Flere transportfødsler?

Bergens Tidende skrev fredag 21. mai en artikkel om konsekvensene av nedleggelse av fødetilbud.

Fleire kjem truleg til å føde i bil eller ambulanse, dersom fødetilbodet i Eid og Lærdal forsvinn. – Ufarleg, meiner fagfolk.

Vi er ikke enige i dette. Fagfolk sier at det som regel er de «enkle» fødslene som skjer underveis. Vi antar derimot at når flere må reise langt og flere av disse er risikogravide, vil det sannsynligvis bli flere kompliserte transportfødsler.

Hele oppslaget kan lastes ned som pdf. Under har vi klipt ut saken med våre uttalelser.

Fryktar fleire aleinefødslar

Fleire ufrivillige aleinefødslar kan bli konsekvensen av eit meir sentralisert fødetilbod, meiner organisasjonen Liv laga. – Endå fleire kan kome til å føde i ambulanse, eller endå verre: Aleine heime eller på vegen, seier nestleiar Ingeborg Altern Vedal i Liv laga, ein brukarorganisasjon for foreldre og vordande foreldre.

– Men fagfolk hevdar at risikoen som regel er liten ved transportfødslar?

– Det stemmer nok. Men når fødslar generelt og risikofødslar spesielt skal sentraliserast, kjem fl eire fødande til å bli frakta over eit større område. Då er det også logisk at fl eire risikofødslar kjem til å skje under transport.

Vedal er kritisk til rapporten «Et trygt fødetilbud», som ho sjølv var med på å skrive for Helsedirektoratet. Målet med rapporten var å sikre eit så godt og trygt fødetilbod som mogleg.

– Hastverksarbeid, er Vedals dom over resultatet. Etter hennar syn var oppdraget til arbeidsgruppene for lite konkret, og tida for kort. Rapporten er ikkje grundig nok, meiner Vedal, og dette får uheldige konsekvensar for fødande.

– I utgangspunktet er det fornuftig å sentralisere risikofødslar til sjukehus med fagekspertise. Men fører dette til at endå fl eire føder under transport, blir det ei forverring av tilbodet i staden.

At såpass få norske kvinner føder undervegs til sjukehuset i dag, kan rett og slett skuldast at fødselen stoppar opp i slike situasjonar, seier Vedal.

– Når kvinner blir stressa og redde, stoppar ofte fødselen opp. Framme på sjukehuset må fødselen startast på nytt, ofte med riestimulering, som igjen kan medføre komplikasjonar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *