Rapport fra doulaseminaret

Høsten 2010 arrangerte vi et doulaseminar. Last ned rapporten (pdf).

I rapporten skrive vi bl.a.:

Seminaret var fra vårt ståsted vellykket. Vi fikk samlet forskjellige fagfolk og legfolk, og fikk løftet fram problemer for denne kvinnegruppen i Helse-Norge – og ikke minst en forholdsvis enkel og effektiv løsning. I tillegg fikk deltakerne som ikke kjenner til doulaer generelt en bedre forståelse av doulaens arbeid. (…)

Vi som har båret prosjektet frem så langt har stor tro på doulaprosjektet som et forebyggende helsetiltak. Vi tror store summer kan spares inn ved å tilby tilrettelagte tjenester for kvinner i risikogrupper. På sikt kan gjerne ordningen utvides til andre enn innvandrerkvinner, slik som unge mødre, enslige, kvinner med funksjonsnedsettelse osv. . Vi vet at kompliserte fødsler koster både for samfunnet, det enkelte helseforetak, og ikke minst for menneskene involvert. Her kan både økonomiske og menneskelige kostnader reduseres betraktelig med en effektiv og forholdsvis billig ordning. Imidlertid har Liv laga for små ressurser til å dra dette i gang alene og vi er avhengig av tilskudd og samarbeidspartnere. Et slikt prosjekt krever administrasjon og god oppfølging, og vi ser at videre fremdrift forutsetter at prosjektet får lønns- og administrasjonsmidler.

Vi håper at denne rapporten kan bidra til å virkeliggjøre prosjektet

Last ned rapporten (pdf).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *