Fakkeltog i Stavanger

Liv laga og Aksjonsgruppa for Fødeloftet inviterer til fakkeltog i Stavanger tirsdag 5.mai kl 20.

Stavanger universitetssykehus står foran store nedskjæringer som vil ramme de fødende i Rogaland sterkt. I verste fall fratas kvinnene medbestemmelse over egen fødsel.

Ingen valgfrihet

Det er varslet at mykenheten Fødeloftet må stenge i flere måneder i sommer. Etter gjenåpning kan fødekvinner i Stavanger bli fratatt sin medbestemmelsesrett. De vil i så fall da ikke lenger kunne velge hvorvidt de ønsker å føde tradisjonelt med mulighet for epidural o.l. eller om de vil føde ved den alternative avdelingen Fødeloftet. På Fødeloftet tilbys smertelindring ved hjelp av varme, vann og akupunktur. Far får anledning til å spille en aktiv rolle før og etter fødselen.

Les mer om endringene.

Fakkeltog

Den internasjonale jordmordagen markeres i hele verden den 5. mai. I Stavanger vil fagfolk og brukere gå sammen i fakkeltoget og kreve bevaring av det gode tilbudet som eksisterer.

Appeller

Oppmøte blir på Ullanhaug skole kl 20, og det blir avgang til SUS kl 20.30. Fylkesleder i Jordmorforeningen Åshild Berg, og Susanne Kleppa i Liv laga vil holde appell.

Deltakere kan parkere i skolegården, foran skolen eller ved Bekketunet barnehage. Faklene vil koste 15 kr. Ta gjerne med nøyaktig beløp.

Ruten for fakkeltoget

Ullandhaug skole
Over veien til gåveien mellom Bakketunet barnehage og Bekkefaret bydelshuset
Forbi Bekkefaret Bydelshuset og ut på fortauet langs Ullandhaugveien
Langs Ullandhaugveien og over Svend Foyns gate
Gjennom undergangen og opp til venstre
Opp Fylkeslege Ebbellsgate og inn på SUS

Kontaktperson: Lena Aasberg, telefon 957 49 723

Kvinnedagen – en fødselsdag!

I år faller 8. mars på en søndag. Bli med og gjør kvinnedagen til en fødselsdag! En dag hvor kvinnehelse og fødselsomsorg løftes fram som livsviktige saker!

Vi ønsker oss en landsomfattende markering 8. mars for bedre svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. Vi tenker at det er opp til lokale krefter å finne ut hvordan dagen kan markeres, men ideer som er kommet så langt er:

 • tog
 • appeller
 • seminar
 • foredrag
 • salg av barselmat som sodd og grøt
 • aktiviteter som
  • å vise fram modeller av mage og foster
  • demonstrere bæretøy
  • arrangere leker og konkurranser for små og store.

Sleng gjerne ut flere ideer i feltet under.

Vi synes det er god grunn til å feire den nye stortingsmeldinga, samtidig som vi sier klart fra at kampen ikke er over: Brukere vil fortsette arbeidet for best mulig tjenester!

Vel møtt på Youngstorget i Oslo!

Velkommen til Youngstorget klokka 13, søndag 8. mars! Der er Liv laga og en rekke jordmødre, og vi vil gjerne treffe deg. Du kan:

 • snakke med jordmødrene om svangerskap, fødsel, barseltid, amming etc
 • spørre om og diskutere Liv lagas arbeid
 • få informasjon om Føderiket
 • prøve bæreseler og annet bæretøy, og få veiledning i bruk
 • kjøpe varm «barselmat»
 • kjøpe jordmorkaffe

Det blir også aktiviteter for barna.

Program

13:00 Vår stand åpner

14:00 Appeller ved Siri Jensen, Kvinner på tvers; Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet og Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund

14:30 (omtrent) 8. marstoget starter fra Youngstorget og går gjennom Oslo sentrum

Vi har fått gjennomslag for parolene «Full jordmordekning nå!» og «Styrk helsestasjonene». Parolene våre kommer helt bakerst i toget.Ta gjerne med egne plakater, så lenge de ikke strider mot de andre parolene.

Mobilisér

Hjelp oss å fylle toget med gravide mager, vordende fedre, barn, foreldre, besteforeldre og fødselshjelpere!

Narvik

I Narvik vil 8.mars markeres med et arrangement på Nordstjerna hotell kl 1900. Her vil en rekke damer fra det lokale miljøet holde appell om en flere ulike emner og temaer. Liv laga vil bli representert av styremedlem Eva Vassdal som kommer til å holde en appell om hvorfor det er så viktig å kjempe for å bevare ei fullverdig fødeavdeling i Narvik.

Program

 • 19.00 – Kari Holm, leder for Narvik Soroptimistklubb ønsker velkommen og gir en kort info om foreningen.
 • 19.10 – Møteleder Dagny Pettersen
 • 19.15 – Et dikt av Zahara Tahery fra Iran
 • 19.20 – Tanker om 8. mars v/Ellen Annextad Trolie
 • 19.35 – Internasjonal solidaritet v/ Inga Marie Nymo Riseth
 • 19.40 – Samiske kvinner og kultur v/ Åse Vullenieida Solli
 • 19.45 – Utradisjonelt yrke v/Tone Lindberg, adm. direktør Natech
 • 19.50 – Lamara Masajevra fra Tsjetsjenia
 • Ca. kl. 20.00 – Pause
 • 20.15 – Sykehuskampen v/Eva O. Teigen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
 • 20.20 – Krisesenteret v/ styreleder Ruth Pedersen
 • 20.25 – Nytt land – nye regler v/Elzbieta Maria Borgsø fra Polen
 • 20.30 – Fødetilbud og bosetting v/Eva Vassdal, styremedlem i LivLaga
 • 20. 45 – Debatt?

Andre markeringer

Bort sett fra 8. marsfestivalen i Trondheim og toget i Oslo har vi ikke oversikt over andre relevante arrangermenter i andre byer og tettsteder. Vet du om noe? Ta kontakt med oss eller fortell det i kommentarfeltet under.

Vi kan hjelpe til både med å lage demonstrasjonsplakater for andre steder i landet, plakater til å henge opp og løpesedler til å dele ut. (Her er noen fra tidligere år.)

Fakkeltog i Bergen

Torsdag 19. februar klokka 17:30-19 arrangeres det fakkeltog i Bergen til støtte for tjenester for svangerskap, fødsel og barsel generelt og Kvinneklinikken ved Haukeland, inklusiv Storken, spesielt.

Fakkeltoget går fra Christieparken ved Slettebakksveien/Haukelandsveien (oppmøte v. gammel pølsebod) kl 18.00

Ruten de går:

Haukelandsveien, gjennom tunnelen, opp forbi barneklinikken, over broen, bort Jonas Lies vei til Pasienthotellet, ned gangsti til Kvinneklinikken.

Apell ved Gunn Vivian Eide, lege og 3.kandidat på Venstre sin stortingsliste og Agnethe Strøm, leder i Kvinnefronten

Alle som ønsker å kjempe for å bevare tilbudene på KK er velkommen.

Arrangør er Hordaland Venstrekvinnelag i samarbeid med Aksjonsgruppen på Facebook.

Kontaktperson er Åsta Årøen mob 99522847

Ved arrangementets slutt leveres fakler ved oppsamlingspunkter: ved gangsti på parkeringsplassen utenfor KK.

Paroler til 8. mars

Hvilke paroler vil du ha i årets 8. mars tog? Kvinnedagen er en gylden anledning til å tydeliggjøre behovet for gode helsetjenester til gravide og fødende, både nasjonalt og internasjonalt.

I Oslo er det parolemøte onsdag 11. februar 2009 kl. 18.00 – 21.00, i lokalene til Senter mot incest, Youngstorget 5.
Inngang i bakken, Eva Kolstads gate. Ring på knappen merket 2 og så på rød bjelleknapp. Da skal det la seg gjøre å komme inn. Organisasjoner og enkeltpersoner kan komme med forslag til paroler på forhånd.

På møtet er det avstemning over parolene, så da gjelder det at mange møter fram!

Send oss dine forslag eller legg dem inn i kommentarfeltet under.

Frist for å sende inn paroleforslag før parolemøtet er mandag 9.februar. Forslag på kulturinnslag og konfransierer til torget eller annet kan sendes inn fortløpende

Årets 8. mars-arrangement i Oslo starter på Youngstorget kl. 14.00. Kvinnedagen er på en søndag i år.

Vi har ikke oversikt over arrangermenter i andre byer og tettsteder. Vet du om noe? Ta kontakt med oss eller fortell det i kommentarfeltet under.

Våre forslag

De som står i fet skrift fikk vi gjennom i komiteen:

Føden åpen hele døgnet hele året
Én fødekvinne per jordmor – én jordmor per fødekvinne
Full jordmordekning – nå!
Styrk helsestasjonene!
Livets største begivenhet: Vi vil ikke føde på samlebånd!
Bevar de gode fødeavdelingene!

NB! Det er fritt fram å bære plakater og paroler med annen tekst, så lenge de ikke strider mot parolene vedtatt av komiteen. Her er noen av våre plakater fra tidligere år.

Alle parolene

Arbeid – velferd – bolig! Kvinnekamp mot krise er slagord for dagen.

Paroler:

* Arbeid – Velferd – Bolig! Kvinnekamp mot krise
* Staten har råd – Likelønnspott nå!
* Heltid en rettighet – Deltid et valg
* EU går på helsa løs – Nei til EUs helsedirektiv
* Kvinner sier nei til sosial dumping – Veto mot EUs tjenestedirektiv
* Bevar og styrk dagens uførepensjonsordning
* Bevar dagens offentlige tjenestepensjonsordning! 30 års opptjening – minst 66% av sluttlønn
* 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon
* Norge ut av Afghanistan
* La Gaza leve – Boikott Israel
* Full jordmordekning nå
* Styrk helsestasjonene
* kamp mot menns vold mot kvinner
* kamp mot incest og seksuelle overgrep mot barn
* Ikke bare flørting si nei til seksuell trakassering
* Stopp pornofiseringa av det offentlige rom
* Homokamp er kvinnekamp
* Kvinner sier stopp forverring av flyktningpolitikken
* Full barnehagedekning, flere førskolelærere

8. marskomiteen i Oslo

Vi har fått e-post fra 8.-marskomiteen i Oslo, der de innkalte til åpent møte 21. januar. Der ble det bestemt at parolemøte skal holdes om ca 3 uker. Da skal årets paroler bestemmes. Vi håper at så mange som mulig som brenner for bedre fødselsomsorg møter opp. Jo flere som kommer jo større er sjansen for at vi får paroler om bedre helsetjenester for gravide, fødende og barselfamilier! Hvis noen vil bidra ekstra er det en ledig plass i arbeidsgruppa. De holder ukentlige møter fram til 8. mars. Har du kapasitet og lyst til å tale Liv lagas sak, ta kontakt!

E-posten

Godt nyttår til alle spreke damer i Oslo by!

Nå må vi hive oss rundt hvis det skal bli 8.mars i 2009 også! Herved inviteres alle kvinneorganisasjoner, kvinneutvalg, kvinnenettverk og løse kvinner til oppstartsmøte for 8.marskomiteen 2009. Møtet finner sted onsdag 21. januar klokka 18.00 hos Oslo Sykepleierforbund, Tollbugata 22. Ring til Tirill Svendsen på 91194970 når du kommer, så blir du sluppet inn 🙂

Dagsorden:

1. Kort oppsummering av arrangement 2008.
2. Tog og paroler:
8.mars er på en søndag i år. Hva betyr det for arrangementet? Når skal vi starte? Hva er viktige saker å sette fokus på i 2008? Skal vi ha en hovedsak som frontes fremst i toget og på plakater og løpesedler? Diskusjon.
Innspill til togrute, forslag til appellanter med mer.
3. Ønsker vi noe mer markering enn tog?
Er det planlagt møter, aksjoner eller andre arrangementer frem mot 8. mars? Har 8. marskomiteen lyst til å finne på noe for å ta opp saker til diskusjon?
4. Organisering/praktisk
Hvem vil være med i samordningsgruppa? Kort om økonomi. Fastsetting av parolemøtet.Identifisering av oppgaver fram mot 8.mars.
5. Mobilisering. Hvordan skal vi mobilisere i bøtter og spann fram mot den store dagen?
6. Eventuelt

Vær vennlig å sende invitasjonen videre til andre dere synes burde delta og legg den ut på kalenderoversikter så flest mulig kan bli informert!

Spørsmål kan rettes til denne e-postadresse eller til Ane på 92045616.

Med vennlig hilsen
Ane Stø
for den gamle 8.marskomiteen

Lenker

Vår omtale av kvinnedagen

Demonstrasjon i Narvik i 2008

1. april 2008 var det demonstrasjon i Narvik på grunn av varslet sommerstenging.

Invitasjon

I regi av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga.

Dato: 1. april 2008
Klokken: 18.00
Sted: Rådhusplassen
Innleder og ordstyrer: Dagny Pettersen – Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Appellanter:

 • Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus og styremedl. Liv Laga Eva Vassdal (se appell lenger ned)
 • Varaordfører i Narvik kommune Tore Nysæter
 • Narvik Næringsforum Åsunn Lyngedal
 • Ordfører i Ballangen Kommune Anne-Rita Nicklasson
 • LO i Ofoten og Aksjonskomm. For Narvik Sykehus Anita Fjellfoss
 • ÅPEN MIKROFON
 • Narvik Sykehus Tillitsvalgt Leger Stein Johansen

Vi vil samles på Rådhusplassen i en protestdemonstrasjon mot sommerstengt fødeavdeling i Narvik. I år skal fødeavdelingen stenges i fem uker tiltross for at Brustad uttalte i fjor at ingen fødeavdelinger/-stuer skulle stenges av økonomi alene.

Vi vet at Narvik fødeavdeling hadde fått vikarene på plass og sommerturnusen ordnet, med en gynekolog for alle fem ukene. Det blir for oss derfor ubegripelig at man velger å stenge fødeavdelingen vår i også.

Tatt i betraktning av at besparelsene i fjor kom på kun 239.000 kroner så blir det enda vanskeligere å forstå hensikten…

Vi oppfordrer alle i Narvik og nabokommunene til å møte opp!

Vis at vi ikke finner oss i slik håndtering av Ofotregionens blivende mødre, fedre og deres ufødde barn!

Det er vår fødeavdeling og vårt sykehus! Vi er stolte av de menneskene som jobber der og som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det!

Eva Vassdals appell

Det å vente et barn og det å få bli forelder er et stort øyeblikk i livet. Det er det største man kan få oppleve. Ingenting betyr vel mer for oss enn ongan vårres og det allerde fra de er i mors liv.
Det burde være en selvfølge at den tiden ei kvinne går gravid og den tia når ho skal føde sku være  prega av mest mulig trygghet, ro og forutsigbarhet.
Sommerstenging av fødeavdeling skaper i alle fall ikke trygghet – tvert i mot, det øke stress, utrygghet og usikkerhet for både mor og barn. 
Det er heldigvis ikke så ofte ting går galt, men dessverre vet vi alle at det av og til gjør det. Snakke man med folk er historian mange, og ikke sjelden har minutta og små marginer vært avgjørende for utfallet.
Æ kan derfor ikke med mitt sunne fornuft forstå korsn noen våge å sett en prislapp på sommerfødende og demmes barn – korsn kan man mene at det er i orden å gje disse gravide et adskillig dårligere tilbud enn ellers om året?
Ka om nåkka går galt
Går det galt med en eneste er det en før mye og det menneskelige tapet eller lidelsene kan man ikke sette en pris på.
Ved å øke avstand til fødselshjelp og mulighet til akutthjelp så fjerne man ”sikkerhetsnettet”.
Æ stille mæ undrende til at ei håndfull menneska i ledelsen til UNN kan begrunne ei sommerstenging med at det er ”faglig forsvarlig”  å sende ei kvinne i fødsel på en ekstratur på 12 mil –  det betyr at fra Kjøpsvik blir reisen på godt over 20 mil …Det er langt det…
Æ sku ha likt å sett dem ta den turen sjøl i samme tilstand eller sendt sine nærmeste av gårde.
I evalueringa fra i fjor kom det frem at sommerstenginga gikk greit.
Kem gikk det greit førr – vi som fødte blei nu i alle fall ikke spurt.
At det ikke er greit førr ei  kvinne i fødsel å måtte belage sæ på en ekstra kjøretur på 12 mil sir sæ vel sjøl.
Alle som har født og alle med en smule innlevelsesevne skjønne jo at man ikke ønske å sitt fastspent i en bil lenger enn nødvendig når rian kommer. Det å bagatellisere ei kvinne i fødsel sine smerte er førr mæ uhørt.
Spesielt ikke når vi har ei fullgod fødeavdeling her i Narvik med et dyktig personell. Ei fødeavdeling som er åpen alle de andre månan i året…
At det er greit å stenge sommerstenge fødeavdelinga førr UNN ledelsen kan æ nu egentlig ikke heller forstå – for det å være med på å kalkulerer inn en ekstra risiko på vegne av andre sine ufødte barn burde ikke gje dem ei god nattesøvn eller ei god samvittighet. 
Stenginga i år er vedtatt til tross for at det fra i fjor viste seg å være lite penger å spare og at fødeavdelinga vårres i år allerede hadde ferieturnusen klar.
Æ stille mæ svært undrende til kor Helseministeren er oppi det hele – kor er ho nu når helseforetakan tydeligvis gir blaffen i de føringan ho kom m i fjor – nemlig at ingen fødeavdelinger skulle sommerstenges av økonomi alene.
Æ synes det er svakt at vi ikke får svar fra Helseminister på alle vårres henvendelsa og at ho velge å ikke gripe inn. I år har det absolutt ikke stått om tid.
Æ er meget skuffet siden æ personlig opplevde ho som engasjert og forståelsesfull i fjor. I min naivitet var æ sikker på at det ikke ville bli en gjentakelse i år…
Vi har mista tilliten til Helseforetakan, kan vi da ha tillit til vårres Helseminister når ho lar dem få fritt spillerom?
En ting er i alle fall sikkert at ord uten handling har ikke nåkka betydning.
Til sist vil æ bare si at hensikta mi er ikke å sykeliggjøre et svangerskap og en fødsel, men vi vet alle at en fødsel er en form for en akutt situasjon, og at ei kvinne i fødsel er fullstendig avhengig av hjelp fra andre.
Det at vi har så lave tall på død og skade på mor og barn i forbindelse med svangerskap og fødsel er nettopp fordi at vi har et svært godt fødetilbud i Norge.
Er det da rimelig at vi skal finne oss i å se på at man bygge ned et eksisterende godt tilbud og øke avstanda til fødselshjelp – og det i et land med SÅ god økonomi?
Det skal være trygt å bli født her nord
Det skal være godt å vokse opp her
Det skal være mulighet til hjelp når vi treng det –  som ung og som gammel!
Ønske vi befolkningsvekst og at unge skal etablere sæ og blii her så  må vi kjempe videre førr å bevare det gode lokalsykehuset vårres  – for det er en av bærebjelkan her i Ofoten!!!

Kvinnedagen 8. mars

For mange er dessverre Kvinndagen noe for ekstrimister og den favner ikke bredt nok. Mange er ikke enige i hovedparolene. Men, det er ikke noe i veien for å gå i tog sjøl om man ikke kan skrive under på alle parolene. Det er bare å lage sine egne plakater! Dessuten håper vi at så mange som mulig møter opp på parolemøtene, kanskje vår sak kommer på topp?

Plakatene er lagt ut som pdf og ser ca slik ut:

Last ned i A4-størrelse.

A3-størrelse

A2 er delt opp i fire A4-ark. Skriv de ut hver for seg og lime/tape de sammen til de fire ulike plakatene. Hvis du bare vil skrive ute én plakat må du likvel åpne alle fire filene og skrive ut én side i hver:

Lokale markeringer