trilletur

Bli med i regionlag

Vil du arbeide for trygge fødsler der du bor? Bli med i Liv lagas regionlag! Stift lag før nyttår og få penger til lagets arbeid neste år.

norgeskart-rhfDet er fire regionale helseforetak i Norge og Liv laga ønsker minst like mange regionlag: Nord, Midt, Vest og  «Størst» (Sør-Øst), evt. Sør og Øst.

Hvis regionlagene blir stiftet før nyttår kan Liv laga søke tilskudd fra de regionale helseforetakene i 2012. Dermed kan laget ditt få penger til arbeidet lokalt, i fylkene og i regionen med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige.

Gode grunner for å bli med i et regionlag:

 • Du får sjansen til å påvirke svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen til beste for deg selv og familier i nærheten
 • Du blir kjent med mange flotte folk og får nye venner
 • Du får nyttig organisasjonserfaring, det ser veldig bra ut på CV’en!
 • Du kan ta utfordringer du vokser
 • Du kan få reise rundt i regionen, se og lære (betalt reise)
 • Du får låne pc til arbeidet hvis du ikke har selv

Tror du at dette ikke er noe for deg? Sjekk lista vår her med «Ofte Brukte Argumenter» Wink.
(Trenger du ikke overtales kan du hoppe rette ned til Hvordan gå fram).

Hvorfor ikke bli med?
Ofte Brukte Argumenter (OBA)

Jeg har nok med familie og jobb, jeg har ikke tid og overskudd til noe ved siden av.

Hvor mye arbeid det blir er opp til hvert enkelt lag, du kan bidra med akkurat det DU er god på og har lyst til. Dere kan f.eks.

 • arrangere møter
 • holde appeller
 • skrive leserinnlegg
 • dele ut informasjon
 • rekruttere medlemmer

Hvis laget får tilskudd kan du bli kjøpt fri til noe av arbeidet, dvs. du kan be arbeidsgiveren din om ulønnet permisjon. Å arbeide med Liv laga kan dessuten gi deg verdifull erfaring du kan ta med deg inn i arbeidslivet, folk har faktisk fått ny jobb pga. sitt engasjement i Liv laga!

Jeg er ufør/student og det er veldig ujevnt hva jeg kan gjøre.

Da gjør du det du orker når du orker. F.eks. er det dumt å arrangere et møte akkurat i eksamensinnspurten eller perioder av året du pleier være dårlig. Ta det rolig i de periodene og gjør en innsats andre deler av året!

Det er ingen andre jeg kjenner i nærheten som vil være med.

Desto bedre å bli med i et regionlag, slik at du får noen likesinnede å dele ditt engasjement med, og nye mennesker å bli venner med. Mye arbeid kan gjøres over Internett og telefon. Hvis laget får tilskudd kan dere også få dekket reise til å besøke hverandre for å ha møter etc.

Jeg er usikker på om jeg har tid/ork.

Bli med! Kjenner du i 2012 at du likevel ikke orker så er det bare å si fra og trekke seg ut.

Jeg kan ingenting, har ikke peiling på noe.

Du juger! Wink Alle kan eller vet noe som hjelper i Liv lagas arbeid for trygge fødsler. Kanskje er det akkurat du som har opplevd noe som gjør at du får en genial idé til arbeidet! Eller du kjenner en nøkkelperson ingen andre i Liv laga kjenner. Eller du er god på å heie andre folk og ideer fram. Eller …

Dessuten vil du få opplæring både i organisasjonsarbeid og hva Liv laga jobber med. Du kan få utfordringer du vil vokse på, f.eks. har flere i Liv laga gått fra å ikke tørre å tale i forsamlinger til å holde foredrag.

Jeg er utenfor målgruppa. Jeg har ikke småbarn og venter heller ingen.

Så lenge du deler Liv lagas mål om trygge fødsler er du velkommen! Kanskje er nettopp det at du ikke står midt i nattevåk og barneståk som gjør at du har det lille ekstra som Liv laga trenger.

Jeg er med i en lokal aksjon her jeg bor og vil heller bruke tida mi på den.

Lokale aksjoner er viktig og bra! Mange lokale aksjoner har de siste tiårene utrettet mye. Liv laga ble dannet av flere lokale aksjoner fordi:

 • Vi så at mange lokale aksjoner kom og forsvant, og arbeidet folk hadde investert gikk tapt. Vi ville ha en organisasjon som tok vare på og videreførte ildsjelers arbeid og erfaring.
 • Vi så at beslutninger tatt høyt opp fikk store konsekvenser lokalt og at hvis tilbudet skulle bli bra der folk bor måtte vi kunne påvirke beslutningene høyt opp. Derfor ville vi ha en nasjonal organisasjon som talte brukernes sak i Stortinget, departementene, direktoratene osv.

Ordtaket «Sammen er vi sterke» er sant. Ved å danne fellesskap mellom lokale aksjoner kan vi lære av hverandre og danne felles front. Hvis du ikke vil være med i et regionalt lag, så kanskje den lokale aksjonen bør bli et lokallag i Liv laga?

Hvordan gå fram

Har du blitt overbevist?  Vil du være med å danne et regionlag før 31/12/2011?

 1. Sjekk om det er noen du kjenner som har lyst til å bli med. Spør også folk som per i dag ikke er medlem i Liv laga!
 2. Send din og evt. de andres navn, telefonnummer, e-postadresse og aktuell region til info@liv-laga.no Fortell gjerne kort om hva du vil jobbe med også.
 3. Vi sender e-posten videre til andre fra samme region. Dere finner en stiftelsesdato.
 4. Vi hjelper dere med å sette opp forslag til saksliste, vedtekter, en omtrentlig og kort plan for 2012, og protokoll.
 5. Dere og vi sprer informasjon om stiftelsesmøtet.
 6. Folk som vil være med og ikke er medlemmer melder seg inn i Liv laga som ‘vanlige medlemmer’ og betaler kontingent.  Evt. støttemedlemmer som ønsker å være mer med kontakter oss for å gjøre om medlemskapet til ‘vanlig medlem’.
 7. På avtalt tid møtes dere fysisk, per telefon og/eller via chat/skype e.l. tjenester. Det må være minst 3 vanlige medlemmer i Liv laga med på møtet. Liv laga dekker evt. reisekostnader ved fysiske møter.
 8. På møtet velges et styre, et interimsstyre eller en organisasjonskomité som skal fungere fram til første årsmøte. Det må være minst tre personer i styret: leder, nestleder og kasserer. Dere fyller ut protokollen (referatet) og sender det til Liv laga sentralt.
 9. Vi oppretter egen nettside og e-postadresser til laget deres hvis dere ønsker det.

For flere tips se:

Ideer til arbeidet

Lagene skal arbeide lokalt, i fylkene og i regionene med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige. Utover dét er arbeidet opp til hvert enkelt lag. Vi vil gjerne at lagene samarbeider med andre relevante organisasjoner og aksjonsgrupper.

Laget kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet
 • holde seg (og Liv laga sentralt!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, f.eks. fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Vi kan gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte til møter, demonstrasjoner o.l.

Vi håper å høre fra deg! Smile

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *