gjøre om medlemskapet til ‘vanlig medlem’.
 7. På avtalt tid møtes dere fysisk, per telefon og/eller via chat/skype e.l. tjenester. Det må være minst 3 vanlige medlemmer i Liv laga med på møtet. Liv laga dekker evt. reisekostnader ved fysiske møter.
 8. På møtet velges et styre, et interimsstyre eller en organisasjonskomité som skal fungere fram til første årsmøte. Det må være minst tre personer i styret: leder, nestleder og kasserer. Dere fyller ut protokollen (referatet) og sender det til Liv laga sentralt.
 9. Vi oppretter egen nettside og e-postadresser til laget deres hvis dere ønsker det.

For flere tips se:

Ideer til arbeidet

Lagene skal arbeide lokalt, i fylkene og i regionene med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige. Utover dét er arbeidet opp til hvert enkelt lag. Vi vil gjerne at lagene samarbeider med andre relevante organisasjoner og aksjonsgrupper.

Laget kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet
 • holde seg (og Liv laga sentralt!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, f.eks. fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Vi kan gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte til møter, demonstrasjoner o.l.

Vi håper å høre fra deg! Smile

Diskusjonsforumet

Vi har et eget diskusjonsforum. Der kan både medlemmer av Liv laga og andre komme med innspill til arbeidet vårt, eller bare skravle med hyggelige folk – slike som deg sjøl Vi håper du melder deg inn og trives der!

Hvem kan bli medlem på forumet?

Alle, også folk som ikke er medlemmer i Liv laga. Å bli med i forumet er gratis.  Medlemskap i Liv laga gir deg tilgang til flere fora.

Hvor melder jeg meg inn?

Hvordan virker forumet?

Bruksansvisning for forumet finner du i forumet.

Teksten ligger også under her.

Bruksanvisning

Velkommen!

Vi håper du vil trives her på forumet!

Kanskje synes det litt kaotisk i starten?

Når du blir godt kjent vil du oppdage at det er både et nyttig og et hyggelig «verktøy».

Bruk det til å

 • få innspill, råd og tips
 • bli kjent med nye folk
 • holde kontakten med gamle kjente
 • dele historier, vitser og opplevelser
 • diskutere Liv lagas arbeid og hjelpe styret

Forumets inndeling

Forumet er delt i fire kategorier:

 1. Om forumet
 2. Arbeid og meninger
 3. Organisasjon og oppgaver
 4. Utenomsnakk

I hver kategori er det flere fora, f.eks. Arrangement, Medier, PR.

I noen av foraene er underfora.
Eks: Politikk og lobby

 • Helse Vest
 • Helse Midt osv.

Å «snakke» i forumet

I foraene er det tråder, dvs. «samtaler».

Trådene består av innlegg = «replikker».

Du kan starte nye tråder/samtaler eller svare i eksisterende.

Alle på forumet er med i ulike grupper, som Samarbeidspartner, Medlem osv.

Gruppemedlemskapene avgjør hvor du har tilgang. Noen steder kan du lese uten å kunne svare.

Du kan abonnere på forum og på tråder. Da får du varsel per e-post ved nye innlegg.

Vil du lære mer om forumet?

Etterlysning!

Vi har en rekke utfordringer vi håper Liv lagas medlemmer og andre bidragsytere kan hjelpe oss med. Kanskje finner du en oppgave som passer for deg?

Se også Stilling ledig: frivillig, for å lese mer om hva det innebærer å hjelpe oss.

Far

Er du far? Da vil vi gjerne høre fra deg! Dine erfaringer og meninger kan være viktig for arbeidet vårt framover. Du sitter med din unike opplevelse og også du er bruker av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Du spiller en viktig rolle og Liv laga ønsker å jobbe for alle, også fedrene. Du kan sende oss en e-post eller skrive i forumet vårt – se også omtale av forumet. Synes du vi gjør en viktig jobb, meld deg inn. Vil du gjerne bidra? Se lista under. Smile

Nettsjef: teknikk og design

Vi er på jakt etter en som kan overta det tekniske ansvaret for nettsidene. Du bør kunne html, css og gjerne php. Vi bruker Joomla! så flott om du har erfaring med det.

Nettredaktør og bladredaktør: journalistikk m.m.

