Unik mulighet i høst

Bedrifter som tilbyr produkter og tjenester til gravide og småbarnsforeldre har i høst en unik annonseringsmulighet. Gjennom en annonse i Liv lagas medlemsblad kan din bedrift støtte vårt viktige arbeid, samtidig som dere når mange potensielle kunder. annonser_page_2

I høst skal medlemsbladet vårt trykkes i ekstra stort opplag. Alle helsestasjoner, fastleger og sykehus vil motta et eller flere eksemplar til å legge på venterommet. I tillegg skal bladet sendes til folkebibliotekene og brukes i en vervekampanje for Liv laga. Dermed vil en annonse i vårt blad bli sett av mange tusen vordende og nybakte foreldre. Opplaget er minst 5.000 eksemplar – antallet lesere vil være langt høyere.

Annonse = verdifull støtte

Jo flere annonsører, jo tykkere blad og jo større opplag. En annonse i bladet betyr at vi kan nå ut til flere brukere og fagfolk med informasjon om arbeidet vårt. Det igjen kan øke medlemsmassen, og det er viktig både av demokratiske og økonomiske grunner.

Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Priser

Bladet er i B5 og du kan velge mellom en rekke størrelser. Størrelsene er oppgitt i brøkdel av én side. Se pdf med formatoversikt for detaljer.

Prisoversikt:

strl* farger svart-hvitt
7000 4500
4000 2600
 1/2 2500 1600
 1/3 2000 1300
 1/4 1500 1000
 1/6 1000 600
 1/8 750 500
 1/12 500 300
 1/16 400 250
 1/18 350 200

Alle priser er eksl. mva. Annonserer du også på nettsidene får du 10 % rabatt. Ønsker du å betale mer for å støtte arbeidet vårt er du hjertelig velkommen til det!

Vi må ha annonsen levert per e-post i pdf, eps eller annet trykkeformat innen 5. sept.

Send inn din bestilling via vårt nettskjema.

Ta kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Sponsorer søkes


Til potensielle sponsorer

Liv laga en brukerorganisasjon for foreldre og vordende foreldre. Vi arbeider for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet har siden oppstarten vært basert på stor innsats fra styret og andre frivillige. Dessverre er behovet større enn ressursene – vi strekker ikke til overalt der vi gjerne skulle gjort en innsats. Liv lagas framtid er avhengig av at noen står for den daglige drift, og ikke bare arbeider kvelder ved siden av jobb og familie.

Vi har fått noe driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet, men ser nå etter alternative finansieringskilder slik at vi har flere ben å stå på. Med et bedre økonomisk grunnlag kan vi øke arbeidsmengden og ivareta innsatsen som vi allerede har lagt ned.

Vi leter derfor etter sponsor. Er dette interessant for din bedrift? Er småbarnsforeldre i deres målgruppe? Vi håper dere vil støtte arbeidet vårt, til fordel for deres kunder.

Vi kan bl.a. tilby:

 • logo, omtale og lenke på våre nettsider
 • annonse på nettsider og i medlemsblad
 • redaksjonelt stoff til deres internavis, intranett e.l.
 • foredrag om arbeidet vårt, helsetjenestene etc.

Dere kan også bruke samarbeidet med oss i ekstern profilering, og gjennom støtte til Liv laga vise at dere tar samfunnsansvar.

Det er etter den nye markedsføringsloven tillatt med tilgift. Det betyr at en produsent f.eks. kan legge på et lite beløp per produkt, at dette går til en organisasjon og at produsenten kan markedsføre produktet med dette. F.eks. «Kjøp vårt produkt og støtt Liv laga.» Kanskje kan dette være aktuelt for dere?

Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Enkeltarrangement

Hvis en langsiktig sponsoravtale ikke er aktuelt for din bedrift, passer kanskje sponsing av enkeltarrangement bedre? Høsten 2010 skal vi arrangere et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Deltakere på arrangementet vil være både brukere og fagfolk. Informasjonsmateriell skal bl.a. sendes til alle helsestasjoner i Oslo. Ønsker dere å delfinansiere dette arrangementet og slik støtte arbeidet for trygge helsetjenester for gravide flyktninger, asylsøkere og innvandrerkvinner?

Lenke til oss

Vil du lenke til oss? Eller trenger du en illustasjon til et intervju e.l.? Bruk gjerne vår ferdige annonser eller en variant av logoen.

Annonser

Vi har laget noen forslag til annonser og logoer til bruk på eksterne sider.  Hvis disse ikke passer kan vi lage i andre størrelser, ta kontakt

Annonse 180*250 (gif)

Annonse 180*125 (gif)

Annonse 180*250 (gif)

alt annonse-baby

Flash-banner: 180*650:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tekst

Forslag til tekst hvis du vil presentere Liv laga på din side:

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Arbeidet er i stor grad dugnadsbasert. Styret og andre frivillige konsentrer innsatsen om lobbyarbeid og informasjonsarbeid. Liv laga representerer brukerne i en rekke offentlige fora, slik som Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og initiativtakerne ønsket å danne en stabil, nasjonal organisasjon som representere landets fjerde største «pasientgruppe»: Det fødes 60.000 barn i Norge hvert år, og disse barna og deres foreldre trenger noen som taler deres sak overfor myndighetene.

Logo

Alle logoene vises først i en utgave med gjennomsiktig bakgrunn og deretter med hvit bakgrunn

Logo 81*100 (gif)

alt alt

Logo 101*125 (gif)

alt alt

Logo 120*148 (gif)

alt alt

Logo 150*185 (gif)

alt alt

Logo 180*222 (gif)

alt alt

Logo 202*250 gif)

alt alt

Logo 405*500(gif)

alt alt

Logo (jpg)

alt

Annonser

Liv laga trenger flere annonsører! Gjennom en annonse kan du støtte arbeidet vårt. Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Hvis du ønsker å annonsere både på nettsidene og i bladet får du 10% rabatt.

Annonse på nettsidene

Ønsker din bedrift annonsere hos oss eller vil dere lenke til våre sider? Kanskje begge deler, gjennom en bytteavtale? Trafikken på liv-laga.no øker og her har du mulighet til å nå målgruppa vordende & nybakte foreldre direkte for en billig penge! Samtidig gir du Liv laga en verdifull inntekt og støtter slik arbeidet vårt.

Trafikk på nettstedet

Vi bruker to verktøy for å måle trafikken på nettstedet:

I følge Google Analytics hadde liv-laga.no i første halvår av 2010 over 10.000 sidevisninger og over 4.000 besøk. 68 % var nye besøkende.

Størrelse

Annonsen din må være i en av følgende størrelser:

 • liten knapp: 180×100 pixler
 • knapp: 180×125 pixler
 • hus: 180×250 pixler
 • skyskraper: 180×500 pixler

Format

Annonsen bør være i gif, jpg eller png.

Pris og betaling

Prisene er per måned. Prisliste er oppdatert per august 2010. Vi fakturerer på forhånd. I utgangspunktet for tre måneder av gangen, men mer om ønskelig. Prisene kan justeres med to ukers varsel før neste tremånedersperiode.

Annonserer du også i bladet får du 10 % rabatt.

Annonser i venstre marg vises på alle sider, annonser i høyre marg vises kun på forsiden. På forumet er det kun plass til knapper.

størrelse venstre marg høyre marg forum begge marger én marg + forum begge marger + forum
knapp 120 100 60 200 150 250
hus 240 200 400 250 450
skyskraper 480 400 800 450 850

Ta kontakt for mer informasjon!

Annonse i bladet

Liv laga gir ut et medlemsblad. Trykking og utsendelse skal fullfinansieres av annonser.  Høsten 2010 slår vi på stortromma og sender ut bladet til bl.a. alle helsestasjoner, fastleger og sykehus. Med bladet liggende på landets venterom o.l. håper vi at flest mulig brukere og fagfolk blir kjent med Liv laga og arbeidet vårt. Bladet skal holde høy kvalitet og være interessant å lese. Du har nå mulighet til å støtte Liv lagas arbeid samtidig som du som annonsør når ut til flertallet av Norges vordende og nybakte foreldre.

Se prisoversikt m.m. her: Unik mulighet i høst

Annet samarbeid

Ønsker du et tettere samarbeid? Vi er også på jakt etter sponsorer.

Vi har begynt å lage en lenkeoversikt med andre relevante nettsteder, der vi skal ha logo/bilde til alle våre samarbeidspartnere (dvs. bl.a. sider som lenker til oss). Som annonsør vil din annonse vises i margen på alle våre sider, eller kun på forsiden.

Se også Bedriftssamarbeid.

Vil du lenke til oss? Bruk gjerne ferdig annonse eller vår logo.

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Bedriftssamarbeid

Vi vil gjerne samarbeide med andre organisasjoner og bedrifter. Vi hadde et godt samarbeid med en rekke organisasjoner og to sponsorer ved Brukerkonferansen 26. mai 2008, og vil gjerne bygge videre på de gode erfaringene.

Forslag til samarbeidsformer:

 • Utveklsing av logo/annonse på hverandres nettsider.
 • Kjøp av annonse i vårt blad og/eller på våre nettsider.
 • Samarbeid om prosjekter og arrangement.
 • Sponsing av enkeltprosjekter/arrangement
 • Gi medlemsfordeler til våre medlemmer.

På årsmøtet i 2009 vedttok vi at bedrifter kan bli medlemmer. Et bedriftsmedlemskap koster minimum 500 kr.

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Støtte og skattefradrag

Vil du gi støtte utover medlemskontingent? Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Liv laga er nå godkjent i denne ordningen!

Skattefradrag

I følge Skatteetaten må gaver være pengebeløp og minst 500 kr samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 12.000 kroner.

For at du skal kunne få skattefradrag må vi ha:

 • giverens fulle navn og adresse
 • fødselsnummer (elleve siffer) eller organisasjonsnummer (ni siffer)

Ta kontakt med oss, så ordner vi det slik at du får skattefradrag på gaver til Liv laga.

Kontonummer

Gi din støtte til kontonummer 1254 05 43508
(lim inn i nettbank 12540543508)

Merk gaven med hvem den er fra og at det er gave, (ikke kontingent).