Vi trenger også en eller flere som kan ta ansvar for innholdet på nettsidene, og i bladet hvis vi får ressurser til å utgi det. Til det trenger vi:

 • Skribenter, gjerne journalister.
 • Illustrasjonsbilder: Gravide mager, fødsler, nyfødte, fedre, ambulanse osv.
 • Annonser og annonseselgere

Vi kan ikke betale vanlig frilanstakst for arbeidet, men hvis vi får tak i mange nok annonsører vil vi kunne betale litt. Sannsynligvis vil flere av sakene kunne trykkes andre steder også, f.eks. i lokalaviser, og dermed kan forfatteren få betalt for jobben.

Vi vil også gjerne ha bidrag i form av tips om saker. Se mer i Artikler, oversetting og annen skriving.

Andre oppgaver

Nettsamfunn

Forum og andre nettsamfunn er flotte steder å profilere Liv laga og vårt arbeid, samt få tilbakemeldinger direkte fra brukerne. Vanker du et sted der flere kan være interessert i Liv laga, vil vi gjerne høre fra deg. Kanskje kan vi inngå et samarbeid med nettstedet og du bli «lokal» kontaktperson? Vi har allerede fått vårt eget underforum på Barn ved hjertet, og vil gjerne ha lignende ordninger andre steder.

Verve medlemmer

Vi trenger mange nye medlemmer! Kan du hjelpe oss å skaffe noen? Bli med på vervekonkurransen som sannsynligvis starter i høst, eller verv venner du treffer i sommer.

Lokalt engasjement

Der vi har lokale kontakter får vi gjennomslag for våre saker. Eksempel på oppgaver:

 • holde deg og oss oppdatert på det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt
 • skrive leserinnlegg
 • bygge nettverk lokalt
 • starte lokallag
 • sitte i lokale og regionale brukerutvalg

Finansiering

Vi trenger flere bein å stå på økonomisk. Kjenner du en bedrift som vil sponse oss eller vet du om andre finansieringskilder? Ta kontakt!

Har du ikke fått e-post?

Viktig! Har du nylig meldt deg inn i Liv laga eller meldt deg på doulaseminaret skal du ha fått bekreftelse per e-post. Alle «gamle» medlemmer skal ha fått et nyhetsbrev fra Liv laga 21. oktober. Har du ikke mottatt e-post fra oss? Les videre!

Innmeldinger og påmeldinger

Når du melder deg melder deg inn i Liv laga eller melder deg på doulaseminaret skal du først fylle inn informasjon, klikke Neste, kontrollere informasjonen, klikke Neste en gang til og så betale. Hvis du bare klikket Neste én gang er ikke din «ordre» registrert.

Hvis du ikke har mottatt bekreftelse på e-post må du fylle ut skjemaet på nytt:

Takk for at du vil være med!

Gamle medlemmer

I oktober skal gamle medlemmer ha mottatt to e-post fra Liv laga: Informasjon om brukernavn og passord til liv-laga.no, og et nyhetsbrev. Fikk du ikke disse e-postene? Sjekk om de kan ha havnet i spam/søppelboksen din. Det er også mulig vi har registrert feil adresse på deg. Send oss i så fall en e-post med korrekt kontaktinformasjon: info@liv-laga.no

Takk for hjelpen!

Vervekonkurranse


Liv laga trenger flere medlemmer og vi inviterer nå til en stor vervekampanje. Alle som deltar, både medlemmer og ververe, kan vinne flotte premier. 

NB! Utsatt frist til 15. desember. Vi har fått en del innmeldinger per post og for å rekke å sende ut giro til disse, har vi utsatt betalingsfristen. Vil du verve noen som ikke bruker e-post? Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.

Hvorfor

Hvis du melder deg inn i Liv laga støtter du oss moralsk og økonomisk, les mer her: Meld deg inn! Dessuten oppnår du flere fordeler. Blir du støttemedlem betaler du bare 100 kr, mens Liv laga får mer: Jo flere medlemmer, jo mer offentlig støtte.  Les mer om de ulike medlemskapene: Vanlig medlem – støttemedlem

Hvis du verver flere medlemmer hjelper du oss enda mer. Jo flere vi er, jo sterkere står vi og jo mer representativ er organisasjonen. Her har vi noen tips: Verv en venn

Meld deg inn!

Filiokus1

Hva

Frister premiene deg? Vinnerne av trekningen får selv velge hva de vil ha blant våre flotte premier!

Hvordan

Reglene er ganske enkle:

  Filiokus2

 1. Alle som melder seg inn må gjøre det via vårt nettskjema og betale for medlemskapet innen 15. desember 2010 for å delta i konkurransen. Hvis de du verver ikke ønsker å bruke nettskjema kan du laste ned ei liste du kan fylle ut. Last ned pdf-liste hvis du ønsker å fylle inn for hånd og sende til oss i posten. Last ned Excel-ark hvis du ønsker å fylle inn navnene på datamaskinen og sende oss per e-post.
 2. Navnet på evt. verver må fylles ut i skjemaet. Alle som har vervet nye medlemmer i 2010 er med i trekningen.
 3. I desember trekker vi vinnerne, i to runder. Alle innbetalinger, både av nye og gamle medlemmer, er lodd i trekningen. Ververe har lodd i begge rundene:
  1. Medlemstrekning: alle medlemmer som har betalt har et lodd hver – innbetalingen deres
  2. Ververtrekning: innmeldinger markert med ververens navn er denne ververens lodd. Jo flere du verver, jo flere lodd har du.
 4. Styrets medlemmer kan ikke delta i konkurransen.

Meld deg inn!

 

Vervepremier

mikkel jujujubemine ikkebaremamma_stor japanphoto rockestjerne_veske silkelue filttofler buggyboots2 44-varmeputer2stk-visning-

 

 

Meld deg inn i nettskjemaet! Lykke til!

Unik mulighet i høst

Bedrifter som tilbyr produkter og tjenester til gravide og småbarnsforeldre har i høst en unik annonseringsmulighet. Gjennom en annonse i Liv lagas medlemsblad kan din bedrift støtte vårt viktige arbeid, samtidig som dere når mange potensielle kunder. annonser_page_2

I høst skal medlemsbladet vårt trykkes i ekstra stort opplag. Alle helsestasjoner, fastleger og sykehus vil motta et eller flere eksemplar til å legge på venterommet. I tillegg skal bladet sendes til folkebibliotekene og brukes i en vervekampanje for Liv laga. Dermed vil en annonse i vårt blad bli sett av mange tusen vordende og nybakte foreldre. Opplaget er minst 5.000 eksemplar – antallet lesere vil være langt høyere.

Annonse = verdifull støtte

Jo flere annonsører, jo tykkere blad og jo større opplag. En annonse i bladet betyr at vi kan nå ut til flere brukere og fagfolk med informasjon om arbeidet vårt. Det igjen kan øke medlemsmassen, og det er viktig både av demokratiske og økonomiske grunner.

Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Priser

Bladet er i B5 og du kan velge mellom en rekke størrelser. Størrelsene er oppgitt i brøkdel av én side. Se pdf med formatoversikt for detaljer.

Prisoversikt:

strl* farger svart-hvitt
7000 4500
4000 2600
 1/2 2500 1600
 1/3 2000 1300
 1/4 1500 1000
 1/6 1000 600
 1/8 750 500
 1/12 500 300
 1/16 400 250
 1/18 350 200

Alle priser er eksl. mva. Annonserer du også på nettsidene får du 10 % rabatt. Ønsker du å betale mer for å støtte arbeidet vårt er du hjertelig velkommen til det!

Vi må ha annonsen levert per e-post i pdf, eps eller annet trykkeformat innen 5. sept.

Send inn din bestilling via vårt nettskjema.

Ta kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Sponsorer søkes


Til potensielle sponsorer

Liv laga en brukerorganisasjon for foreldre og vordende foreldre. Vi arbeider for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet har siden oppstarten vært basert på stor innsats fra styret og andre frivillige. Dessverre er behovet større enn ressursene – vi strekker ikke til overalt der vi gjerne skulle gjort en innsats. Liv lagas framtid er avhengig av at noen står for den daglige drift, og ikke bare arbeider kvelder ved siden av jobb og familie.

Vi har fått noe driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet, men ser nå etter alternative finansieringskilder slik at vi har flere ben å stå på. Med et bedre økonomisk grunnlag kan vi øke arbeidsmengden og ivareta innsatsen som vi allerede har lagt ned.

Vi leter derfor etter sponsor. Er dette interessant for din bedrift? Er småbarnsforeldre i deres målgruppe? Vi håper dere vil støtte arbeidet vårt, til fordel for deres kunder.

Vi kan bl.a. tilby:

 • logo, omtale og lenke på våre nettsider
 • annonse på nettsider og i medlemsblad
 • redaksjonelt stoff til deres internavis, intranett e.l.
 • foredrag om arbeidet vårt, helsetjenestene etc.

Dere kan også bruke samarbeidet med oss i ekstern profilering, og gjennom støtte til Liv laga vise at dere tar samfunnsansvar.

Det er etter den nye markedsføringsloven tillatt med tilgift. Det betyr at en produsent f.eks. kan legge på et lite beløp per produkt, at dette går til en organisasjon og at produsenten kan markedsføre produktet med dette. F.eks. «Kjøp vårt produkt og støtt Liv laga.» Kanskje kan dette være aktuelt for dere?

Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Enkeltarrangement

Hvis en langsiktig sponsoravtale ikke er aktuelt for din bedrift, passer kanskje sponsing av enkeltarrangement bedre? Høsten 2010 skal vi arrangere et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Deltakere på arrangementet vil være både brukere og fagfolk. Informasjonsmateriell skal bl.a. sendes til alle helsestasjoner i Oslo. Ønsker dere å delfinansiere dette arrangementet og slik støtte arbeidet for trygge helsetjenester for gravide flyktninger, asylsøkere og innvandrerkvinner?

Stilling ledig: frivillig

Liv laga har oppnådd mye på siden vi ble stiftet i 2008. Vi ser at arbeidet nytter og vil gjerne følge det opp! Til det trenger vi nye folk utenom styret, og håper flere har lyst å bidra med frivillig innsats.

Hvorfor bidra? Du hjelper Liv laga i arbeidet for en best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Du får være med på meningsfylt arbeid og får nye erfaringer. Du blir kjent med nye folk og blir del av et fellesskap.

Vi vil gjerne speile landets foreldre i mest mulig grad og vil derfor svært gjerne ha med flere menn og folk med flerkulturell bakgrunn. Din alder spiller ingen rolle, så lenge du har noe å bidra med!

Dine kvalifikasjoner

 • Er engasjert og har lyst til å jobbe for å oppnå Liv lagas visjon og mål
 • Er gjerne vant til å bruke Internett og pc ellers, gjerne sosiale medier som forum og Facebook
 • Har tid å gi til en god sak
 • Har erfaring, evner og/eller kompetanse som Liv laga har nytte av, f.eks. (lista er ment som eksempler, ikke krav!):
  • Tør å snakke med fremmede, holde foredrag, delta i utvalg etc.
  • Kan skrive artikler og/eller utredninger, lete fram informasjon (research), eller lese korrektur
  • Er journalist
  • Kan fotografere
  • Har politisk erfaring
  • Har et bredt nettverk
  • Har organisasjonserfaring
  • Har erfaring med formidling, informasjonsarbeid og medier
  • Har erfaring fra helsevesenet
  • Er god på motivasjonsarbeid, frivillig virksomhet o.l.
  • Kan arrangere seminar/konferanser og jobbe med andre typer prosjekter
  • Kan selge annonser
  • Er glad i å diskutere
  • Har lyst til å dra i gang tiltak i lokalt
  • Kan utvikle nettsider (html, css, php, Joomla!)

Illustrasjonsbilde, messenger

Arbeidet

Du bestemmer arbeidsmengden selv. Både behovet og din mulighet for å gjøre en innsats varierer gjennom året. Noen foretrekker faste oppgaver, andre å ta skippertak. Dette forventer vi av deg:

Se mer om hvilke oppgaver vi trenger hjelp til i Etterlysning!

Liv laga tilbyr

Å være frivillig i Liv laga kan gi deg organisasjonserfaring du vil ha nytte av i arbeidslivet og livet ellers. Du vil få utfordringer du kan vokse på og kanskje oppdage at du mestrer ting du ikke trodde du kunne eller turde. Du vil bli kjente med mange flotte mennesker både i Liv laga og blant våre samarbeidspartnere. Selv om du bor langt unna andre frivillige kan du bli del av et fellesskap forumet og Live messenger.

Deltakelse på forumet kan gi deg innflytelse over Liv lagas videre arbeid, og dermed også over framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Vi opplever at vår stemme blir hørt hos myndighetene.

Vi håper du vil du være med selv eller vet om noen kan bidra! Ta kontakt med styret!